Het doel van de heruitvoering is om de moeders en kinderen te herdenken die toendertijd de hongertocht gelopen hebben. Het is ook om nog eenmaal de barmhartigheid te erkennen van de plaatselijke bevolking die voedsel en onderdak beschikbaar stelde aan de vluchtelingen. En hopenlijk zit er een les in voor de jongere generatie door te laten zien dat samenwerking onder zeer moeilijke omstandigheden een Nederlandse eigenschap is.
Het is nu ook waarschijnlijk de laatste kans om de overlevenden van die tijd persoonlijk te erkennen. De overlevende zijn nu tenminste zeventig jaar oud maar het grootste gedeelte is al veel ouder. Verschillende van deze groep zijn nu handicapped en kunnen zich zelf niet meer vervoeren. Er is geschat dat 20.000 mensen overleden zijn van de honger en kou in die barre tijd en dat 50.000, hoofdzakelijk moeders en kinderen, de hongertocht in de winter van 1944 – 45 gelopen hebben. ER is ook een schatting dat 200,000 hongertochters de IJssel brug over gegaan zijn om voedsel te halen en terug te brenggen naar huis.
De publiciteit heeft de nostalgia van die oudere generatie en afstammelingen in Nederland en in het buitenland aangetast. De Nederlandse pers, radio, TV en officieele instanties werken mee. Artikelen zijn geschreven bij de Telegraaf; het Algemeen Nederland Persbureau; de Havenloods in Rotterdam; de Stentor in Hattem/Zwolle en de Wegener kranten die tussen Rotterdam en Hattem/Zwolle huis-aan-huis afgeleverd worden. Interviews zijn gegeven aan Radio Hattem en RTV Oost. RTV4, TV1 Vandaag en Omroep MAX hebben aangegeven dat ze het evenement zullen reporteren.
In het buitenland zijn er interviews gegeven aan Radio Australia en de “Dutch Touch” radio programma in Canada. De Nederlandse ambassades en consulaten hebben geholpen om het nieuws voor te leggen aan Oud Nederlanders in Australië, Canada, Nieuw Zeeland en America. In Nederland zijn evenementen opgezet in Hattem; Epe; Heerde; en Wapenveld. Mr. Piet Zoon, de burgemeester van Hattem, zal de deelnemers persoonlijk ontvangen.
Een kleine groep van de originele en nu senior “hongertochters” en een paar jongeren uit Nederland en het buitenland zullen als herdenking een zevendaagse 150 km tocht lopen van Rotterdam naar Hattem. De tocht volgd de voetstappen van de moeders die hun kinderen van Rotterdam naar het noord-oosten van het land probeerde te brengen om voedsel te vinden. De forse wandeling begint op 4 augustus 2007 en eindigt op 10 augustus, 2007
Na de start in Rotterdam, de eerste overnachting is in Bergambacht, en daarna in of in de buurt van Ijsselstein; Driebergen; Barneveld; Hoog Soeren/Apeldoorn (en visite aan het Paleis Het Loo); en dan Epe en Hattem. In Hattem zijn speciaale evenementen georganiseerd voor zaterdag, 11 augustus 2007. Een sluitings ceremony word gehouden op de oude IJsselbrug op zondag 12 augustus 2007.
Om mogenlijke deelnemers algemene informatie voor te leggen is er ook een Internet website opgezet. Het adres is www.hongertocht.org. De website heeft een uitgebreide beschrijving van de heruitvoering; geeft de redenen voor de hongerwinter en de hongertocht; en heeft een paar dozijn verhalen over de hongertocht die geschreven zijn door mensen die de originele hongertocht gelopen hebben.
Het motief van de heruitvoering is niet somber zoals dat is op de dodeherdenking in mei ieder jaar. Het is eigenlijk meer een feest over de samenwerking van de gemeenschap gedurende een van de moeilijkste tijden in de recente Vaderlandse geschiedenis.
Iedereen is welkom om aan de heruitvoering mee te doen. Deelnemers kunnen zelf besluiten voor hoe lang, waar en op welke manier ze de evenementen bij willen wonen. Maar het is de bedoeling dat ze van alle richtingen tem minste samen komen in Hattem op zaterdag, 11 augustus, 2007.
Anthony (Ton) Van Vugt

Oud Rotterdammer, nu wonende in Amerika

Voormalig Econoom met de Wereld Bank

Opzetter en Organisator Hongertocht 1944-45 Heruitvoering

Washington DC Metro Area, USA