Dat Nederlanders tijdens WO II met gemak heulden met de
bezetter is al een tijd duidelijk. Maar dat de meningen ook kunnen
verschillen over het waardeoordeel dat aan die collaboratie moet worden
toegekend zal tijdens het debat tussen Meihuizen en Klemann duidelijk
worden. Naast het bestuderen kan geschiedenis ook worden ingezet als
ideologisch en opvoedkundig wapen. Dat gebeurde vroeger in Nederland, zoals
uit de column van Reitsma kan blijken, maar ook in verband met de genocide
in Rwanda blijkt geschiedenis op meerdere wijzen te zijn (mis)bruikt in de
oorlog tussen Hutu?s en Tutsi?s – zo zal Klaas de Jonge in een interview
uitleggen. Kortom: de rol van geschiedenis en geschiedenisonderwijs blijft
een belangwekkend onderwerp van discussie


Voor meer informatie kunt u terecht op onze website: www.historischcafe.nl
. Op elke tweede woensdag van de maand bent u van harte welkom in Caf? P96
aan de Prinsengracht 96 te Amsterdam. De toegang is gratis.

Programma woensdag 12 januari 2005


20.00 – Lessen uit de geschiedenis? ? column door Henk Reitsma


Piet Lieftinck dacht dat het kon. En eeuwen voor de uitvinding van de
geschiedwetenschap stond vast welke functie geschiedschrijving moest
hebben.
Geschiedenis diende voornamelijk uit een collectie navolgenswaardige
voorbeelden te bestaan. Na de verwetenschappelijking van de
geschiedschrijving in de 19e eeuw sloeg de twijfel echter toe…De column
zal worden uitgesproken door dr. Henk Reitma, universitair docent Nieuwste
Tijd aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Reitsma is gepromoveerd op de
vakbeweging in Frankrijk in de Twintigste Eeuw.


20.15 ? Geschiedenisonderwijs in Rwanda. Een interview met Klaas de Jonge.


Welke rol speelde het geschiedenisonderwijs in de Rwandeese genocide? En
hoe
ideologisch gekleurd is het geschiedenisonderwijs voor Hutu?s en Tutsi?s
vandaag de dag? Over deze en andere zaken zal Klaas de Jonge spreken
tijdens
dit historisch cafe.


Klaas de Jonge geniet in Nederland vooral bekendheid door zijn langdurige
verblijf in de ambassade in Pretoria, waar de veiligheidsdienst hem wilde
oppakken voor zijn activiteiten tegen het Zuid-Afrikaanse apartheidsregime.
Inmiddels is de antropoloog Klaas de Jonge al jaren actief in Rwanda, waar
hij sinds 1998 werkzaam is als onderzoekscoordinator voor het ?Penal
Reform
International waar hij zich bezighoudt met de Gacaca?s, de lokale vorm van
rechtspraak die in Rwanda wordt toegepast in de berechting van
oorlogsmisdadigers.


21.00 – Pauze


21.15 Aanpassing of collaboratie. De Nederlandse economie tijdens WO II ?
debat met Hein Klemann en Joggli Meihuizen over grijs Nederland tijdens
de
tweede wereldoorlog


Bedrijfsleiders en hoge overheidsdienaren werkten eendrachtig voor de
bezetter in WO II, aldus Joggli Meihuizen (Universiteit van Amsterdam) en
Hein Klemann (Universiteit van Utrecht). Deze twee wetenschappers
publiceerden kritische geluiden over dit grijze verleden en gingen op zoek
naar de waarheid, beiden door middel van uitmuntend wetenschappelijk
onderzoek. Maar de wetenschappers zijn het niet met elkaar eens. Zo verwijt
Meihuizen Klemann in zijn boek dat hij te makkelijk de negatieve betekenis
van collaboratie heeft geneutraliseerd. Het Historisch Cafe vond de tijd
daarom rijp om beide heren stevig met elkaar in debat te laten gaan.


Hein Klemann schreef Nederland 1938 1948. Economie en samenleving in jaren
van oorlog en bezetting en Joggli Meihuizen publiceerde Noodzakelijk kwaad.
De bestraffing van economische collaboratie in Nederland na de Tweede
Wereldoorlog.


22.15 – Nabomen in P?96