Het wordt makkelijker voor EU-lidstaten om geroofd cultureel erfgoed terug te halen. Woensdag stemde het Europees Parlement in Straatsburg in met deze plannen. Er is al een principeakkoord met de EU-lidstaten. De nieuwe regels moeten de illegale handel in bijvoorbeeld schilderijen of archeologische vondsten aan banden leggen.

Het land dat vermoedelijk geroofd erfgoed bezit, zal voortaan moeten aantonen dat het alles heeft gedaan om de herkomst na te gaan en dat het niet weet dat een stuk geroofd is. Ook krijgen landen langer de tijd om teruggave te vragen. Bovendien gaan alle objecten die door een land zijn bestempeld als nationaal erfgoed vanwege de historische, artistieke of culturele waarde onder de nieuwe regels vallen.

Onder de nieuwe richtlijn vallen alleen cultuurgoederen die na 1993 zijn ontvreemd. Kunst die is gestolen door bijvoorbeeld de nazi’s tijdens de Tweede Wereldoorlog, valt er dus niet onder.

Bron: RD.nl