Hoofdpagina Oproepen

[1996] [1997] [1998] [1999] [2000] [2001] [2003] [2004]

 

DWANGARBEIDERS NEDERLAND - WO II

OPROEPEN 2002

De webmaster van deze site, Alexander van Gurp, is helaas overleden op 17 augustus 2002. Uw verzoek is opgeslagen en zal zo spoedig mogelijk in behandeling worden genomen. Ik hoop dat ik in staat ben om de updates van de vermiste personen/missing persons uit te voeren of deze wellicht door te sturen naar de juiste organisatie.

Bedankt,
John van Gurp.

Halifax, Nova Scotia, Canada

Reply emailadressen zijn veranderd om te voorkomen dat deze door spammers worden verzameld.
Om iemand te benaderen via de emailadressen, die hier zijn vermeld, verwijder het woord "REMOVE".

December 2002 - Ik zou heel graag in contact komen met mensen die mij meer kunnen vertellen van een kamp of inkwartieringsadres dat zich bevond in de Karthauser Strasse in Gdansk (Danzig).
Mijn vader, Harry Veldhuizen, verbleef daar in het laatste oorlogsjaar. Hij is in 1983 overleden en ik heb er behoefte aan meer te weten te komen van zijn oorlogstijd als dwangarbeider.
Elke reactie wordt door mij bijzonder op prijs gesteld.

René Veldhuizen
Fazantenlaan 18
3951AJ Maarn
0343 443466
rene.veldhuizen@wxs.nl

December 2002 - Mijn vader Dirk de Bruin. Geboren te Franeker 15 november 1922 en overleden jan. 1956
Heeft in Magdenburg in een munitie fabriek moeten werken.Is er iemand die iets weet ?
Met vriendelijke groet zijn oudste zoon Auke de Bruin.

December 2002. Mijn vader, Bernardus Franciscus (Bep) SCHLEICHER (1918-1977) was dwangarbeider tijdens WO II in een munitiefabriek in (of omgeving) Lubeck / Rostock.
Waarschijnlijk was het van origine een krijgsgevangenkamp, waar o.a. Franse en Russische soldaten waren gedetineerd.
Mijn vader was afkomstig uit Den Haag, waar hij loodgieter was.

Verdere info ontbreekt: kan iemand mij iets meer vertellen.

Ben Schleicher
Bastinglaan 128
7006 EM DOETINCHEM
Tel. 0314-391287
e-mail b.schleicherREMOVE@wxs.nl

October 2002 - Ik zoek voor mijn vader (Piet Verhoef) Kees Korteweg. Hij kwam van Goeree-Overflakkee en waarschijnlijk uit Oude of Nieuwe Tonge.Kees is opgepakt bij de grote razzia op 6 december 1944 te Heemstede en vervoerd naar Kamp Rees. Een ieder die wat meer gegevens heeft s.v.p reageren op teun.verhoefREMOVE@12move.nl
Alle reacties worden op prijs gesteld.
 
October 2002 - A.J.Disberg - Ik ben nu op zoek naar Apeldoorners, die de deportatie hebben meegemaakt. Ik wil alles te weten komen over, de deportatie van huis, naar het marktplein, de beschieting in de trein bij Werth, het afscheid van de vaders bij de Turmacfabriek, de reis van zevenaar naar Rees, het verblijf in Rees en de terugreis naar Apeldoorn. Ik zoek dus, de personalia van die mensen die zijn gedeporteerd, die zijn teruggekomen,die zijn omgekomen hetzij tijdens beschieting van de trein hetzij door ziekten in of tijdens het verblijf in het kamp. Tevens zoek ik informatie over de mensen van het verzet (hoe hebben zij gehandeld, hoveel en hoevaak hebben zijn mensen vervoerd e.d.) in zowel s-Heerenberg, de Steeg en de gemeente Apeldoorn. Ook ben ik benieuwd naar de mensen die de gewonden hebben geholpen, te weten de mensen die werkten in het Lidiuna ZH aan de Arnhemseweg te Apeldoorn, de mensen van de Technische Noodhulp, uit Apeldoorn, mensen op het gemeentehuis Apeldoorn ivm de verstrekte vrijstellingen. En foto's van deze gebeurtenissen en dagboekverhalen omtrent de deportatie.
(ook foto's e.d. van de school aan de Kanaalstraat/Hoofdstraat en het station te Apeldoorn uit 1944). En een foto o.i.d. van de lijst van namen die werd opgehangen op het Marktplein, nabij het gemeentehuis. Op die lijst stonden de namen van doden en gewonden. Vervolgens ben ik op zoek naar alle gegevens omtrent het kamp (platte gronden, foto's , penningen, boeken over het kamp, e.d.). In 2001 ben ik met mijn vader terug geweest naar Rees. Hij kon en kan er nog steeds niet over praten. Hij is voor zijn leven beschadigd. Met de kroniek wil ik de mensen in Apeldoorn erop wijzen dat er veel verscholen verdriet is.
Alle onkosten die worden gemaakt door het versturen van de door u aangeleverde stukken (verhalen, dagboeken , foto's, penningen e.d.) zullen worden vergoed en indien u ze terug wilt zullen ze naar u terug worden gezonden.
U kunt alles doorgeven/doorsturen naar ;
 
A.J.Disberg Hoge Dries 163
7335 AL te Apeldoorn.
ArenddisbergREMOVE@planet.nl
ArenddisbergREMOVE@hotmail.nl
 
Namenlijst
 
September 2002 - Ik ben op zoek naar gegevens van mijn grootvader, die verdween op het einde van de tweede wereldoorlog. Mijn moeder was toen zes en had alleen haar vader nog. Hij werd gearresteerd door de Gestapo in Antwerpen, en na twee dagen opsluiting in de "begijnenstraat", afgevoerd naar Duitsland. Gedeporteerd zoals ze zeggen. Mijn moeder heeft nooit meer iets van hem gehoord en ze werd opgevangen door een stiefmoeder sindsdien. Officieel zijn er géén overlijdensaktes te vinden, buiten een "vermoedelijke overlijden tussen datum x en het einde van de oorlog". Van zijn arrestatie is één papiertje overgebleven, met de datum, en de datum van zijn deportatie. tevens vermeld dit document enkel het vermoedelijke doel. Dit is één van de werkkampen van Neuengamme. In mijn opzoekingen heb ik ondertussen al wel gevonden dat hij wel degelijk in Neuengamme aankwam, en vandaar verder werd gedeporteerd naar Noord-friesland, in één van de werkkampen, vermoedelijk Husum of een aanverwante. Van zijn vertrek naar Noord-friesland is ook een documentje (met zijn naam, en evangenennummer) van het transport teruggevonden in de archieven van Neuengamme. Daar loopt echter elk spoor vast. Op de lijst van de omgekomen gevangenen ginds komt hij niet voor. Voor mijn moeder zou het wel fijn zijn, moest ze uiteindelijk toch te weten komen wat haar vader zijn lot geweest is.
Ik heb reeds contact gehad met het kamp Neuengamme, die me trouwens een heel eind verder hielpen. Het internationaal Tracing Service van het rode kruis zoekt ook mee naar meer info. Het oorlogsarchief in Brussel had niet echt meer informatie te melden, dan wat ik reeds wist. In het werkkamp Husum (memorial Hüsum-Schwesing) kwam hij dus niet voor, ook al was dit het doel van zijn transport. Is hij onderweg naar daar omgekomen? Wat was de reden van zijn arrestatie? Zijn er van die arrestatie geen soort van PV's opgesteld? in welk archief kan men die opvragen? Waar kwam hij uiteindelijk om het leven, en waar werd hij begraven?
Je ziet, een heleboel vragen die nog openstaan, vooral van belang voor mijn moeder. Zijn er, buiten de instanties die ik reeds noemde, nog bronnen die ik kan aanschrijven voor informatie. Indien iemand ideeën heeft, of tips, zodat ik mijn zoektocht verder kan zetten, ze zijn meer dan welkom.

Naam : Frans Jozef Wuyts
Geboren : 29 Mei 1912 in Schoten - Antwerpen - België
Gearresteerd : 28/08/1944 te Antwerpen
Overgebracht naar Neuengamme op 30/08/1944
Aangekomen in Neuengamme op 02/09/1944
Zijn gevangene-nummer aldaar is "45160"
Gedeporteerd vandaar naar Hüsum/Holstein tussen 03/09/1944 en ?
Vermoedelijk om het leven gekomen tussen 03/09/1944 en 01/06/1945

Hij staat niet op de lijst van overledenen in Neuengamme vermits hij getransporteerd werd ergens tussen 03/09/1944 en 01/06/1945 naar één van de "werkkampen".

guy.augustusREMOVE@pandora.be
Guy Augustus
terlindenhofstraat 305
B-2170 Merksem
België
Namenlijst

*September 2002 - Wij zijn op zoek naar informatie over Jan van Hees, geboren 5-5-1924 te Rotterdam en voor de Arbeitseinsatz woonachtig te Arnhem. Hij werd te werk gesteld in Dusseldorf. Hij is vermoedelijk omgekomen bij een bombardement op Dusseldorf, maar daaromtrent werd nooit zekerheid verkregen. Wie heeft informatie over Jan van Hees? Wie waren zijn vrienden, "collegae"? Waar is hij overleden? Wanneer is hij overleden? Hoe waren de omstandigheden?
Informatie kan verzonden worden aan T.M. Vermolen (neef van Jan van Hees), Medemblikhof 71, 6843 BW Arnhem e-mail tvermolen @ wish.nl.
Namenlijst
Juli 2002 - Sinds enige tijd ben ik bezig met het uitzoeken en beschrijven van mijn familiegeschiedenis. Hier en daar mis ik nog de nodige informatie. Zo wil ik graag wat meer weten over de volgende persoon omtrent een bepaalde periode.
Het betreft: Peter (Petrus Adrianus) van Wanrooij, geboren op 12 februari 1924 te 's-Hertogenbosch. Het gaat over de periode mei 1942 tot mei 1945. Hij was toen in het kader van de Arbeitseinsatz geplaatst op een scheepswerf in Swinnemunde. Over deze periode heb ik helemaal geen gegevens. Als er iemand is die in deze periode ook daar heeft gezeten of op een andere manier hem heeft gekend of gegevens over heeft zou ik hier graag informatie over hebben of mee in contact komen. Mijn naam is: Wil van Wanrooij, Jan Frankenstraat 43, 5246 VA Rosmalen, tel. 073-6420674, e-mail: wanrooijwetser@home.nl
Namenlijst
 
*Juni 2002 - Marburg schenkt 2000 euro. De SBO ontving een brief van de stad Marburg in Duitsland met de mededeling dat de gemeenteraad heeft besloten om nog in leven zijnde dwangarbeiders en krijgsgevangenen een schadeloosstelling van 2000 euro toe te kennen. Naast deze compensatie is men nog steeds bezig met een onderzoek naar dwangarbeid (in Marburg). Men is nog steeds op zoek naar 'Zeitzeugen'. Reacties graag naar: Karin Brandes, Barfüßerstraße 52, D-35035 Marburg. Tel. 00 49 64 21 201 357.
Namenlijst
 
 
*Juni 2002 - De heer J.B. Olsder te Veendam, Alstraat 1d, postcode 9641 EL, tel. 0598-62037 zoekt Henri Dalstra uit Heerenveen, die in 1943 met hem werkte bij de Fa. A. Rawie te Osnabrück. Zij maakten sneeuwploegen.
Namenlijst
 
*Juni 2002 - Johan Honingh, geb. 21-11-24 werd op 8 maart 1945 te Groningen gearresteerd en op transport gesteld naar Duitsland. Volgens de summiere gegevens die in het bezit zijn van de familie zou hij ondergebracht zijn in het kamp Welgeleben in de Oost-Harz, zo'n 15 km. t.o. van Halbertstadt. Gezocht wordt naar gegevens over dit kamp, naar medegevangenen, etc. Wie kan helpen? Gaarne bericht aan H. Honingh, De Bempte 18, 7141 LN Groenloo. Tel. 0544 463563
Namenlijst
 
 
*Juni 2002 - De stad Freiburg (Breisgau) onderneemt stappen om ex-dwangarbeiders een bedrag te doneren. Zij, die gedurende de nazi-periode aldaar gedwongen tewerk waren gesteld en dit kunnen aantonen, kunnen zich schriftelijk/telefonisch melden bij: Büro für ungewöhnliche Maßnamen gem. GmbH, Sautierstr.21, D-79104 Freiburg. Tel. (0049) 761 292 16 00.
Namenlijst
 
 
*Juni 2002 - G. Hardenberg zoekt Johan Veen, toen wonende in Haarlem. Samen werden we tewerkgesteld bij de firma Wöll und Co in Chemnidz, Oost Duitsland. Mijn grootste wens is, nog eens hem te ontmoeten. Mocht het u lukken hem te vinden, hoor ik gaarne van u. Mijn telefoonnummer is 023-5371079. E-mail: joscaptijnREMOVE@msn.com
Namenlijst
 
*Juni 2002 - Tesamen met een Duitse collega werken we aan een boek over de geschiedenis van de REIMAHG. Deze ondergrondse fabriek was in de buurt van Kahla (Thüringen) gevestigd. Actueel heb ik reeds een gans pak namen gevonden van Nederlandse dwangarbeiders. Wie heeft kennis of familie die over de REIMAHG gesproken hebben. Ik stuur graag de lijst per E-mail door. (E-mail : Patrick.BrionREMOVE@mil.be).
Patrick Brion, 1 Sergeant Major, Belgian Verification Agency (BEVA). ' 32 2 701 2455 or 2473 6 32 2 701 2959.
Namenlijst
 
*Mei 2002 - Ik ben op zoek naar meer gegevens over mijn opa, Wessel Holleman, uit Wageningen die ten tijde van de tweede wereldoorlog vrijwillig dan wel gedwongen in Duitsland is gaan werken. Ik wil graag mensen vinden die hem kennen en die kunnen bevestigen of hij vrijwillig dan wel gedwongen in Duitsland heeft gewerkt en in welke periode precies. Hij was getrouwd met Hendrika Lamers. Ze hadden samen de kinderen Eef, Wes, Piet, Hennie en Bets. Volgens mij was hij na de oorlog werkzaam bij de Enka in Ede. Ook zong hij in het Enka's mannenkoor. Reacties graag: Richard van Riessen. E-mail: rriessenREMOVE@zonnet.nl
Namenlijst
 
*Mei 2002 - Voor mijn vader (maar ook voor de rest van onze familie) ben ik op zoek naar mensen die mijn opa (dus de vader van mijn vader) hebben gekend. Het gaat om RICHTE LAGEMAN (geboren 17-2-1900). Hij was gedurende de periode 11 september 1942 tot 4 juni 1944 tewerk gesteld in Kassel als trambestuurder bij de Kasseler Verkehrs Gesellschaft. Helaas is mijn opa op 4 juni 1944 om het leven gekomen a.g.v. een verkeersongeval op de Heinrich Schutz Allee op de hoek van de Langemachtstrasze. Graag zou ik in contact willen komen met mensen die in diezelfde periode bij diezelfde werkgever tewerk waren gesteld en mijn opa gekend hebben en iets weten hoe de omstandigheden waaronder mijn opa daar moest functioneren. Reacties graag naar: ellen.lagemanREMOVE@12move.nl
 

*Mei 2002 - Veel weet ik er jammer genoeg niet van, mijn opa wilde er nu eenmaal weinig/niets over vertellen, maar toch wil ik er achter komen waar hij heeft gezeten. Als hij al iets vertelde, dan was dat alleen tegen mij, maar jammer genoeg is hij al enige tijd overleden.(3 maanden na terugkomst uit Joego). Nu ben ikzelf in 1993 als VN militair naar Bosnië geweest en op de een of andere manier voel ik mij verplicht erachter te komen wat er precies allemaal is gebeurt. Het is immers zijn eigen hand geweest die mijn interesse heeft gewekt in Archeologie, geschiedenis en familiegeneaologie. Vandaar dat ik nu bij u sta. Zijn naam was Hendrik Antonie Boelaarts. Ik weet niet zijn geboortedatum, maar onze familienaam is niet zo erg verspreid, bovendien zullen er niet zoveel H.A. Boelaartsen zijn opgepakt om te werken. Reacties graag naar Gideon Hendrik Boelaarts, Burg Hogguerstraat 889, 1064 EC Amsterdam. E-mail: giddsREMOVE@hetnet.nl

Namenlijst
 
*Mei 2002 - Voor mijn 82-jarige uit Sneek afkomstige vader, Sybren de Boer (vaak Siep of Sep genoemd) ben ik op zoek naar: Agnes en Annie Schrooijens (ik weet niet zeker of de achternaam correct gespeld is). Deze meisjes' waren afkomstig uit het Belgische Mechelen en werkten in 1944 voor Junkers Flugzeugwerke. Mijn vader werd door AEG naar diverse bedrijven uitgezonden en werkte destijds her en der in Duitsland. Agnes en Annie heeft hij ontmoet in Klein Schönau. Agnes werkte in de keuken en hielp mijn vader en zijn kameraden/collega's aan extra eten. Annie werkte op kantoor en wist eens te vertellen dat op de vuilstort een heleboel tabaksbonnen te vinden waren die per abuis (?) in een prullemand waren terechtgekomen. De mannen grepen de gelegenheid graag aan om aan extra bonnen te komen. Annie heeft een tijdje in het ziekenhuis in Zittau gelegen en de groep Nederlandse mannen heeft haar daar bezocht. Eén van beide meisjes was kreupel.Ik heb van mijn vader nog portretfoto's van de beide meisjes, waarbij Agnes op 27 december 1944 de volgende persoonlijke woorden voor mijn vader achterop de foto schreef: Bemin die u ten goede lijdeook al grijpen zij wat straf uw hand.Maar u mistrouw ze die u vleiden't is eigenbaat of misverstand. Als herinnering geschreven, ver van onze Heimat, van een Vlaamsch meisjeAgnes Ik heb nog persoonsbewijzen en andere papieren van mijn vader waarop ook zijn nummer staat. Kunt u mij vertellen of er een bureau is waar die gegevens geregistreerd staan zodat ik misschien nog meer informatie voor mijn vader kan achterhalen over collega's e.d.? Ook heeft hij zijn hele(voet)reis terug naar Nederland voor mijn kinderen op papier gezet. Denkt u dat publicatie daarvan misschien nog iets kan opleveren? U kunt mij bereiken: Marja Bekendam-de BoerKlaas, Fuitestraat 78281 BX Genemuiden. Tel: 038-3855449. E-mail: infoREMOVE@hoekman-bekendam.nl
Namenlijst
 
 
*Mei 2002 - Ik zoek informatie of eventuele tips hoe ik iets te weten kan komen over Belgische dwangarbeiders. Mijn vader, René Van den Mooter (geboren: 17/02/1924 in Ruisbroek, Belgie) werd gestuurd naar Duinkerken om te bouwen aan de Atlantict. Ingrid Van den Mooter, Trolieberg 86, 3010 Kessel-Lo. Tel. 016/35.34.11; Fax 016/35.35.50. E-mail: infoREMOVE@obelisk.be
Namenlijst
 
 
*Mei 2002 - Mijn naam is Wietske Folkerts. Ik ben op zoek naar meer info rondom mijn vader.Mijn vader was Jan Folkerts. Hij is van 1943 tot 1945 te werk gesteld geweest in Boizenburg aan de Elbe.Hij woonde in Nieuw Weerdinge; dit is de gemeente Emmen.Dat is eigenlijk alles wat ik daadwerkelijk weet.Wie kan mij meer vertellen ? Heeft iemand hem gekent van die tijd? Hoe was het daar? Alle info is welkom.Hij is al zo'n 20 jaar geleden gestorven. Hij heeft er heel weinig over verteld en ik wil dolgraag meer weten. Wietske Wijnholds Folkerts, Visserskreek 70, 3206 GR Spijkenisse. Tel.: 060 0 10 85 46. E-mail: wynholds@REMOVEflakkee.net
Namenlijst
 

*May 2002 - I was recently surfing the Net looking for Dutch websites when by chance I came across your incredible site. My father was from the Den Haag and was forced to work in Germany during the war. Luckily he escaped during an air raid and found his way back to Holland. From there he was able to get in touch with the underground who smuggled him to Zeeland where he met my mother. That's the good part of the story. Unfortunately most of my dad's experiences in Germany were not good ones. He would often walk up in the middle of the night, having just gone through another nightmare related to his life working in a German factory. My father never talked much about his war experiences, but I do know that he worked in a torpedo factory close to Berlin. I believe the name of the prison where he was held was called something like Spandau. My father died 16 months ago so I can't provide you much more in the way of details. I've looked at list of worker names existing for factories that references Spandau on the website, I couldn't find my family name. Would it be possible to have my Dad's name added to the list of workers? I'm not exactly sure what factory it would be, but knowing it was a torpedo factory with a prison called Spandau might help. I somehow know my father would proud and honoured to be added to the list of good Dutch boys that spent dreadful years working as slaves in Germany during the war. John Van Der Meulen, 106-811 West 7th Avenue, Vancouver, B.C.,V5Z 1C2. Tel.: (604) 874-3898. E-mail: john.vandermeulen@REMOVErbc.com

Namenlijst
 
*April 2002 - Ik ben de kleinzoon van Johann Heinrich (Henk) Troost, welke gedurende de Tweede Wereldoorlog, onder de arbeitseinsatz, tewerkgesteld was in Kassel. Zijn adres aldaar luidde; Schulerstrasse (nr.onbekend.) Ik weet niet, of hij rechtstreeks voor de Duitse defensie werkte, of voor een gedelegeerde werkgever aldaar. Ik weet alleen dat hij met staalverwerking te maken heeft gehad. (Misschien voor de Luftwaffe?) Zijn geboortedatum weet ik niet meer, wel dat hij in 1937 is getrouwd met mijn grootmoeder Maartje Schaap, beiden toen woonachtig te Rotterdam, Kerkedijk 247 of 249. Op de terugtocht, aan het einde van de oorlog, omstreeks mei 1945, overleed hij. De doodsoorzaak als vermeld op de later verkregen documenten, gaven aan dat hij overleden zou zijn aan paratyfus. De reden van deze oproep is dat de lokatie van zijn graf nergens bekend is. Zijn naam echter staat wel ingebeiteld op een gedenksteen in de Gemeente Kassel. Het vermoeden bestaat daardoor, dat hier sprake is van een massagraf. Standesambt Kassel weet n.l. ook nergens van. Wie zou inlichtingen terzake kunnen verschaffen en/of namen van personen kunnen verstrekken, met wie mijn grootvader indertijd samen heeft gewerkt en/of gewoond. Ik ben bereikbaar onder: Dhr. J.H.Troost, Presidentpaterstraat 55, 3221 XM Hellevoetsluis.Tel: 06-28167395. E-mail: mailto:ksekerci@REMOVEchello.nl
Namenlijst
 
 
*Maart 2002 - Wie heeft mijn vader, Hindrik (Henk) Prak, gekend? Hij is van maart 1943 tot voorjaar 1944 tewerkgesteld geweest bij de, ik dacht, Reichsbahn in Bremen bij de overslag van goederen. Hij verbleef toen in een onderkomen, waarschijnlijk barakken, aan de Neukirchstrasse. Vanaf het voorjaar van 1943 tot de bevrijding in april 1945 verkeerde hij in gevangenschap in Zwickau, Schloss Osterstein. Hij was geboren in 1909 in Winschoten en heeft met die onderbreking in de oorlog het grootste deel van zijn leven in de Stad Groningen gewoond. In januari 1995 is hij overleden. D.H. Prak, Leenhoflaan 1, 6301 VG Valkenburg. Tel.: 043 601 53 72 (W); 043 601 37 98 (P); 06 515 04 919 (M). E-mail: dhp@REMOVEwxs.nl
Namenlijst
 
 
*Maart 2002 - Ik zoek voor mijn vader W.J. Dielesen (Wim of Willem) uit Eindhoven mensen die hem hebben gekend. In augustus 1943 kreeg hij een oproep voor de verplichte tewerkstelling in Duitsland. Hij werd tewerkgesteld bij een Eisenwerkfabriek Karl Barth in Waldbröl. Eind november 1943 besloot hij samen met een medetewerkgestelde (Jan) te vluchten. In de trein richting Aken werden zij gearresteerd door de Grüne Polizei. Deze bracht hen naar de Gestapo in Keulen. Na twee dagen opgesloten te hebben gezeten, werden zij door de Grüne Polizei per trein naar Warldbröl gebracht. Hier zijn zij opnieuw gevlucht door onder een treinstel te gaan hangen.Op 28 februari 1944 werd hij opnieuw in Eindhoven opgepakt en afgevoerd naar kamp Amersfoort (gevangenenummer 7279). Een medegevangene was de heer Jansen, leraar aan de Theresia Jongensschool te Eindhoven, deze is thans overleden. Eind mei of begin juni 1944 is mijn vader opnieuw op transport gesteld naar Keulen. In Keulen werd hij tewerkgesteld bij de Eisenwerken fabriek Reimbold, Kumphstrasse 2 in Köln-Kalk. Hij werd ingedeeld bij de assentrekkerij en moest hier samen met andere tewerkgestelden assen, welke ca. 300 kilo wogen, aan- en afvoeren. De werkbaas hier was de heer Böll. Een medegevanene was de heer Johan van der Schee uit Loosduin, hiermee heeft hij reeds kontakt gehad. Ten tijde van een bombardement bevond mijn vader zich, samen met een kameraad, in een bunker van Eisenwarenfabriek Liesengang in Köln-Kalk. Op een dag bleek er diamant, met behulp waarvan de assen in de fabriek Reimbold werden geslepen, uit de fabriek te zijn verdwenen. De SA beschuldigde hierop de groep van tewerkgestelden. Reacties graag naar: Y. Duijn-Dielesen, P. Noordelooslaan 8, 1613 JV Grootebroek. Tel. 0228-518217. E-mail: y.duyn@REMOVEquicknet.nl
Namenlijst  
 
*Maart 2002 - I am trying to find information on my aunt who was in the Dutch resistance in or around Rotterdam during WW2. Her name was Lena Marij Geelhoed-van Malsen. Last heard of in Delft, Holland. Married to Otto van Malsen of Buren, Gelderland. They had two sons. Names not known. All disappeared during the war years. Rumours are that she was shot by Germans and sons put in a concentration camp. Can you help please? My name: Margaret Nicholls, 8 Sondes Close, Herne Bay, Kent, CT6 7DQ, England. E-mail: margaret-nicholls@REMOVElineone.net
Namenlijst
 
 
*Maart 2002 - Mijn vader, Willem van de Laar uit Den Haag, heeft als dwangarbeider gewerkt in Friedrichshafen.Hij sprak Duits en kreeg daardoor ander werk, eten uitdelen geloof ik. Hij vertelde weleens dat een lid van het Cocktailtrio er ook heeft gezeten. Dat is alles wat ik weet. Hij is overleden in 1977 en heeft er nooit over verteld. Wie heeft met hem daar gezeten en kan me meer vertellen? Alvast bedankt. Zijn dochter: Wilma Verhoeks-van de Laar, Sloepkade 25, 2725 EX Zoetermeer. Tel.: 079-3419343. E-mail: robverhoeks@REMOVEwxs.nl
Namenlijst
 
 
*Februai 2002 - Ik ben op zoek naar mensen die mijn vader, Hendrik Timmerman, hebben gekend. Hij werd in 1943 tewerkgesteld bij Blohm & Voss in Hamburg. Mijn vader is helaas al in 1975 overleden, maar hij heeft er wel over verteld (weinig). Hij kreeg wel (stiekem) te eten aangeboden bij een winkel in Altona. Hij heeft ook wel in vuilnisbakken gesnuffeld op zoek naar eten. Mijn vader had zwart haar met allemaal kleine krulletjes en hij kwam uit Drenthe (Nieuw Buinen). Later ben ik samen met hem en mijn moeder terug geweest in Hamburg om de winkel te zoeken waar hij wel te eten kreeg en de eigenaresse herkende hem meteen zodra ze hem zag aan zijn haar. Ik heb hem toen ook horen vertellen over een lager bij een zeepfabriek?? En dat ze bij bombardementen uit de schuilplaats moesten vluchten. Ik weet ook dat hij via Heerlen, Nederland weer is binnengekomen. Ik zou graag in contact komen met mensen die hem hebben gekend. Reacties graag naar: Foktje Timmerman, E-mail: foktjetimmerman@REMOVEhome.nl
Namenlijst
 
 
*Februari 2002 - Ik zoek gegevens over mijn opa, Peter Josef Kochen, roepnaam Joep, geboren 8-7-1902 te Kerkrade. In Januari 1944 is hij gedeporteerd uit de Staatsmijn Emma, getransporteerd naar Amelsen, en verder naar Hildesheim. Nadien is er niets meer van hem vernomen. In zijn laatste brief (uit Hildesheim) schijnt sprake te zijn van een verder transport naar Rusland. Alle informatie is welkom. Reacties graag naar: Kick van de Vooren, Steenbokstraat 28, 1622 BN Hoorn. Tel.: 0229-242894 / 06-54713863. E-mail: cj.vandevooren@REMOVEquicknet.nl
Namenlijst
 
 
*Februari 2002 - Mijn vader is na een half jaar in Buchenwald gevangen te zijn geweest, tewerkgesteld in Weimar als
slager met 4 andere kampgevangenen. Het bedrijf was de Thüringer Fleischwerke te Weimar. Mogelijke reden van ontslag was waarschijnlijk door Amerikaans bombardement op Gustloff 2 fabriek in Buchenwald op 24 -8-1944. Fabrieken waren totaal verwoest, dus men wilde gevangenen elders inzetten. Zijn naam was Reindert Peereboom, geboren te Heerhugowaard in 1920. Zijn er onder u (ex)-dwangarbeiders die bij dit bedrijf ook tewerk zijn gesteld? Reacties graag naar: Els van der Laan -Peereboom, Twiskelaan 50, 1566 TC Assendelft. E-mail: c.laan1@REMOVEchello.nl
Namenlijst
 
 
*Februari 2002 - Ik ben gehuwd met de dochter van Leonardus Antonius Tellings die is geboren in 1938 te Maastricht en ben al vele jaren op zoek naar de ware toedracht over mijn schoonvader, geboren op 06-02-1912, waarschijnlijk te Meerssen (Limburg) maar verhuist naar Maastricht. Hij was gehuwd met Anna Borro. Leo Tellings was voor 1940 in dienst bij de PTT, en is direct bij het uitbreken van de oorlog naar Duitsland gegaan. Volgens de gegevens uit familiekringen is hij overleden door een zogenaamd ongeval op 09-05-1941 te Hamelen, Duitsland. Hij is begraven in Maastricht met Duitse militaire begeleiding; niemand van de familie mocht daarbij aanwezig zijn. Ook is hij nooit door zijn familie geindentificeerd geworden. Was deze Leo Tellings in Duitse dienst ? Wel beweren familieleden dat men Leo Tellings na de oorlog nog gezien te hebben in Maastricht. Niemand van de inmiddels overleden bekende en familieleden heeft ooit hierover gesproken. Dit is altijd een misterie geweest, ook komt men de naam Leo Tellings nergens tegen in registers van overleden Nederlanders werkzaam in Duitsland. Wie weet hier iets meer over, of waar kan ik informatie krijgen? Reacties graag naar: Jo Lemmens, tel.: 043 - 361 45 64. E-mail: jo.lemmens@REMOVEhetnet.nl
Namenlijst
 
*Februari 2002 - Ik ben op zoek naar informatie over Nederlandse dwangarbeiders die gewerkt hebben aan een ondergrondse fabriek/munitieopslag in Valkenburg (L), periode 1942-44. Peter de Wilde, N.S.-Plein 24, 5014 DB Tilburg. E-mail: pdewilde@REMOVEwxs.nl
Namenlijst
 
 
*Februari 2002 - Met grote belangstelling heb ik uw site bezocht. Ik probeer het oorlogsverleden van mijn vader in kaart te brengen. Sinds kort heb ik wat gegevens omdat mijn vader nooit iets heeft willen vertellen over de oorlog. Mijn tante heeft pas de belofte verbroken om te zwijgen. U begrijpt dat alle informatie ook voor mij dus van emotionele waarde is. Mijn vader is tewerkgesteld tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij woonde in Rotterdam waar hij in 1920 geboren was. Hij was nog vrijgezel. Hij werkte voor Reimag-Werke in Kahla te Thüringen. Na het lezen van uw site ben ik erachter gekomen dat het een ondergrondse fabriek betrof in Walpersberg. Mijn vader had het wel over het weemoedige en soms blijmoedige gezang van (Poolse) meisjes uit het oostblok. Wie kent mijn vader uit die tijd? Wie kan mij meer informatie verschaffen over het werken in die fabriek? Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld, net als ik dat zelf verwacht van degene die dit leest. Ik wil mijn vaders stilzwijgen zoveel mogelijk respecteren, maar voor mij is het van groot belang zijn 'pad door de hel' op een rij te krijgen. Mijn vaders naam is Simon Leentvaar. Alvast hartelijk dank. Iedere reactie het liefst per post of e-mail. Mevrouw Simone Verhart-Leentvaar, Aida 57, 2907 KC Capelle a. d. IJssel, 010-4510097. E-mail: rm.verhart@REMOVEhccnet.nl
Namenlijst
 
 
*Februari 2002 - Ik ben op zoek naar info over mijn opa Jan van der Plas, geb. 18-10-1916 te Katwijk aan zee. Zijn toenmalige adres was de Waalmalefijtstraat 149 in Katwijk. Hij heeft in begin van de oorlog mee moeten werken aan de Atlantikwall, en is in 1942 of '43 naar Duitsland gebracht voor dwangarbeid. Hij wilde hier bijna niets over vertellen. Het enige wat ik over het kamp weet, is dat de kampcommandant iedere morgen bij het appel 10 mensen uitzocht en vervolgens doodschoot. Mijn opa sprak weleens over Polen, dus denk ik dat het daar moet zijn geweest. Verder heeft hij ook gedurende de oorlog nog in Noorwegen gezeten in Trondheim met een paar plaatsgenoten. Ik wil graag weten waar ik moet zoeken, om uit te vinden in welk kamp hij heeft gezeten. Misschien kunt u mij op het goede spoor brengen. A Kuyt-van der Plas, Seinpostdwarsstraat 14, 2225 JD Katwijk aan zee. E-mail: h.kuyt@REMOVEhccnet.nl
Namenlijst
 
 
*Februari 2002 - Gezocht: alle informatie over I.G. Farben te Uerdingen (Hohenbudberg). Mijn grootvader Piet Smits uit Oss is daar van half tot eind 1942 tewerkgesteld geweest. Hij is eind '42 begin '43 ontsnapt en teruggelopen richting Vught. Zijn er nog mensen die ook daar gewerkt hebben? Pieter Smits, Esdoornstraat 7, 6573 WV Beek-Ubbergen. E-mail: pieter@REMOVEtandemfelix.nl
Namenlijst
 
 
*Februari 2002 - Ik ben voor mijn inmiddels 89 jaar oude schoonvader Evert van Staveren, toen en ook nu nog woonachtig in Putten, op zoek naar mededwangarbeiders, die hem uit die periode gekend hebben. Hij was tewerkgesteld bij de Edelstahlwerke in Remscheid, in het laatste 1,5 jaar van de oorlog. Hij was ondergebracht in het bewaakte hotel "Schöne Aussicht". Zijn functie was elektromonteur in de afdeling waar krukassen werden vervaardigd. Reacties graag naar: J. de Zwaan, Reigerstraat 65, 3853 XB Ermelo. Tel.: 0341 554193; E-mail: j.dezwaan1@REMOVEchello.nl
Namenlijst
 
 
*Februari 2002 - Graag zou ik in contact komen met Nederlanders en Vlamingen die omstreeks 1943-1945 tewerkgesteld zijn geweest in Halberstadt, Duitsland. Mogelijk hebben zij contact gehad met onder meer Tsjechen en Hongaren, waaronder met een Tsjech genaamd Jan Fejfar die Nederlands leerde en die de taal redelijk gesproken moet hebben. Een van de Nederlanders was Piet Stom, die kort na de bezetting in Amsterdam woonde (Fagelstraat 80) en die van daaruit nog een kaart heeft gestuurd aan Jan F., naar zijn adres in Praag of in Kopidlno. Graag zou ik in contact komen met Piet Stom of met mensen die hem hebben gekend, maar ook met mensen die iets weten over de tewerkstellingen in Halberstadt. E-mail: m@REMOVEhuig.demon.nl
Namenlijst
 
 
Januari 2002 - Ik ben op zoek naar mensen die mijn vader kennen als dwangarbeider in Duitsland. Mijn vader heet Rieks Knollema. Hij woont in Engelbert (vlakbij Groningen). Hij is op 12 Mei 1943 gedeporteerd naar Duitsland naar Wilhelmshaven, kamp Sande. Hij werkte daar bij de Firma H. Müller. Hij is daarna op 11 Juli 1944 overgeplaatst naar een bewaakt kamp in Bremen. Hij werkte daar bij de Firma H. Bochen op de marine werf. Mijn verzoek is: wie kent mijn vader en wie kan meer vertellen over het hier bovengenoemde? L.Knollema, Boermarke 26, 9481 HA Vries. E-mail: l.knollema@REMOVEhetnet.nl
Namenlijst