Tweede Wereldoorlog Den Helder

 

Wij ontvingen mooie reacties op de Terugblik 575 van oktober over De Slag om de Schelde.

Juist in deze periode vinden in Zeeland diverse herdenkingen plaats waarbij deze Terugblik ter tafel komt en de aandacht trekt.

Een prima promotie voor de Documentatiegroep ’40-’45.

Het levert nieuwe leden en nabestellingen op.

In deze Terugblik beginnen we met een groot artikel over de Hafenschutzgruppe Den Helder.

Een echt achtergrondartikel waarin een stuk Duitse zeeoorlog vanuit Den Helder uitvoerig beschreven wordt.

Onze PR contacten met de Aaltense musea leverde niet alleen het artikel over de kerkrazzia in Terugblik 572 van juni 2017 op.

Ook een artikel over een massa-executie op 2 maart 1945 in Rademakersbroek.

Mooi om zo plaatselijke gebeurtenissen in herinnering te brengen.

In combinatie met het 4/5 mei comité worden lezers opgeroepen aanvullende gegevens naar de Aaltense musea op te sturen.

Op vakantie in Slovenië zag een redactiemedewerker met zijn oog voor bijzondere zaken ineens iets wat met Poetin te maken had, hij deelt het met ons.

Tijdens de Algemene leden vergadering kwam het betrekken van de hedendaagse jeugd bij het herdenken van gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog ter sprake.

In dat nummer een uitgebreid artikel over Rijswijkse schoolkinderen, die een oorlogsmonument hebben geadopteerd.

Mooi dan om te zien hoe bij de herdenkingen dezer dagen in Zeeland van de slag om de Schelde ook daar de schooljeugd bij betrokken wordt.