De onderscheiding voor het echtpaar A. Wassink werd door een zoon in ontvangst genomen, die van het echtpaar S. Visser door twee kleinkinderen. Met de onderscheidingen eert de staat Isra?l niet-Joden die met inzet van eigen leven en vaak ook dat van hun huisgenoten tijdens de Tweede Wereldoorlog joodse medeburgers probeerden te redden.


Het echtpaar Wassink-Lambers, met acht kinderen, nam ruim drie jaar lang een joods kind in het gezin op onder het mom dat hij een evacu? uit Amsterdam was. Vanuit hun gereformeerde geloofsovertuiging waren ze overtuigd te moeten helpen. De vroegere onderduiker was dinsdag bij de uitreiking aanwezig.


Het echtpaar Visser-van der Zee had in hun arbeidershuisje slechts ??n kamer en een zolder. Zij boden een joods kind ruim twee jaar onderdak. Ook deze ex-onderduiker was dinsdag aanwezig.


Bron: Reformatorisch Dagblad