Het aangetroffen archiefmateriaal biedt gewoon onvoldoende aanknopingspunten voor verder onderzoek naar claims die in het verleden door Nederlanders uit het voormalig Nederlands-Indië zijn ingediend. „De voor dit onderzoek belangrijke archieven van overheidsinstanties die verantwoordelijk waren voor de behandeling van deze individuele claims, zijn niet gevonden”, aldus een woordvoerder van het ministerie.Het onderzoek heeft wel belangrijke historische informatie opgeleverd, aldus het departement. „Zo leent het gevonden archiefmateriaal zich wel voor een beschrijving van het gevoerde beleid na de Tweede Wereldoorlog van diverse overheidsinstanties.” Voor dit nadere onderzoek is al opdracht gegeven aan het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie.