Op 11 september aanstaande zal ons derde renovatieproject op de Grebbeberg officieel voltooid worden. Met een subsidie van de Provincie Utrecht en de medewerking van het Utrechts Landschap is een gedeelte van het loopgravenstelsel van de Stoplijn in zijn oude staat hersteld. Het renovatieproject ligt aan de Heimersteinselaan (*) in de bosrand die direct grenst aan de noordwesthoek van de ma?sakker gelegen naast de Militaire Erebegraafplaats.


Wederom zullen dit jaar de mobilisatieperiode?39 – ?40 en de gebeurtenissen op en rond de Greb op 11, 12 en 13 mei 1940 een centrale positie innemen. Het bijgesloten programma geeft een overzicht van hetgeen u op 11 september kunt verwachten. Naar onze mening biedt het programma voldoende mogelijkheden om er een bijzondere middag en avond van te maken. Dat geldt ook voor hen die we al eerder op de Berg mochten begroeten, want het programma zal zeker niet beperkt blijven tot een simpele ?herhalingsoefening?.


Bij de S-17 (Heimersteinselaan*) zal een terras worden uitgezet. Naast het terras is een grote tent opgezet voor het geval het weer niet meewerkt. In deze tent kunt u proeven van een historisch soldatenmenu terwijl u luistert naar muziek en geluidsfragmenten uit de mobilisatiedagen. Langs de Heimersteinselaan is een wandeling uitgezet die u kennis laat
nemen van de getuigenissen van een aantal soldaten voor wie de verdediging van de Greb een tragische afloop kent.


Wij hopen u op 11 september op de Grebbeberg te mogen begroeten.


Namens Stichting De Greb,


Bernier Cornielje
Hans Brons
Rob Meeuwisz


Voor nadere inlichtingen kunt u ons bellen: Rob Meeuwisz (0317-615608), Harry Koppelraath (030-6061765), Kees van de Waal (0317-616919), Bernier Cornielje (0317-422637), Hans Brons (0317-420608).


(*) De Heimersteinselaan is een verhard wandelpad dat begint tegenover de ingang van zorgcentrum Heimerstein aan de Cuneraweg te Rhenen. Komt u vanaf Wageningen over de N225 dan slaat u bij de voet van de Grebbeberg rechtsaf de Cuneraweg in richting Achterberg. Na ongeveer 400 meter ligt aan de rechterkant van de weg het zorgcentrum Heimerstein waar u kunt parkeren op de daar tegenover gelegen weide. Bent u minder goed ter been dan kunt u op geregelde tijden bij de Stoplijn of de S-17 afgezet worden.