Vanmorgen werd de gruwelijke executie herdacht. Bij het monument aan de Woudweg werden kransen gelegd, onder meer namens het Comit? tot herdenking van de 22ste januari 1945 en het Dockingacollege, de school die met monument geadopteerd heeft.


Voorafgaand aan deze sobere plechtigheid legden de wethouders Jacob Appelhof en Sicco Boorsma (zie foto) van de gemeente Dongeradeel om tien uur een krans bij het oorlogsmonument aan de Noorderdwinger, waarna een moment van stilte in acht werd genomen.

Foto: Jochum Boomsma – www.boomsma.org

Bron: Nieuwe Dockumer Courant