Woensdag legt wethouder Norder (Bouwen en Wonen) de eerste steen.

In de jaren ’50 werden in het Benoordenhout op vijf bunkers voor het eerst huizen gebouwd. Nu gebeurt het weer door een particulier die van het ministerie van Defensie de bunker naast Badhuisweg nummer 139 heeft gekocht.

De nieuwe eigenaar gaf een architectenbureau opdracht een villa op de bunker te ontwerpen. De villa krijgt als naam ”La Defense” en moet in september klaar zijn.

In de jaren 1942-1945 werd langs de door de Duitsers bezette West-Europese kust de Atlantikwall aangelegd. Ook Den Haag werd in deze verdedigingslinie opgenomen. Zo werd onder meer een commandocentrum gevestigd in een bunkercomplex aan de Badhuisweg.

Het complex bestaat uit dertien bunkers aan weerszijden van de Badhuisweg. Het grootste deel ligt in de Nieuwe Scheveningse Bosjes, geheel of gedeeltelijk ondergronds. Drie bunkers liggen tussen de bebouwing aan de andere zijde van de Badhuisweg. Hiertoe behoort de bunker waarop nu de villa wordt gebouwd en die in de oorlog dienst deed als munitiebergplaats.

De muren van de bunker zijn 3 meter dik en het dak 3,5 meter. De bunker ligt grotendeels bovengronds en toont nog sporen van camouflagebeschildering. In Europa zijn er minimaal tachtig van dit type gebouwd. In Den Haag stonden er vier, die alle nog bestaan.

Wethouder Norder is enthousiast over het project: „Op een monument en op een bijzondere plek wordt een woning toegevoegd met bovendien een prachtig ontwerp. In het ontwerp is goed rekening gehouden met de karakteristieken van de omgeving, en de bunker blijft intact en herkenbaar.”
bron: www.reformatorischdagblad.nl