In zijn autobiografie geeft Thyssen aan veel persoonlijk contact met nazi-kopstukken als Hitler, Goebbels en Hess te hebben gehad. Pas in 1941, toen Hitler al ruim acht jaar regeerde en de Verenigde Staten bijna negen maanden offi cieel in oorlog waren, maakte de
Amerikaanse regering een eind aan Prescotts zakenbanden met Nazi-Duitsland. De opa van George Bush was sinds 1924 directeur van de Union Banking Corporation (UBC) in New York.

Volgens oude regeringsdocumenten was de bank in feite een handelshuis voor tal van duistere
zakenpraktijken die werden gecontroleerd door Thyssen. Er werden miljoenen dollars verdiend met (later verboden) handel tussen het door Duitsland geregeerde Europa en het Amerikaanse continent.


Nadat The New York Herald-Tribune op 31 juli 1941 paginagroot uitpakte met een verhaal over Hitlers miljoenen op Amerikaanse bankrekeningen, hield Bush de zaak succesvol
geheim. Zelfs de Japanse aanval op Pearl Harbor, op 7 december van dat jaar, weerhield hem er niet van door te blijven gaan.


De zaak is aan het licht gebracht door journalist John Buchanan in Amerika?s oudste krant ?The New Hampshire Gazette?. Mogelijk loopt president Bush hierdoor averij op in zijn strijd op een tweede termijn in het Witte Huis. De familie heeft nog niet gereageerd.


John van Schagen


Bron: Metro