De LO-LKP (Landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers & Landelijke Knokploegen) was tijdens de bezettingsjaren de grootste verzetsorganisatie in ons land.
Na de bevrijding traden zij zelden in de publiciteit maar onderhielden intern een sterke onderlinge band.
Bij het bekendworden van de keuze van Beatrix voor Claus zond een vertegenwoordiging van LO-LKP een schrijven aan Soestdijk waarin zij benadrukten dat het verzet in WO2 niet tegen de Duitsers maar tegen het nazisme gericht was geweest.
Niet de nationaliteit maar de eigen persoonlijkheid van Claus behoorde van doorslaggevend belang te zijn.
Dit schrijven leidde tot  uitnodiging van een delegatie voor kennismaking met het bruidspaar en werd gevolgd door informatieve gesprekken over achtergronden en geschiedenis van het verzet.
Oud-verzetsmensen uit LO-LKP-kring hebben nooit verklaard tegen het huwelijk te zijn, zij hadden het volste vertrouwen in Claus.
 

Kampen, S.E. Scheepstra,
bestuurslid St. Herinnering LO-LKP

(Mijn vader (L. Scheepstra, schuilnaam Bob) behoorde samen met ds F. Slomp (schuilnaam Frits de Zwerver) tot degenen die het initiatief namen tot de brief,  en aansluitend ook de gesprekken met Beatrix en Claus hebben gevoerd. )