Het vergeten bombardement Rotterdam 1943

 

De eerstvolgende ruilbeurs in Voorthuizen is zaterdag 2 juni en niet op 9 juni. Op die datum waren al andere beurzen in het land.

De foto op de omslag komt uit het Amerikaanse staatsarchief in College Park bij Washington. Het is de laatste uit een serie die genomen werd vanuit een B-17-bommenwerper die betrokken was bij het bombardement van 31 maart 1943. De bommen zijn zojuist afgeworpen en de toestellen beginnen de thuisvlucht naar Engeland. In de Rotterdamse wijken Bospolder-Tussendijken en Spangen zijn de ontploffingen van de tientallen misworpen te zien. In die luttele seconden vonden honderden bewoners de dood.

Deze special is een aangepaste voorpublicatie uit het boek Target Rotterdam – De geallieerde bombardementen op Rotterdam en omgeving, 1940-1945. Het beschrijft de achtergronden van het Amerikaanse bombardement op Rotterdam-West van 31 maart 1943, waarbij in Rotterdam en Schiedam zeker 427 doden vielen. Daarnaast gaat het uitgebreid in op de uitwerking van het bombardement. Daarbij worden de ervaringen van de slachtoffers en de hulpverlening beschreven, mede op basis van verhalen van ooggetuigen die in de afgelopen maanden zijn opgetekend.

Het bombardement wordt vandaag, zaterdag 31 maart 2018, herdacht in het Park 1943 in Rotterdam.

Precies 75 jaar na dato wordt via deze uitgave voor het eerst op basis van uitputtende studies in de Amerikaanse staatsarchieven de oorzaak van de mislukking gereconstrueerd. Een uitgebreidere reconstructie, met nog meer aandacht voor de ervaringen aan Amerikaanse zijde, wordt opgenomen in Target Rotterdam. Aan ‘Het Vergeten Bombardement’ zijn eerder al talloze publicaties gewijd en in die zin kan het eigenlijk niet meer als vergeten beschouwd worden. Anderzijds zijn er misschien nog lezers, ooggetuigen, die menen interessante feiten aan de vergetelheid te kunnen ontrukken. Die vragen we contact op te nemen met de redactie: redactie@documentatiegroep40-45.nl