Zij bezocht gisteren met haar zoon en vele andere kinderen van NSB-ers de twee uur durende lezing. "Ik herken, wat hier gezegd wordt. Ik heb er ook jarenlang over gezwegen, maar heb de laatste jaren de stilte doorbroken. Ik heb er mijn ouders nooit op aangekeken. Mensen maken hun eigen beslissingen in een eigen tijd. Na mijn jeugd te hebben doorgebracht in Berlicum, kwam ik als 10-jarige terug in Den Bosch waar men wist van mijn stempel. Ik herinner me nog het liedje dat ze voor me zongen: "Klein, klein NSB’ertje" maar ik weet nu, dat ik niet aansprakelijk ben voor datgene waarvoor mijn ouders kozen."

De lezing van Alie Noorlag in het kader van de expositie ‘Getekend geboren’ trok dit weekeinde een afgeladen zaal in het Nationaal Monument Kamp Vught. Na een inleiding van Jan Hijna over de detentie van NSB-ers in Kamp Vught, waar direct na de bevrijding direct 4500 ‘verkeerde Nederlanders’ zonder verhoor of veroordeling werden vastgezet, was er de lezing van de schrijfster van het boek ‘Een leven lang gezwegen’.

Met voor de toehoorders te veel nadruk op de sympathie voor de partij van Mussert in Groningen en Drente werd andermaal duidelijk dat de 130.000 sympathisanten voor de NSB vaak verschillende motieven moeten hebben gehad om tot de gehate ploeg van ‘landverraders’ toe te treden. ‘Brood-NSB-ers’ deden het bijvoorbeeld om economische redenen en duidelijk was de vraagstelling wie er in bepaalde situaties niet gezwicht zou zijn voor de privileges die de Beweging bood.

Ook werd benadrukt dat er volop willekeur was om iedereen die lid was geweest over een kam te scheren, al dan niet schuldig aan wandaden. Veelzeggende beelden uit de Tweede Wereldoorlog lieten zien hoe jeugdigen zich verzamelden onder de vaandels van ‘de zwarte soldaten’. Welk kind zou in die tijd niet hebben willen horen tot zo’n groep, keurig gekleed in uniform? Na de lezing was er gelegenheid tot het stellen van vragen. Duidelijk werd dat in Kamp Vught ook kinderen van NSB-ers achter het prikkeldraad verdwenen overgeleverd aan ‘de schietgrage bewaking.
bron: www.brabantsdagblad.nl