Berthi en Harry kwamen enkele dagen na de Vughtse bevrijding om het leven in de hal van Huize Muyserick door een kogel uit een Duits infanteriegeweer dat per ongeluk werd afgedrukt door een derde zeventienjarige Vughtse jongen. Op het moment van hun dood voerden de kinderen als verkenner koeriersdiensten uit voor de OD (Ordedienst) en leverden op hun bescheiden niveau een bijdrage aan het herstel van de openbare orde in de gemeente Vught.

Omdat de namen van de twee jongens ontbreken op de gedenksteen voor Vughtse oorlogsslachtoffers in de ‘Vughtse Toren” ijveren de nabestaanden sinds september 2000 voor het bijplaatsen van hun namen. Zij vinden dat de kinderen erkenning en respect verdienen te midden van de overige Vughtse oorlogsslachtoffers en hun tragische dood, als de dood van de overige oorlogsslachtoffers, een rol vervult als toetssteen en waarschuwing voor huidige en toekomstige generaties. Het verzoek leidde tot een slepende kwestie met het Vughtse college van B&W.

In november 2003 verscheen in alle regionale edities van het Brabants Dagblad een uitgebreid artikel over het ongeluk op Muyserick.
In 2004 leidde de kwestie tot veelvuldige en uitgebreide aandacht in de lokale kranten en op de kabeltv van de gemeente Vught voor het pijnlijke, door niemand gewenste geschil.

Sinds de gemeenteraadsvergadering van 7 oktober 2004, waarin als agendapunt 23! een initiatiefvoorstel werd ingediend (?n teruggetrokken) om de namen van de kinderen van Muyserick bij te plaatsen, verkeert de nasleep van het tragische ongeval van 6 november 1944 in een impasse.
“Negende Bulletin van de Tweede Wereldoorlog” blz. 81/91, Uitgeverij Aspekt b.v. Soesterberg. ISBN 90-5911-253-9