De nabestaanden eisen namens 75.000 Franse Joden die tijdens de Tweede Wereldoorlog werden vermoord schadevergoeding en teruggave van eigendommen die tijdens de oorlog door de Duitsers en de toenmalige Franse autoriteiten in beslag zijn genomen.

Van de tijdens de oorlog afgevoerde 75.000 Franse Joden keerden er na de oorlog slechts een kleine 2000 levend terug. Nabestaanden in de Verenigde Staten eisen nu dat de Franse staat zich verantwoordelijk stelt voor het door de slachtoffers van de nazi’s ondergane leed en de geleden materiële verliezen. De hoogte van de claim is nog niet bepaald, maar waarschijnlijk zullen miljarden dollars worden geëist.

Behalve de Franse staat zijn ook de Franse spoorwegen in New York gedagvaard, omdat die verantwoordelijk waren voor het transporteren van vrijwel alle Franse Joden naar vernietigingskampen in Duitsland, Oostenrijk en Oost-Europa. Ook de ”Caisse des Depots en Consignations”, die eigendommen van Joden en andere slachtoffers van de nazi’s in bewaring hield, wordt in de claim genoemd.

Vanuit Frankrijk is nog niet gereageerd op de claim. De Amerikaanse eisers zeggen hun claim te baseren op de conclusies van een Franse onderzoekscommissie, die in 1997 een rapport uitbracht over wat er is gebeurd met de eigendommen van vermoorde Franse Joden. Deze zogenoemde Matteoli Commissie stelt dat de Franse Vichyregering en de lokale autoriteiten in het door Duitsland bezette deel van Frankrijk hebben meegewerkt aan de onteigening van bezittingen van tienduizenden Franse Joden en dat daar nooit een afdoende schadevergoeding voor is betaald.

Bron: www.refdag.nl