Beperkingen in het dagelijks leven
Ondanks de gevolgen van de bezetting werd het ´normale leven´ in de eerste oorlogsjaren zoveel mogelijk voortgezet. De Rotterdammers kregen meteen na de inval van de Duitsers wel te maken met georganiseerde voedselvoorziening. Geleidelijk drukte de bezetting van de stad meer en meer een stempel op het leven van de stadsbewoners. De voedselsituatie, brandstofrantsoenering, invoering van de spertijd en verduisteringsplicht, het ´gedwongen´ vertrek van de mannen betekenden steeds meer beperkingen in het dagelijks leven en vroegen steeds meer aanpassingen van de huisvrouw.

Rol van de Rotterdamse huisvrouw
De huisvrouwen hadden het met name zwaar. Zij waren verantwoordelijk voor het huishouden en de zorg voor eten, kleding en schoeisel werd steeds groter. Het was puzzelen en rekenen. Welke bon was wanneer geldig? Hoeveel punten had men nog over? Uren stond men in de rij voor de winkel. Het was zaak voortdurend alert te zijn. De bevolking werd d.m.v. overheidsbrochures, affiches en adviezen in kranten en  via de radio voorgelicht over hoe om te gaan met de distributie en de schaarste. Zuinigheid was het belangrijkste devies.

Inventief/creatief
Door de schaarste werd er gezocht naar alternatieven. Er werd veel geruild en vermaakt. Men was zuinig, zeer zuinig, alles kon gebruikt worden. In vrouwentijdschriften verschenen allerlei tips voor het hergebruik van oude materialen en over ¨de groote waarde van afvalstoffen¨. De onderlinge solidariteit was groot en in familie- en vriendenverband hielp men elkaar zoveel mogelijk.

Tentoonstelling
Aan de hand van de thema´s Poetsen en boenen, wonderen met lapjes, creativiteit en klein verzet, het leven gaat door en wat schaft de pot? komt de bezoeker oog in oog te staan met het dagelijks leven van veel Rotterdamse vrouwen tijdens de bezetting. Een opstelling vol traditie, herkenning en sentiment!

Tentoonstelling Moeder Past & Meet
Het dagelijks leven van Rotterdamse vrouwen tijdens de bezetting

Datum 3 mei t/m 25 oktober 2009

Locatie OorlogsVerzetsMuseum Rotterdam,
Coolhaven 375, 3015 GC, Rotterdam
010-4848931

Bereikbaarheid Openbaar vervoer: Metrostation Coolhaven
Auto: navigatieadres Metrostation Coolhaven