Het verhaal van 1 april 1945 is slechts ??n van de vele verhalen uit het oorlogsverleden van Schijndel.
Hoewel Schijndel volgens de plannen van de geallieerden niet erg belangrijk was, is er in de oorlog wel uitzonderlijk veel gevochten.

De reden is ’de Corridor’ die van Eindhoven via Sint-Oedenrode, Veghel, Uden, Zeeland en Grave leidde naar Nijmegen en Arnhem.
De Corridor was een van de belangrijkste aanvoerroutes van manschappen en oorlogsmaterieel van de geallieerden.
De Corridor was smal en moeilijk te verdedigen. Dat is de reden dat Schijndel, en vooral Wijbosch, lang gevechtsgebied geweest is.

De geallieerden zagen bij aankomst al het belang van Schijndel in.
Onder de eerste werkzaamheden die ze uitvoerden bij Schijndel was de aanleg van een vliegveld op de Wijbossche en Eerdse bergen, in oktober 1944.
De Wijbossche bergen, en in grote delen ook de Eerdse bergen, zijn allemaal ’gladgestreken’ voor het geallieerde vliegveld.
Vierhonderdvijftig meter van de Vliegveldweg verwijderd, ligt de Landingsweg.

Wie nu over die wegen rijdt, ziet niets meer terug van het Schijndelse vliegveld en al helemaal niets van de platgewalste Wijbossche bergen.
Het landschap is vlak.
Aan de straten waar ruim zestig jaar geleden een vliegveld lag, grazen koeien en groeit maïs.
De bergen van toen waren overigens geen enorme bouwwerken van moeder natuur.
De ’Wèpusseberge’ en de ’Irdseberge’ kunnen het beste vergeleken worden met duinen. Vandaar dat de nabijgelegen industriegebieden de namen Duin I, Duin II en Duin III dragen.

Het Schijndelse vliegveld werd vooral gebruikt om kleine vijandelijke doelen aan te vallen.
De waarschijnlijk belangrijkste missie van de troepen op het vliegveld, was het vrijhouden van de Corridor.
E?n van de belangrijkste punten die de geallieerden vrij wilden houden, was de brug over de Zuid-Willemsvaart bij Veghel, zodat manschappen en materieel vervoerd konden worden van Antwerpen naar Nijmegen en Arnhem.
Hiermee doorsnijdt de Corridor het zuidelijkste deel van Nederland en was zo een belangrijke spil in de oorlog.

Aan de hand van deze serie is een fietsroute gemaakt. Kijk op:
http://www.brabantsdagblad.nl/fietsroute

bron: www.brabantsdagblad.nl