In de Groningse synagoge komt een permanente tentoonstelling over het Joodse verleden in het algemeen en dat van de Joden in de stad Groningen in het bijzonder. De Joodse historie wordt verteld aan de hand van de geschiedenis van vijf prominente Joodse families uit Groningen.

„Groningen had tot de Tweede Wereldoorlog een van de grootste Joodse gemeenschappen van Nederland”, aldus een woordvoerder van de stichting. Veel Oost-Europese en Duitse Joden trokken in vooral de achttiende en negentiende eeuw naar het westen en belandden in Groningen. Na de Tweede Wereldoorlog keerden van de meer dan 3000 Joden in Groningen er slechts 200 terug.

Het museum moet zijn deuren openen in 2006, wanneer de synagoge honderd jaar bestaat. De permanente expositie gaat bestaan uit veel foto’s en Joodse objecten, een audiovisuele presentatie en zelfs een nagebouwd authentiek Joods huis.

Het museum moet een sterk educatief karakter krijgen. Over de kosten kon de woordvoerder nog niets zeggen.