Aanleiding om dit jaar groter dan anders uit te pakken, is de officiële uitreiking van de eerste exemplaren van het boek “Meer Schetsen uit de Nacht; Barendrecht 1935-1950, 15 bewogen jaren” dat in 650 pagina’s een beeld geeft van Barendrecht en haar bewoners tijdens de Tweede Wereldoorlog, maar ook in de jaren daar omheen. Niet alleen de historische beschrijvingen, maar met name de opgetekende herinneringen van bewoners en de bijzondere foto’s, briefwisselingen en documenten maken dit nieuwe boek tot een unieke historische uitgave, waarmee Barendrecht als een van de eerste gemeenten in Nederland die roerige periode op deze wijze heeft vastgelegd.

Daarmee heeft de uitgave ook een nationale uitstraling. Het boek is geschreven door Hans Onderwater, gemeentearchivaris van Barendrecht. Het drie jaar durende onderzoek werd door hem gedaan in samenwerking met burgemeester Drs. Jan van Belzen, Bert Huisman, Koos Dekker, Peter Groenveld en Jan van Mastrigt.

Het boek beschrijft de periode vanaf eind 1934, toen de in Barendrecht woonachtige vlieger Dirk Asjes in de Panderjager/Postjager een mislukte gooi deed naar het winnen van de Londen-Melbourne Race, tot de begrafenis in 1950 met militaire eer van de tijdens de oorlog aan 322 Squadron verbonden Barendrechtse jachtvlieger Jochem (Jo) Bakker. Het boek is een uitbreiding en volledige herziening van het in 1982 verschenen boek ‘Schetsen uit de Nacht’, dat de jaren 40-45 in Barendrecht beschreef.

Met de financiële steun van het Barendrechtse bedrijfsleven, en door het belangeloos meewerken van de auteurs zal het boek voor de inwoners van Barendrecht te koop zijn voor een sterk gereduceerde, niet commerciële prijs van 14,95 Euro.

Deze prijs geldt tot Vaderdag, waarna de prijs 29,95 Euro zal zijn.

De eerste exemplaren zullen op genoemde datum worden uitgereikt aan o.a. een aantal nabestaanden van in Barendrecht omgekomen geallieerde en Duitse militairen en aan de ambassadeurs van Canada, Australië, Duitsland en de Verenigde Staten. Voorts worden exemplaren uitgereikt aan de zoon van een in Neuengamme omgekomen Barendrechtse verzetsstrijder, aan een vertegenwoordiger van de senioren en een vertegenwoordiger van de Barendrechtse schooljeugd.

De uitreiking wordt voorafgegaan door het binnentrekken op hetzelfde tijdstip als in mei 1945 van een militaire colonne waarin onder andere een Nederlands wielrijdersdetachement en het Erepeloton Waalsdorp van de Binnenlandse Strijdkrachten te zien zullen zijn. Aan het hoofd gaat een colonne van Canadese jeeps en militairen, destijds de bevrijders van Barendrecht. Deze colonne wordt gevormd dankzij de medewerking van de Koninklijke Landmacht en Keep them Rolling. Alle militaire uniformen zijn, evenals de voertuigen, uiteraard zoals in ‘40-‘45. Ook zullen er saluutschoten te horen zijn en als klap op de vuurpijl een fly-past over de gemeente door een B25 Mitchell bommenwerper.

De officiële gasten zal na de eerste uitreikingen een receptie worden aangeboden in de hal van het Gemeentehuis.

Ook de Cultuur krijgt de nodige aandacht. Het gehele feest wordt omlijst door muziek uit onder andere  de jaren ‘40-‘50, die ten gehore zal worden gebracht door diverse ensembles van de Harmonievereniging Barendrecht. Ook zal de winnaar van de jaarlijkse gedichtenwedstrijd “Vrijheid in weinig woorden” bekend worden gemaakt.

Om de Barendrechters van nu te laten ervaren, en Barendrechters van toen opnieuw te laten beleven van welk veringsysteem de trucks van onze bevrijders waren voorzien, zal het mogelijk zijn een rondrit door Barendrecht te maken in de historische militaire voertuigen van “Keep them Rolling”.

Ten slotte zal de bevolking, teneinde een brug naar de huidige tijd te slaan, een multiculturele ‘markt’ worden aangeboden waar diverse NGO’s en ander organisaties die binnen het kader ‘Vier de Vrijheid’ werkzaam zijn, zich kunnen presenteren. Kortom, een feest waar nog tijden over gesproken zal worden. Tevens zal op het marktplein het dan zojuist verschenen boek te koop zijn.

Maar niet alleen het hier en nu telt. Met dit programma denken en hopen wij de in de laatste jaren opgeleefde aandacht voor de nagedachtenis van de oorlogsslachtoffers en het terugkrijgen van onze vrijheid, en wat die voor ons en anderen betekent, een verdere positieve impuls te geven. En daarmee tevens een goede basis te leggen voor de herdenkingen en activiteiten rondom het thema “Vier de Vrijheid” in de komende jaren.

Wij hopen u allen te mogen begroeten op 8 mei.

Eregasten op 8 mei:

De heer Wim Veldhoen, zoon van de op 28-01-1945 in Neuengamme overleden verzetsman Jan Veldhoen.
Mr. Okla Elmer Edgell, Boordschutter en overlevende van de op 07-04-1945 aan de Voordijk in Barendrecht gecrashte Amerikaanse B24H Liberator bommenwerper ‘Pin Up Girl’.
Mrs. Joyce Morgan. Zus van de op 17-03-1945 te Heinenoord neergestorte en te Barendrecht begraven Australische vlieger W/O Jack D. Green .
Herrn Manfred Großblotekamp, zoon van de op 13-05-1940 bij de VELO fabriek te Barendrecht gesneuvelde Duitse soldaat Bernard Großblotekamp.
Herrn Lothar Mehler, roer van het op 13-01-1945 in de Paddewei gecrashte Duitse Ju88 bemanningslid Heinz Mehler.
De ambassadeurs cq militaire attachés van Australië, Canada, Duitsland en de Verenigde Staten.
De Generaal-majoor H. Morsink namens de Strijdkrachten.
Majoor-vlieger Patrick Tuit Klu, namens 322 Squadron Klu.
De heer Dick Mooijaart, voorzitter van de Historische Vereniging Barendrecht.
De heer Ton van de Garde, amateur historicus te Barendrecht.
Mevrouw Corrie Elzerman, vertegenwoordigster van de senioren van Barendrecht.
Vincent Langenhuijsen, vertegenwoordiger van de jeugd van Barendrecht.

Gastheer is burgemeester Drs. Jan van Belzen van Barendrecht.

De presentatie en de daar omheen uit te voeren activiteiten zijn vrij toegankelijk.

Het programma begint om 1900 uur. De binnenkomst van de militaire colonne, het overvliegen van de B-25 Mitchell en het afvuren van het saluutschot door burgemeester Van Belzen en Okla Elmer Edgell zullen plaatsvinden tussen 1915 en 1930 uur, waarna de presentatie aanvangt.

Op 4 mei zullen de heer Edgell en mevrouw Morgan aanwezig zijn bij de Dodenherdenking in de Dorpskerk en op het Doormanplein te Barendrecht, waar zij kransen zullen leggen op de herdenkingssteen voor de Amerikaanse gevallenen van de bommenwerper en voor W/O Jack Dawson Green. De jaarlijkse 4 mei lezing wordt gehouden door hans Onderwater.

Doelstelling Stichting Boek Barendrecht 1935-1950
1. De stichting stelt zich ten doel: te bevorderen dat de uitgifte van een historische documentaire over de geschiedenis van de gemeente Barendrecht gedurende de periode negentienhonderd vijfendertig (1935) tot en met negentienhonderd vijftig (1950) financieel mogelijk wordt gemaakt.
2. De stichting tracht dit doel ondermeer te bereiken door: het inzamelen van gelden ter (gedeeltelijke) financiering van de in het vorige lid bedoelde uitgifte, teneinde te bewerkstelligen dat zoveel mogelijk inwoners van de gemeente Barendrecht en leerlingen van de in Barendrecht gevestigde scholen van vorenbedoelde documentaire kunnen kennisnemen en voorts al hetgeen te doen wat met het voren-staande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Bestuur
Het bestuur van de Stichting bestaat uit de navolgende personen:
• Drs. J. van Belzen, burgemeester van Barendrecht, onderzoeker, voorzitter
• J.G. Onderwater, gemeentearchivaris van Barendrecht, auteur van het boek ‘Meer Schetsen uit de Nacht; Barendrecht 1935-1950’, secretaris
• B. Huisman, onderzoeker, penningmeester
• Mr. E.W. Groenveld, notaris, bestuurslid
• J.J. Dekker, onderzoeker, bestuurslid
• J.G. van Mastrigt, onderzoeker, bestuurslid
• P. Groenveld, onderzoeker en fotograaf, bestuurslid

Het boek is uitgevoerd in A-4 formaat op glanzend paper met ingebonden kaft en stofomslag.  Omdat de schrijver en medewerkers afzien van enige vergoeding en door de ruimhartige bijdrage van het Barendrechtse bedrijfsleven worden de eerste 2500 exemplaren tegen kostprijs geleverd.

De Barendrechtse boekhandels Onnink en Edel hebben een samenwerkingsverband gesloten om het boek gezamenlijk te verkopen.