Hitler, die zichzelf als een miskend genie beschouwde, vereenzelvigde geld en macht met elkaar, aldus Helm (47). ,,Geld, macht en aanzien, het was balsem voor de geplaagde ziel van de gekwetste kunstschilder”, zei Helm tegen Spiegel Online. De documentaire ‘Hitlers geld’ wordt op 28 augustus uitgezonden (ARD, 21.45 uur).

Geen scrupules
Volgens Helm wordt in het grote aantal Hitler-biografieën te weinig aandacht besteed aan de manier waarop de nazi-leider zijn vermogen vergaarde. Hitler bleek ook in dit opzicht geen scrupules te hebben. Zo maakte hij geen verschil tussen zijn priv?-rekening, de partijkas en de staatsbegroting.

Hitler graaide uit de kas van de NSDAP, hij maakte zich persoonlijk meester van royale schenkingen uit het bedrijfsleven, schafte zich op rijkskosten een kunstcollectie aan en liet de staat eveneens opdraaien voor de aanleg van zijn zomerresidentie in Obersalzberg. Bovendien ontving hij talrijke erfenissen van partijgenoten.

Over zijn inkomsten betaalde de Führer, uit hoofde van zijn uitzonderlijke positie, geen belasting. Uit Helms film blijkt dat Hitler in het geheim 20 miljoen Reichsmark spendeerde aan de reconstructie van een paleis in Poznan, in het huidige Polen, waaronder twee miljoen mark eigen geld. Het paleis, dat als nieuwe residentie dienst moest doen, was oorspronkelijk gebouwd voor keizer Wilhelm II.

Na zijn mislukte poging tot een staatsgreep en een verblijf in de gevangenis midden jaren twintig verklaarde Hitler dat hij arm en berooid was. Maar hij had 45.000 Duitse mark op de bank, hem gegeven door Elena Bruckmann, echtgenote van een vooraanstaande uitgever, stelt Helm. Net als tal van andere gefortuneerde vrouwen had Bruckman zich door Hitler laten inpalmen. Ook Richard Wagners schoondochter Winifred schonk de nazileider forse sommen geld.

Hitler heeft uitgebreid teruggeblikt op die armoedige periode in zijn leven, voorafgaande aan de Eerste Wereldoorlog, toen hij als onbekend kunstschilder in Wenen het hoofd boven water probeerde te houden. In ‘Mein Kampf’, dat in Duitsland nog altijd is verboden, beschrijft hij die harde strijd om het bestaan.

Mededogen met de zwakkeren zwoer hij af omdat zijn eigen ervaring hem leerde dat een mens door hard te werken veel kan bereiken. ‘Die wetenschap vernietigt ieder medelijden of gevoel voor de ellende van degenen die achterblijven’, schrijft Hitler.

Helm was verrast door Hitlers obsessie met geld en materie. ,,Beïnvloed door zijn propaganda dacht ik dat Hitler weliswaar een crimineel was, maar niet iemand die zichzelf op zo’n grote schaal verrijkte.” Na de oorlog werd Hitlers vermogen door de geallieerden aan de Vrijstaat Beieren overgedragen.