Het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog is nog altijd een bron van inspiratie. De ervaringen en de verhalen van verzetsstrijders kunnen ons helpen te reflecteren op en te leren omgaan met de vraagstukken van nu.

Waarom ging men in verzet? Hoe gevaarlijk was het om in het verzet te gaan? Voor welke keuzes kwam men te staan? Wat kunnen wij daarvan leren? Vraagt deze tijd ook om mensen die tegen de stroom in opkomen voor de rechten van anderen? Wat betekent dit voor onze vrije, open, democratische rechtstaat? Deze historische en actuele vragen staan centraal tijdens het Jaar van het Verzet.

Aan de hand van een divers palet aan activiteiten krijgen we nieuwe inzichten en nieuwe perspectieven op verzet aangereikt. Kijk op www.jaarvanverzet.nl voor een overzicht van activiteiten.

Het Jaar van Verzet is mede mogelijk dankzij het Ministerie van VWS en het Vfonds.