De 180 nabestaanden vroegen elk ruim 80.000 euro smartengeld en excuses van Japan wegens de moedwillige dood van hun geliefden. Volgens de nabestaanden was er tussen 1940 en 1942 in twee Chinese provincies sprake van acht massale uitbraken van pest en cholera, veroorzaakt door een Japanse inzet van biologische wapens. Biologische oorlogsvoering was ook toen al internationaal verboden.

De rechtbank verwierp de claim omdat de internationale wetten het niet zouden toestaan dat individuen compensatie vragen bij een land wegens schade die is geleden in oorlogstijd. De Japanse advocaten noemden het ,,positief” dat de rechtbank de wandaden wel heeft erkend.

Verbitterde reacties

Maar de nabestaanden reageerden ronduit verbitterd. Buiten het gerechtsgebouw demonsteerden Chinezen en Japanners die vonden dat Japan zijn wandaden nu eindelijk moet toegeven.

Japanse rechtbanken hebben het merendeel van alle klachten verworpen die ooit zijn ingediend over Japanse wandaden in de eerste helft van de vorige eeuw. Volgens Japan zijn alle zaken over oorlogsvergoedingen met China geregeld in een gezamenlijk akkoord uit 1972 waarin beide landen diplomatieke betrekkingen aanknoopten.

Bron: Sp!ts