Ons werd het volgende verzoek gedaan, dat wij graag doorgeven aan onze leden en aan hen die onze website en/of Facebookpagina bezoeken:

Het International Bomber Command Centre in Groot-Brittannië (www.internationalbcc.co.uk) beheert een grote hoeveelheid informatie, illustratie en documentatie met betrekking tot het Bomber Command van de Royal Air Force tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Het centrum is gevestigd te Lincoln in het Verenigd Koninkrijk en zal eind van dit jaar worden geopend voor het publiek.

Het IBCC werkt zeer nauw samen met de Universiteit van Lincoln. Een van haar taken is het verzamelen van informatie via gehouden gesprekken en interviews die gedigitaliseerd worden opgeslagen en daarna ter beschikking worden gesteld als informatiebron.

Ons is gevraagd of wij kunnen helpen bij het vinden van mensen die zich bezig hielden met hulp aan in ons land neergekomen leden van vliegtuigbemanningen of van mensen die informatie daarover hebben. De Documentatiegroep ’40-’45 wil hierbij graag assisteren.

Mocht u bereid en in staat zijn om informatie te verstrekken dan kunt u dat per e-mail doen aan voorzitter@documentatiegroep40-45.nl
Namens het IBCC dank voor uw hulp!