BRAKEL – Bij het uitbaggeren van de gracht in Brakel is een explosief gevonden.
De Explosieven OpruimingsDienst Defensie ( EODD ) heeft het explosief onderzocht. Na onderzoek bleek het om een brisantgranaat uit de Tweede Wereldoorlog te gaan.

De EODD heeft de granaat op een veilige plek onschadelijk gemaakt.

Bron: Brabants Dagblad