Generaal Adolf Westhoff, de nazi-officier die belast was met de bewaking van de gevangenen, vertelde de Britse geheime dienst MI5 na de oorlog dat veldmaarschalk Wilhelm Keitel, een van de trouwste aanhangers van Hitler, hem korte tijd na de ontsnapping uit Stalag Luft III in maart 1944 op het matje had geroepen. Keitel verweet hem dat hij en zijn officieren slecht werk hadden geleverd.In totaal wisten 76 geallieerde luchtmachtofficieren uit het gevangenenkamp in in het oosten van Duitsland te ontsnappen. Keitel was door het hoofd van de Luftwaffe, Göring, berispt in het bijzijn van SS-Reichsführer Himmler. Daarom moest hij ,,een voorbeeld stellen” voor de andere gevangenen, vertelde Westhoff. ,,Wij moeten zeer harde maatregelen nemen. Ik kan u alleen zeggen dat de ontsnapte mannen gefusilleerd zullen worden – het merendeel is zonder twijfel al dood”, zou Keitel hebben gezegd. De officieren weigerden het bevel uit te voeren, maar Keitel zei dat de zaak was doorgepraat met de Führer en dat ze vaststond.

In totaal slaagden slechts drie van de ontsnapte gevangenen erin uit Duitsland te ontkomen. De anderen werden geëxecuteerd of teruggebracht naar kampen.

Gebroken
In de gisteren vrijgegeven documenen is ook te lezen dat een hooggeplaatste nazi, SS-generaal Gotlieb Berger, tijdens ondervragingen van de Britse geheime dienst gezegd heeft dat Hitler een week voor zijn dood, op 30 april 1945, ,,een gebroken man” was. Volgens Berger had Hitler in de dagen daarvoor een attack gehad.Berger, een vertrouweling van Himmler, vertelde van zijn laatste ontmoeting met Hitler, op 22 april 1945. Hitler en zijn kersverse bruid Eva Braun pleegden vermoedelijk zelfmoord in een bunker in Berlijn, die daarna in vlammen opging. De doodsoorzaak kon echter nooit officieel worden vastgesteld.

Berger zegt dat hij Hitler had aangeraden zelf een eind te maken aan zijn leven, tegen advies van Himmler in. Die vond dat Hitler uit Duitsland moest vluchten.Bron: Nederlands Dagblad