Home 
Laatste wijziging: 5 juli 2002
 
DWANGARBEIDERS NEDERLAND - WO II
  
ADRESSEN
 
 E-mail: Webmaster
 

Stichting 1940 - 1945
 
Nienoord 5, 1112 XE Diemen
Correspondentieadres:
Postbus 12288, 1100 AG Amsterdam Zuidoost
Telefoon: 020-6601945
Telefax: 020-6601975
 
 

 
NIOD
 
Voor meer informatie ga naar de pagina over Arbeidsinzet.
 
 
 
Internationale Organisatie voor Migratie (IOM)
 
De IOM Internationale Organisatie voor Migratie is door de regering van de Bondsrepubliek Duitsland aangewezen als partner van de Federale Stichting om claims in behandeling te nemen en schadevergoeding uit te betalen aan voormalige dwangarbeiders en slavenarbeiders onder het Nazi regime. IOM zal claims in behandeling nemen uit de zogenaamde "rest van de wereld". Deze categorie bestaat uit niet-joodse slachtoffers overal ter wereld behalve Polen, Rusland, Tsjechië, de Oekraïne, Belarus, Estland, Letland, Litouwen en de Republiek Moldavië. Aanvragen uit deze landen zullen worden behandeld door andere partnerorganisaties, zoals Verzoeningsorganisaties in de respectievelijke landen en de Jewish Material Claims Against Germany Conference.
 
Postadres
International Organization for Migration (IOM)
P.O. Box 71
1211 Geneva 19
Switzerland
Fax: +41.22.798 61 50
E-mail: compensation@iom.int

 


 
Organisaties van WO II -Dwangarbeiders
 
Internationaal:
Confédération Internationale des Travailleurs Forcé
(Internationaal Verbond van Dwangarbeiders)
6, Rue Saint-Marc
F-75002 Paris, France
 
Nationale adressen:  
België - Frankrijk - Italië - Luxemburg - Polen - Rusland - Russische Federatie - Tjsechische Republiek - Ukraïne - Wit Rusland
  

    
Adressen voor hulpverlening en informatie.
 
Voor compensatie, zie ook onze webpagina Compensatie
 
 
Stichting ICODO (Informatie- en Coördinatieorgaan Dienstverlening Oorlogsgetroffenen.)
 
Voor vragen op het gebied van wetten en regelingen voor oorlogsgetroffenen, maar ook voor vragen over zelfhulpgroepen, therapeutische hulp of maatschappelijk werk, en voor literatuur over de Tweede Wereldoorlog en zijn gevolgen, kunt u terecht bij de Stichting ICODO.
Oorlogsgetroffenen, hun partners en kinderen (ook naoorlogse generatie) zijn welkom bij:
 
STICHTING ICODO
Maliebaan 83
3581 CG Utrecht
Tel.: 030 - 23 69 037 (9.00-13.00 uur; bibliotheek 9.00-17.00 uur)
Bezoek is - na telefonische afspraak - iedere dag mogelijk.
Website: http://www.icodo.nl
 
 
 
Wet Uitkeringen Burger-Oorlogsslachtoffers 1940-1945 (WUBO)
 
Indien u (blijvend) lichamelijk en/of geestelijk letsel heeft dat direct verband houdt met oorlogshandelingen uit de Tweede Wereldoorlog, kunt u mogelijk erkend worden en een uitkering krijgen krachtens de WUBO. Onder oorlogshandelingen wordt verstaan: bombardementen, beschietingen, evacuatie, mishandeling, verplichte tewerkstelling, onderduik of andere concrete oorlogsomstandigheden. Ook de weduwe of weduwnaar van een burger-oorlogsslachtoffer kan in aanmerking komen voor een uitkering. Voor nadere informatie kunt u terecht bij de SBO. Aanvragen in het kader van de WUBO kunt u indienen bij:
 
Pensioen- en Uitkeringsraad
Raadkamer WUBO
Postbus 9575
2300 RB Leiden
 
   
  
Duitse Ouderdomspensioenen
 
Gewezen grensgangers, zij die dagelijks of wekelijks naar huis reisden, alsmede de mijnwerkers en diegenen die in het Saargebied en de Elzas alsmede Oostenrijk werkten, komen in aanmerking voor een Duits ouderdomspensioen. Ook hun weduwen komen hiervoor in aanmerking. Bewijsvoering is wel eens moeilijk. Aanvragen bij een districtkantoor Sociale Verzekerings Bank in het woongebied of bij:
 
Stichting Bureau voor Duitse Zaken
Postbus 10505
6500 MB Nijmegen
Tel: 024-360 24 44
 
   
Duitse Ongevallenrente
 
Duitse ongevallenrente is bedoeld voor dwangarbeiders binnen het Duitse Rijk, of werkzaam bij een Duitse onderneming, of die buiten het Duitse Rijk werk uitvoerden en die tijdens hun werk een arbeidsongeval hebben gekregen of een beroepsziekte. Ook voor ongevallen opgelopen tijdens reizen van en naar hun werkplek. In algemene zin moet men minstens 20% aan arbeidskracht hebben ingeboet. Aanvragen te richten aan het bureau voor Duitse Zaken, hierboven genoemd. Ook bij het:
 
Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften
Postfach 210154
D-47023 Duisburg 1
Duitsland
 
 
Oorlogsgravenstichting
 
De Nederlandse regering en de Bondsrepubliek zijn overeengekomen dat nabestaanden van gedeporteerde Nederlandse burgers, die gedurende de tweede wereldoorlog in Duitse gevangenschap overleden zijn, gratis eenmaal per jaar gebruik kunnen maken van een reisregeling. De Oorlogsgravenstichting in Den Haag verstrekt de reisbiljetten. Familieleden krijgen reisbiljetten voor een reis eerste-klas vanaf de grens met Duitsland naar de begraaf- of gedenkplaats van de overledene.
 
Oorlogsgravenstichting
Zeestraat 85
2518AA Den Haag
Tel.: 070 - 3131080.

 

 
 

Bovenkant