Burgemeester en Wethouders voelen niets voor de plaatsing van een nieuw bord. „De discussie is gesloten”, schreef het college onlangs in een brief aan Roitero. „Wij vinden het niet wenselijk dat er via de media opnieuw een polemiek ontstaat. Daarmee zou naar ons idee geen recht worden gedaan aan slachtoffers en nabestaanden.”

Voor Roitero is daarmee de kous niet af. De Waalwijker verzekert dat hij bij zijn actie voor een goed informatiebord de steun heeft van opmerkelijk veel sympathisanten, onder wie bevrijders en nabestaanden van gesneuvelden. Bovendien staat de stichting Vrienden van de Oorlogsgraven der Geallieerden in Waalwijk en omstreken (VOGW) achter hem.

Daar houdt het niet mee op. „Ik heb nu al de beschikking over een lijst met meer dan duizend handtekeningen. Die wordt in september aangeboden aan B en W. Inmiddels ligt er ook ruim voldoende geld op tafel van bevrijders en nabestaanden voor een nieuw bord.”

Eerder was er felle kritiek van Roitero op het informatiebord dat het Comité 4 en 5 mei en het departement Langstraat van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen bij het Capelse veer hadden geplaatst. De tekst op het bord klopte niet. Voor de gemeente was dit aanleiding de tekst te laten herzien door een commissie van drie historici.

Volgens Roitero zijn zij bij hun onderzoek naar de gebeurtenissen bij het Capelse veer „oppervlakkig en ongenuanceerd” te werk gegaan. Zo was, verklaart hij, het ophanden zijnde Duitse offensief gericht op Antwerpen en niet op Breda. En niet het Oude Maasje gold als frontlijn, maar de Winterdijk van Waalwijk tot en met Waspik. Het bord noemt alleen de verliescijfers van de Polen bij de eerste aanval. De verliescijfers bij de latere aanvallen van de Polen, de Britten, de Noren en de Canadezen ontbreken.

Verder worden de Duitse eenheden die daar streden niet genoemd. Ook onjuist is volgens de historicus dat bij de vierde aanval van de Canadezen de Duitsers van het bruggenhoofd zijn verdreven. Roitero: „De Duitsers trokken zich op 31 januari 1945 vrijwillig terug.”

Roitero geldt als een ingewijde bij uitstek als het gaat over de gevechten bij het bruggenhoofd. Hij raadpleegde en bestudeerde alle militaire rapporten, ook van Duitse zijde. Hij schreef daarover in 1991 een boek met de titel ”Fall Braun. De strijd om Kapelsche veer 1944-1945”.