Het is vandaag precies 61 jaar geleden dat sergeant Chris Meijer stierf. Het ging om een uitzonderlijk einde. De 22-jarige onderofficier werd in de middaguren, op 12 mei om 15.10 uur precies, in de bossen bij Doorn geëxecuteerd door een vuurpeloton. Meijer trok zich in de mei-dagen van ’40 op eigen gezag en met zijn compagnie terug van de Grebbeberg, die zwaar onder Duits vuur lag. De krijgsraad veroordeelde hem wegens desertie ter dood. Enkele dagen na zijn executie capituleerde Nederland. Meijer was voor zover bekend de enige Nederlandse soldaat in de twintigste eeuw die door de krijgsraad ter dood werd veroordeeld, zegt David Barnauw van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD). "Het is het enige bekende geval. Natuurlijk zijn in ’44/’45 wel Nederlandse SS’ers standrechtelijk geëxecuteerd. Dat is wat anders."

Zinloos
In drie dagen van militair verzet op de Grebbeberg, van 10 tot 13 mei 1940, sneuvelden ruim 380 Nederlandse militairen. Mike Schillemans, voorzitter van het comit? dat jaren heeft geijverd voor een gedenksteen, zegt dat Meijers desertie door velen wordt bestreden. "Sommige mensen zeggen dat hij zich terugtrok om zijn manschappen te redden. Zelf denk ik dat Chris Meijer zich terugtrok omdat er op de Grebbeberg niets meer te winnen viel, er geen contact meer met zijn meerderen was en hij niet over de goede en genoeg munitie beschikte", aldus Schillemans. Hij spreekt van ‘een zinloos voorbeeld’ dat de krijgsmacht wilde stellen. Schillemans en de zijnen willen met de gedenksteen, die vanmiddag op de begraafplaats in Dieren wordt onthuld, een poging doen tot tenminste enig eerherstel voor Meijer.

Geldende normen
Het ministerie van Defensie wenst daaraan niet mee te werken, omdat volgens de indertijd geldende normen is gehandeld. Daarom ook kan volgens het departement geen sprake zijn van een erewacht van zes man van het Korps Nationale Reserve. De gedenksteen komt te staan bij het graf van Meijer in zijn geboortedorp. "Daar ben ik in de jaren na de oorlog naar toe gegaan om bloemen neerleggen", herinnert Tieme Beuving uit Veghel zich. Hij woonde tot ’56 in Dieren en behoorde tot de vriendenkring van Meijer. "Wij dachten dat hij was gesneuveld. Pas een paar jaar geleden vernam ik op televisie dat hij was gefusilleerd." Het weerhoudt Beuving niet vandaag terug te keren naar Dieren om de onthulling van de gedenksteen bij te wonen.