Sinds dit weekend (12 april 2015) is website www.LO-LKP.nl online !


Deze site is een initiatief van Stichting Herinnering LO-LKP en bevat de digitale versie van de beide banden van


    Het Grote Gebod. Gedenkboek van het verzet in LO en LKP tijdens de Tweede Wereldoorlog


uitgegeven in 1951, 1979 en 1989,
inclusief het (in 1989 afzonderlijk uitgegeven) registerkatern, waarin schuilnamen en werkelijke namen met elkaar verbonden worden.


Bovendien bevat de site

de vijf jaargangen (1945-1949) van weekblad De Zwerver,
met daarin veel informatie over gebeurtenissen die plaatsvonden gedurende de bezettingstijd, opsporingberichten, in memoria enz. enz.

Hieraan is toegevoegd een aantal illegale mededelingen,
zowel van het Centraal Bureau van de LO (Landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers) alsook van de TOP (die alleen voor leidinggevenden waren bestemd).

Het geheel van deze documentenverzameling werd voorzien van geavanceerde zoekfuncties.
Hierdoor krijgt de bezoeker van de site toegang tot tal van gegevens die tot nu toe slechts bereikbaar waren voor degene die de moeite nam de duizenden bladzijden  van deze documenten in archieven handmatig door te bladeren, en daarbij bovendien vaak gehinderd werd door hiaten in de betreffende verzameling.

Op de site www.LO-LKP.nl  kunnen alle ooit verschenen uitgaven van weekblad De Zwerver (1945-1949) nu gewoon thuis, achter pc of met tablet op schoot, worden doorgelezen of doelgericht op naam of trefwoord worden doorzocht.

Al deze bestanden (of delen daarvan) kunnen desgewenst worden gedownload voor off-line gebruik.

Meer informatie over oorsprong, achtergrond en intentie van dit project is te vinden op website www.LO-LKP.nl.