Mariaheide – Er zit g??n Duitse tank bij Mariaheide onder de grond. Alleen een Engelse rupsband. En zelfs die is niet van een tank, maar van een pantservoertuigje ter grootte van een platgestampte bestelbus. De Bren Carriër was eigenlijk niet meer dan een gepantserd koekblik. Er konden maximaal vijf mensen in en de enige bewapening betrof een mitrailleur, de Bren.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog was de Bren Carriër in gebruik als verkenningsvoertuig bij de Engelsen en Canadezen. Het ding bood afdoende bescherming tegen kogels, maar was zeker niet bestand tegen projectielen die afgevuurd werden met de Duitse Pantzerfaust, een wapen dat infanteristen gebruikten tegen tanks. En precies een dergelijk projectiel trof de Bren Carriër op 22 september op de Nieuwe Veldenweg Mariaheide. Dat blijkt uit het rapport van het Bossche bureau BAAC, dat in opdracht van de gemeente Veghel is opgesteld. Dit onderzoek werd ingesteld nadat een werkgroep het plan had opgevat zelf te gaan graven naar de restanten van, wat zij dachten, een Duitse tank. De werkgroep wil het staal van deze ’tank’ gebruiken voor verwerking in een monument dat in Mariaheide wordt opgericht. Dit monument moet de herinnering aan de Hell’s Highway, de bevrijdingsroute van de geallieerden, levend houden.

Stokje
Burgemeester Arno Frankfort stak echter een stokje voor de actie van de werkgroep. Er was toestemming gevraagd aan gemeente noch Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB). Ook zou er een zeker risico zijn dat er nog scherpe munitie en menselijke resten op zouden duiken bij de opgraving.
Volgens onderzoeker Jos van der Weerden is dit risico echter klein. Hij heeft ooggetuigen gesproken en er alle mogelijke lectuur op nageslagen. En hoewel hij de gebeurtenissen niet tot in het kleinste detail heeft kunnen reconstruëren, heeft hij een aardig idee gekregen van de herkomst van de rupsband, die hijzelf aantrof bij het graven van een proefputje langs de huidige Pater Visserslaan. Bij het opmeten van de segmentmaten en de tussenruimten tussen de segmenten is met zekerheid vast komen te staan dat het om de rupsband van een Bren Carriër gaat. Een ooggetuige herinnert zich het kapotgeschoten voertuig nog, met de gesneuvelde soldaten er nog in. Deze soldaten liggen vrijwel zeker op de oorlogsbegraafplaats in Uden. Het voertuig is uiteindelijk weggesleept naar de sloop. Alleen de rupsband bleef in een greppel achter.
Van der Weerden doet de aanbeveling de band nu te lichten, omdat hij anders helemaal wegroest. De gemeente geeft hieraan gehoor en heeft besloten de werkgroep nauw te betrekken bij de opgraving.

De feiten

  • De Bren Carriër was een licht pantservoertuig dat tijdens de Tweede Wereldoorlog vooral gebruikt werd door de Engelsen en Canadezen. Maar ook In Australië en de VS werden de voertuigen in grote aantallen geproduceerd.
  • De Bren Carriër had 12 millimeter dikke bepantsering en over het algemeen een mitrailleur, de Bren, als bewapening.
  • Er konden maximaal vijf mensen in mee. De gebruikelijke bemanning bestond uit drie personen.