Hoofdpagina Oproepen

[1996] [1997] [1998] [1999] [2000] [2002] [2003] [2004]

 

DWANGARBEIDERS NEDERLAND - WO II
OPROEPEN 2001
 
 

 

December 2001 - Op zaterdagmiddag 19 juni 1943 om 17.00 uur uit Groningen richting Duitsland gestuurd waar we 's zondags aankwamen in Hamburg. Tewerkgesteld bij scheepswerf Blohm und Voss en ondergebracht in Lager Waltershof 4, de eerste barak. Na de bombardementen van juli 1943 weggevoerd met een rijnaak naar Magdeburg. In Schonebeck an der Elbe bij Junkers vliegtuigfabriek 4 weken gewerkt. Terug naar Hamburg, gevlucht naar Oldenburg met nog twee anderen, daar gepakt en naar AEL Oldenburg gebracht voor vier weken. Dit was op 6 september 1943. Daarna in verschillende gevangenissen: Bremen, Fussbuttel, Hamburg, daar veroordeeld tot het AEL Hamburg Wilhelmsburg en daar ontslagen in januari 1944. Daarna weer naar Blohm und Voss. Lager Fischmarkt, Grosse Elbstrasse, was een hoog gebouw met vijf verdiepingen. Ik lag op de derde verdieping met o.a. Wubs, Vos, Karreman, Blokzijl, A. Wupkens, Joop ?? Werkte met Frans Okkers uit Nijmegen. Onze voorman was Max Zubichs. Wie kan zich dit alles nog herinneren? Gaarne dan een berichtje. J. Knol, Julianastraat 8, 9974 RR Zoutkamp, tel. 0595 - 4501994.

Namenlijst

 

December 2001 - Mijn broer Jan Pieter Gorter, geboren op 28-04-1924 te Amsterdam is, nadat hij vanaf 10-10-1942 tot en met 10-06-1944 bij de Rijnvaart Maatschappij gevaren had, verplicht tewerkgesteld bij de Transport-flotte Speer, sp188 te Berlijn Brandenburg. In zijn laatste brief, gedateerd 21-08-1944, meldt hij ons dat de gehele Trasport-flotte is ingedeeld bij de Wehrmacht. Hij meldt tevens dat hij ook een Wehrmachtpas heeft gekregen. Na deze datum hebben wij niets meer van hem vernomen. In 1945, na de bevrijding, heeft mijn vader het Rode Kruis verzocht om mijn broer op te sporen. Dit heeft geen resultaat opgeleverd. Dan, in oktober, krijgen wij van het Nederlandse Rode Kruis het bericht dat mijn broer op 23-08-1945 te Celldömölk, Hongarije, is overleden. Tot op heden, ook na het aanschrijven van diverse instanties in binnen- en buitenland, weten wij nog steeds niet wat er in die tussentijd met mijn broer is gebeurd. In het hospitaal in Hongarije zou hij verteld hebben dat hij gedwongen was voor de Duitsers te vechten, maar daartoe niet bereid en gevlucht was. Hij zou als straf in een kamp hebben gezeten waar hij in een steengroeve moest werken. Mogelijk een Arbeitserziehungslager? Mijn vraag is de volgende: Zijn er andere ex-dwangarbeiders die eveneens bij de Transport-flotte tewerkgesteld zijn geweest en mogelijk ook geronseld of gedwongen waren andere werkzaamheden te doen? Werd ook aan hen een Wehrmachtpas uitgereikt? Mijn broer voer kalk welke gestort werd in een sleepschip van Rüderdorf naar Niederlehme, onder Berlijn. Zijn schipper heette Sent de Vries en woonde in Dordrect. Reacties graag naar: R.F. Gorter, Kruistraat 22, 8471 HH Wolverga, tel. 0561 - 618802, fax. 0561 - 618802.
Namenlijst
 
 
December 2001 - Bezirksamt Mitte von Berlin, Heimatsmuseum Wedding is op zoek naar ex-dwangarbeiders die gewerkt hebben in Berlin-Wedding, Mitte of Tiergarten, in verband met een tenstoonstelling. Aanmeldingen gaarne naar de heer Thoams Irmer, Bezirksamt Mitte von Berlin, Pankstrasse 47, D-13357 Berlin. Tel. 0049 30 4575 415
Namenlijst
 
 
December 2001 - Het Kreutzberg Museum te Berlijn wil gaarne in contact komen met ex-dwangarbeiders die gewerkt hebben in Berlin-Kreuzberg en Berlin-Friedrichshain. Men wil in 2002 een tentoonstelling organiseren. Het documentatiecentrum te Winterswijk ontving een lijst met zo'n 350 namen van firma's die dwangarbeiders in dienst hadden. U kunt zich in verbinding stellen met mw. Garniele Layer-Jung, Bezirkambt Friedrichshain-Kreuzberg Museum, Adalbertstrasse Nr. 95a, D-10999 Berlin. Tel. 0049 30 505852-34.
Namenlijst

 

December 2001 - We zijn opzoek naar Zwollenaren die gewerkt hebben in Duitsland tijdens1940-1945, dit ivb met een te maken overzicht over Zwolle 1940-1945. Alvast dank. Paul Harmens, Collectie beheerder van de Stichting Collectie Zwolle 1940-1945. Houtingkolk 9, 8017 NP Zwolle. Tel. 038 - 4662951. E-mail: harmens@home.nl
http://www.zwolle40-45.nl
Namenlijst
 
December 2001 - De Nederlandse PTT zond vanaf 1942 veel personeelsleden naar Duitsland. Een behoorlijk aantal werd vanwege kleine vergrijpen veroordeeld tot zware straffen. Ik ben op zoek naar ex-PPT'ers die door één van de zogenaamde Sondergerichte is veroordeeld en na de oorlog om die reden problemen kregen bij hun werkgever, de Nederlandse PTT. Daarbij moet gedacht worden aan al dan niet tijdelijk ontslag. Graag uw reacties naar Theo Kentie, Schiedamseweg 41a, 3026 Rotterdam. Email: theo.kentie@tiscali.nl
Namenlijst
 
 
November 2001 - Ik ben de kleindochter van Helene de Smedt uit Antwerpen die tijdens de oorlog in Karstaedt in het station aldaar heeft gewerkt samen met haar moeder. Zij woonden toen in het station. Ik wilde graag weten of er nog andere Vlamingen of Nederlanders met haar in dat station gewerkt hebben. Reacties graag naar Elke Jacobs. E-mail: jacobselke@hotmail.com
Namenlijst
 
 
November 2001 - Jacobus Baars, geboren +/- 1920, woonde in 1940 in Haarlem. Een Rus is op zoek naar Jacobus Baars en/of zijn nabestaanden. Zij zijn beiden in de oorlog tewerkgesteld in een concentratiekamp in Duitsland, waar Jacobus het leven van deze Rus heeft kunnen redden. Jacobus Baars woonde destijds, voor en vlak na de oorlog in Haarlem, en zou nu ongeveer 80 jaar moeten zijn. Er is een dringend verzoek vanuit Rusland, omdat Jacobus daar tot de dag van vandaag nooit vergeten is, en er nog steeds met liefde over Jacobus gesproken wordt. De Rus heeft veel moeite gedaan om met deze vraag Remco Reiding, een jonge journalist uit Amersfoort te bereiken, naar aanleiding van een televisieprogramma in Rusland. Remco doet al twee jaar onderzoek naar de nabestaanden van de Russen die op het ereveld in Amersfoort begraven liggen, en heeft een zeer goed resultaat. De Russische tv heeft hem met zijn bezoeken aan nabestaanden gefilmd, en daar heeft deze man op gereageerd, en gevraagd of Remco wilde zoeken naar Jacobus of zijn nabestaanden. De Rus wil heel graag kontakt, er is hier een lange brief waarin meer informatie staat. Er kan in het engels met hem geschreven worden. Ik hoop dat iemand van deze familie Baars met mij kontakt op wil nemen. Omdat er tot op heden nog geen reaktie is gekomen heeft Remco inmiddels deze Russische meneer teruggeschreven, en gezegd dat we onze uiterste best zullen doen om de heer Baars te vinden.
 
Een dringende vraag dus, en ik verzoek iedereen die dit leest en mij iets kan vertellen over Jacobus Baars, vriendelijk kontakt met mij op te nemen. Annemiek Littlejohn, Graaf Lodewijklaan 47, 3818 DP Amersfoort. Tel. 033-4619313. E-mail : annemiek@kampamersfoort.nl
[Website for Kamp Amersfoort: www.kampamersfoort.nl]
Namenlijst
 
 
November 2001 - Evangelische Johannesstift Berlin, Postfach 200752, D-13517 Berlin is op zoek naar enkele Nederlanders die bij deze instelling als tuinman gewerkt hebben. Onderstaande namen zijn bekend en men kan zich melden op bovenstaand adres t.a.v. de heer Peter Fenner: Johannes van den Bos; Jan Gortzak; Dirk van den Heuvel; Antonius van Horn; Dirk Hup; Karel F. Jacobs; Adrianus Landmans; Johannes Markwat; Jan Prummel; Nicolaas Stenvers en Petronella Margaretha Coppoolse, geboren Vos (dienstmeisje).
Namenlijst
 
 
November 2001 - De burgemeester Gerhard Schultheiss van de Stadt Nidderau zoekt naar mensen die o.a. in Nidderau-Windecken hebben gewerkt. Enkele namen van tewergestelden, allen van de jaargang 1923, zijn bekend, t.w.: Nelis Kleijne; Johan Kooyman; Gerbrand Monster; Johan Smit; Johan Stolk; Neekis (?); Schmidt (?). Men kan zich melden op het adres: Stadt Nidderau, Am Steinweg 1, D-61130 Nidderau. Tel. 0049 6187 299102. Fax 299104.
Namenlijst
 
 
November 2001 - Op 9 januari 1999 overleed mijn grootvader - Marinus van Dalen - op de leeftijd van bijna 89 jaar. Kort daarop begon ik met het samenstellen van de genealogie van mijn familie. Daarbij liep ik al snel aan tegen het feit, dat niemand in de familie iets weet over de bijna zeven maanden dat mijn grootvader als dwangarbeider in Nazi-Duitsland heeft verbleven. Zelfs tegenover zijn eigen vrouw heeft hij nooit iets over zijn ervaringen losgelaten. Hij kwam terug als een in zichzelf gekeerde man, die moeilijk in de omgang was en waarschijnlijk aan een oorlogstrauma heeft geleden. Dit heeft grote invloed gehad op de opvoeding die hij zijn kinderen (waaronder mijn vader) gegeven heeft en die voor een deel ook in mijn generatie duidelijk voelbaar is. Om één en ander beter te kunnen plaatsen ben ik gaan zoeken naar aanwijzingen, die iets zouden kunnen duidelijk maken over de omstandigheden waaronder mijn grootvader heeft moeten leven in de maanden dat hij van zijn vrouw en kinderen gescheiden was. Navraag bij een tiental gespecialiseerde organisaties op dit gebied heeft - op een vage telefonische tip na - echter totaal niets opgeleverd. Hieronder zijn de gegevens vermeld, waarover wij op dit moment beschikken. Mocht u personen en/of situaties herkennen of beschikken over aanwijzingen die meer duidelijkheid zouden kunnen geven, aarzel dan alstublieft niet om te reageren: fam. M.J. van Dalen, Reigerstraat 18, 7462 PK Rijssen. Telefoon: (0548) 515431 (graag vóór 21.00 uur!!). E-mail: m.j.vandalen@zonnet.nl
 
Marinus van Dalen - geboren te Tholen (Zeeland) op 06.07.1911 - verhuisde in 1926 met zijn ouders naar Rotterdam, waar hij op 01.02.1939 trouwde met Mieke van Ballegooijen. Bij het uitbreken van de oorlog woonden zij in Rotterdam-Centrum, in de Touwslagerstraat. Marinus werkte bij Wilton-Feijenoord als metaalwerker/ machinebankwerker. Tijdens het bombardement van 10 mei 1940 verloren zij vrijwel alles wat zij hadden en vonden met hun dochtertje onderdak in Rotterdam-Zuid, Moerkerkenstraat 27. In de volgende jaren werden er nog twee kinderen geboren; een meisje en een jongetje (mijn vader). Toen de Duitsers op 10 en 11 november 1944 ruim 50.000 mannen uit Rotterdam en omgeving wegvoerden, was mijn grootmoeder hoogzwanger van hun vierde kindje. Mijn grootvader wist twee dagen uit handen van de Nazi's te blijven, maar werd uiteindelijk op 14 november alsnog opgepakt en weggevoerd. Drie weken later (op 4 december) beviel mijn grootmoeder van een jongetje. In juni 1945 kwam Marinus weer thuis en vond opnieuw werk bij Wilton-Feijenoord, waar hij tot zijn pensionering zou blijven werken. Over de ongeveer zeven maanden dat hij van huis is geweest weten wij dus zo goed als niets. Volgens eigen zeggen werd Marinus ondergebracht in een Arbeitslager ergens in Duitsland, van waaruit hij o.a. te werk werd gesteld bij het repareren van overkappingen van spoorwegstations. Volgens een hardnekkig maar onbevestigd gerucht zou hij een officier zwaar hebben toegetakeld dan wel doodgeslagen. Na zijn bevrijding (of ontsnapping? - dit is niet duidelijk) is hij lopende en liftende met enkele andere Nederlanders via Brabant teruggekeerd (waarschijnlijk begin 1945). Onderweg werkten zij soms bij Duitse boeren in ruil voor onderdak en voedsel. Waarschijnlijk is hij pas na de bevrijding doorgereisd naar Rotterdam, waar hij begin juni 1945 met zijn gezin herenigd werd.
 
Naar aanleiding van een oproep die ik in 2000 plaatste in een contactblad van ex-dwangarbeiders, kreeg ik op 5 oktober 2000 een telefonische reactie van ene mijnheer Bruijns, die mij het volgende vertelde: Dhr. Bruijns heeft begin 1945 in een nonnenziekenhuis te Düsseldorf verbleven samen met 4 of 5 andere Nederlanders en een Vlaming. Eén van de Nederlanders heette Marinus (de achternaam wist dhr. Bruijns niet meer). Het was een grote, fors gebouwde man die allerlei klusjes rond het ziekenhuis deed (o.a. timmermanswerk; 'hij was heel handig en kon bijna alles'). Deze Marinus had maagproblemen gehad en was in de periode van het ziekenhuis aan het herstellen. Zijn leeftijd zou ongeveer overeen kunnen komen met die van mijn grootvader (die toen ruim 33 jaar oud was). Tegen het einde van de oorlog werd de groep met deze Marinus en dhr. Bruijns naar het vrije Brabant gebracht - via België, omdat daar de voedselvoorziening en de verbindingen weer redelijk werkten. De eerste stop was bij Luik, de tweede bij Leuven of een plaatsje in die omgeving. Ze arriveerden met karren op het eindpunt: Oudenbosch in Brabant. Dat was eind april of begin mei, want dhr. Bruijns wist zich nog te herinneren dat hij in Oudenbosch op 5 mei 1945 de kerkklokken hoorde luiden om de definitieve bevrijding te vieren. Oudenbosch was een verzamelpunt voor vele terugkerende Nederlanders, die met name uit het zuiden van Duitsland kwamen (ook via België). In Oudenbosch werden de leden van de groep geïdentificeerd en ondergebracht. Dhr. Bruijns vertrok op 8 mei naar zijn woonplaats in Limburg. De anderen moesten blijven wachten tot hun woonplaatsen weer bereikbaar waren. Ze hebben helaas geen adresgegevens uitgewisseld en er is later geen enkel contact meer geweest tussen de leden van de groep.

Op de website 'Dwangarbeiders Nederland -WO II' vond ik een oproep uit 1998 van ene Wim Stoop, die in december 1944 bij een razzia in Alkmaar is opgepakt. Hij werd - samen met anderen - naar Düsseldorf-Ratingen gedeporteerd. Op 15 december 1944 moesten zij in Werfelinghofen werken aan loopgraven en in februari 1945 in Düsseldorf-Ratingen zelf. Hier moesten zij (naast het 's avonds opruimen van niet-ontplofte bommen aan de frontlinie) werken aan het herstellen van spoorbanen (net als mijn grootvader). In Düsseldorf werden zij ondergebracht in een klooster (is dit het nonnenziekenhuis uit het verslag van dhr. Bruijns?). Er was altijd bewaking door militairen. Vanuit zijn woonplaats in Australie liet dhr. Stoop per e-mail weten dat hij mij helaas niet verder kan helpen. Onlangs las ik het boek van Jan Krist: "De hel van Rees - dwangarbeiderskamp" (Uitg. Profiel, 2de druk 1986). Hierin vertelt Krist dat er in Februari 1945 een groep van zo'n 600 mannen van verschillende nationaliteiten in het kamp Groin bij Rees arriveerde. Onder hen bevonden zich ca. 350 Rotterdam-mers. De Rotterdammers werden later apart verder getransporteerd, waarheen weet Krist niet. Toen de Nederlanders na de bevrijding van het kamp naar huis konden, werden zij eerst naar het plaatsje Kevelaer gebracht. Dit ligt onder Rees, eveneens dicht bij de grens met Nederland. Hier zagen zij de groep Rotterdammers terug! Vanuit Kevelaer werden zij verder vervoerd naar Eindhoven en acht weken later via (het bevrijde) kamp Amersfoort, Utrecht , Rotterdam enz. naar Den Haag.

Zijn er Rotterdammers , die in kamp Groin bij Rees hebben gezeten en zich misschien iets kunnen herinneren over mijn grootvader? Ik zou heel graag antwoord krijgen op (één van) de volgende vragen, of aanwijzingen die mij verder zouden kunnen helpen bij de speurtocht naar deze blanco bladzijde uit onze familiegeschiedenis. Reageert u alstublieft wanneer u denkt dat u iets kunt toevoegen of wanneer u zelf denkt deze informatie te kunnen gebruiken. 
1. Herinnert u zich de personen uit de hierboven beschreven situaties met de namen Bruijns (uit Limburg), Marinus van Dalen (uit Rotterdam-Zuid) ?
2. Bent u begin 1945 ook in Düsseldorf of omgeving en/of kamp Groin bij Rees geweest?
3. Beschikt u misschien over foto's uit de periode?
 
Wij stellen uw reactie erg op prijs! Eventueel kunnen wij een foto van Marinus van Dalen naar u mailen (gemaakt ± 10 jaar na de oorlog, maar goed gelijkend op foto's uit de periode '40-'45). U zou deze dan kunnen vergelijken met uw eigen foto's.
Namenlijst
 
 
 
November 2001 - Mijn grootvader de heer Stephanus Oosterbeek (Steef of Stephan) was schipper op de binnenvaart (Rijnvaart). Hij is geboren in 1898 te Vianen (Utrecht). Rond 1939 is hij verdwenen. Er zijn verder geen gegevens van hem bekend. Wel is bekend dat hij regelmatig op Mannheim voer. Zowel in Nederland als in Duitse archieven zijn verder geen gegevens. In verband met een genealogisch onderzoek tracht ik uit te vissen wat er met deze man is gebeurt. Kende iemand "Steef Oosterbeek" en zijn er mogelijk verder gegevens van zijn doen en laten na 1939 bekend? Reacties graag naar: Harry M.A. Oosterbeek, Eekhoornlaan 12, 5581 CM Waalre. Tel: overdag: 040 208 92 68; 's-avonds: 040 22 18 068. Fax: 040 204 39 49. E-mail: harry.oosterbeek@cleanenreuse.com
Namenlijst
 
 
Oktober 2001 - Voor mijn promotie-onderzoek naar Nederlandse arbeiders die tussen 1936 en 1945 in Duitsland gewerkt hebben, zou ik graag in contact willen komen met Zuid-Limburgse arbeiders die waar dan ook in Duitsland gewerkt hebben, of Nederlanders die in het gebied tussen Düsseldorf, Köln, Bonn en Aachen gewerkt hebben. Ik ben op zoek naar aanvullend bronnenmateriaal en de mogelijkheid tot interviews. Met name over grensarbeid en vrouwen is tot nu toe weinig materiaal te vinden. Angela van Son, Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie, Herengracht 380, 1016 CJ Amsterdam. Tel 020-5233800. E-mail: A.van.Son@oorlogsdoc.knaw.nl
Namenlijst
 
 
Oktober 2001 - Mijn naam is Christa Mertens. Ik ben verbonden aan het gemeentelijk archief van Paderborn, Duitsland waar ik onderzoek doe betreffende dwangarbeid in Paderborn van 1939 - 1945. Paderborn was vrijwel geheel verwoest in 1945. Daarom bevinden zich slechts weining bronnen en documenten die betrekking hebben op dwangarbeid in ons archief. Om deze reden heb ik dringend de hulp nodig van ex-dwangarbeiders die mij herinneringen uit hun tijd in Paderborn kunnen vertellen.. Ik heb veel succes gehad met het vinden van personen uit Polen en Ukraine die bereid waren mij hun ervaringen schriftelijk te verschaffen. Helaas heb ik geen succes gehad met personen uit westelijke landen, zoals Nederland, België en Frankrijk. Ik heb contact opgenomen met organisaties van ex-dwangarbeiders, inclusief het plaatsen van advertenties in organen van deze organisaties, echter zonder resultaat. Via deze oproep verzoek ik ex-dwangarbeiders die in Paderborn of Altenbeken (dicht bij Paderborn) gewerkt hebben, contact met mij op te nemen. Mijn adres is: Christa Mertens, Stadtarchiv Paderborn, Am Abdinghof 11, 33095 Paderborn. Tel.: 0049-5251-881596; Fax: 0049-5251-882047. E-mail: stadtarchiv@paderborn.de
Namenlijst
 
 
September 2001 - Een aantal Nederlandse vrouwelijke dwangarbeidsters waren tijdens de oorlog gehuisvest in het Aussenkommando Buchenwald, Huckarder Strasse, te Dortmund-Dortsfeld. Zij werkten voor het militaire bedrijf Hoesch und Hüttenunion. Mocht u informatie hebben over deze vrouwen, neemt u dan contact op met: Martin Happ, Vollrathstrasse 36, D-50226 Frechen. E-mail: martinhapp_de@yahoo.de
Namenlijst
 
 
September 2001 - Christianus Hendrikus Derksen moest van februari 1943 tot mei 1943 werken bij bakkerij Ermecke, Kaiserstrasse 174, Dortmund/Westfalen in Duitsland. Zijn ouders woonden toen in Arnhem, Emmastraat 24. Tot zijn dood in 1983 woonde Christiaan Derksen in Geldrop. Deel van zijn verdiensten werd door Duitse autoriteiten naar het Gewestelijk Arbeidsbureau in Arnhem gestuurd. De RAM-referee was M. Ringk. Christiaan Derksen stond in persoonlijk contact met leden van de R.K. kerkelijke gemeente van Sint Francis in Dortmund. Na het bombardement door de geallieerde strijdkrachten in het Ruhrgebied op 24 en 25 mei 1943, mocht Christiaan Derksen voor een kort bezoek naar Nederland gaan. Hij keerde hiervan niet naar Duitsland terug en dook onder in Nederland. Volgens zijn weduwe werd hij dicht bij de grens opgepakt. Helaas is de naam van de plaats waar dit gebeurde niet bekend. De volgende gegevens zijn wellicht belangrijk. Nadat hij opgepakt was werd hij terwerkgesteld met een groep personen bij het bouwen van loopgraven voor Duitse militairen tegen geallieerde bomaanvallen. Hij wist te ontsnappen en verbleef tot het einde van de oorlog bij Nederlandse boeren. Tijdens de bevrijding door geallieerde strijdkrachten, had Christiaan Derksen contact met een Canadese troepeneenheid. Als u informatie heeft over Christiaan Derksen, stelt u zich dan in verbinding met Martin Happ, Vollrathstrasse 35, D-50226 Frechen, Duitsland. E-mail: martinhapp_de@yahoo.de
Namenlijst
 
 
September 2001 - Mijn vader was dwangarbeider en is in Berlijn en Riga geweest gedurende de oorlog. Zijn naam is Wouter Gerrit Bos, geboren 17-1-1918, wonende in de Spoorlaan 10, Bussum. Ook woonde hij met zijn familie in de Laagsche Vuurse. Voor de oorlog was hij in militaire dienst in Deventer in 1937. Was in Berlijn en Riga ongeveer van 1942 - 1944? Is gevlucht uit Riga en was terug in Bussum in mei 1944. Als u kunt helpen met informatie wil ik dit graag vernemen. 55 Marina Road, Mentone, 3194 Australia.
Namenlijst
 
 
September 2001 - Wie kan me helpen aan informatie over mijn broer Albertus Schmid, geboren in 1924 in Rotterdam. Tijdens de oorlog is hij ondergedoken en na te zijn opgepakt, is hij naar kamp Vught overgebracht. Vandaar is hij na enkele maanden op transport gesteld naar Duitsland waar hij werkzaam is geweest in Stuttgart en Berlijn. Later heeft hij in Noorwegen gewerkt op het eiland Crossen. Mocht u inlichtingen kunnen geven over mijn broer, dan zou ik dat graag vernemen. C.F. Schmid, Krekelberg 76, 4708 KP Roosendaal, telefoon 0165 - 548476.
Namenlijst
 
 
September 2001 - H. Sintniklaas, Laan van Rijnwijk 1-B41, 3709 JL te Zeist zoekt contact met Klaas Zwart, die met hem in kamp Amersfoort, in Jamlitz, Duitsland en via het oostfront in Wrzesnia in Polen is geweest. Weet iemand anders wellicht iets over Klaas? Tel. 030 6930585.
Namenlijst
 
 
Juli 2001 - Ik ben op zoek naar heel veel informatie betreffende dwangarbeiders in de periode 1943- 1945 omgeving Mainz. Met name die mensen die tewerkgesteld waren in de MAN fabrieken (Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg, Werk Gustavsburg). Mijn vader Bob Smit, geboren 29 mei 1924 te Purmerend, is 77 jaar en nog in volle gezondheid. Hij praat heel weinig over deze periode. Ik zelf heb een aantal foto's, briefjes en bidprentjes van die tijd. Zijn vrienden waren Kamiel van den Broeck (geb: Hamme in België 19-5-1910, overleden 24 juli Mainz-Gustavsburg) en Willie Gielis (geb. te Oss 17-4-1920, overleden Mainz 10 januari 1944). Ik heb veel vragen. Frank Smit, Abdij 7, 1695 JW Blokker. Tel: 0229 - 243833 (per 1/12/2001 nieuw adres Galerij 8, 1695 JD Blokker). E-mail: Fsmit@tzw.nl
Namenlijst
 
Juli 2001 - Mijn vader, Cornelis Kentie, werd eind 1942 te werkgesteld bij de Reichspost in Hannover. Op 7 april 1943 werd hij gearresteerd vanwege Postraub. Op 21 mei 1943 werd hij ter dood veroordeeld. Die straf werd op 20 september 1943 in 10 jaar tuchthuis omgezet. Vanaf 7 juni 1943 tot en met 3 juni 1944 was hij opgesloten in JVA Wolfenbüttel. Op 9 juni 1944 kwam hij aan in tuchthuis Celle. Op 6 april 1945 is hij daar vertrokken naar JVA Wolfenbüttel. Wie heeft hem gekend, wie zat in de genoemde periodes ook gevangen in Wolfenbüttel of Celle? Graag uw reacties naar Theo Kentie, Schiedamseweg 41a, 3026 Rotterdam. Email: theo.kentie@tiscali.nl
Namenlijst
 
 
Juli 2001 - Ik zou graag in contact komen met personen die gewerkt hebben of anderen kennen, die gewerkt hebben bij een fabriek in Duitsland, waarschijnlijk met de naam Oculus, waar periscopen, bommenvizieren en dergelijke apparaturen gemaakt werden. Er werkten naar schatting 6000 personen onder erbarmelijke omstandigheden. Sommige waren Belgen en verder waarschijnlijk ook Nederlanders. De fabriek was gecamoufleerd in een bos in de buurt van de Poolse grens bij de stad Rheinsburg. Voordien was de fabriek gevestigd in Berlijn en verhuisde naar de geheime plaats voor het begin van de hevige bombardering van Berlijn. De fabriek was dagelijks in bedrijf van 06,00 tot 20,00 uur. Het is mogelijk dat de fabriek op de geheime plaats in ca. januari 1944 door de RAF gebombardeerd werd. Informatie over deze fabriek zou voor mij van groot belang zijn in verband met mijn onderzoek betreffende mijn oudoom, Arthur Schrynemakers, die als Nederlands staatsburger tijdens de Tweede Wereldoorlog in Brussel woonde. Als lid van de Belgische ondergrondse organisatie Service EVA, die specialseerde in het helpen van geallieerde piloten, heeft hij naar verluidt informatie over deze fabriek verstrekt aan een Amerikaanse piloot die van november tot december 1943 bij hem verbleef en die vervolgens in januari 1944 deze informatie doorgegeven heeft aan de geallieerde inlichtingendienst in Gibraltar. Personen met informatie worden verzocht contact op te nemen met: Bruce Bolinger, 12704 Butterfly Drive, Nevada City, CA 95959, USA. Telephone: 530 - 273-6442. E-mail: bolinger@nccn.net
Namenlijst
 

 

Juli 2001 - Het NS-Dokumentationszentrum Stadt Köln, EL-DE-Haus, Appelhofplatz 23-25, D-50667 Köln, wil gaarne in contact komen met Nederlandse dwangarbeiders die in Keulen gewerkt hebben. In Keulen waren meer dan 300 werkkampen. Alle inlichtingen zijn welkom. Degenen die willen reageren kunnen schrijven naar bovenstaand adres t.a.v. Frau Karola Fings.
Namenlijst
 
 
Juli 2001 - Frau Christa Mertens van het Stadtarchiv Paderborn, Am Abdinghof nr.11, D-33098 Paderborn, is op zoek naar mensen die gedwongeen waren in Paderborn te werken. In het bijzonder zoekt zij Nederlanders die in het nabijgelegen dorp Altenbeken moesten werken aan het spoorwegviaduct, nadat dit door bommen was getroffen. Gaarne bericht aan bovenstaan adres.
Namenlijst
 

 

Juli 2001 - De journalist Dick Verkijk verzamelt informatie voor een gedenkboek over de razzia van 6 december 1944. Zo'n tweeduizend Haarlemmers werden toen opgepakt en naar werkkampen in Duitsland gezonden. Meer dan honderd kwamen daar om. Het is een vergeten hoofdstuk in de Haarlemse geschiedenis. Op meerdere brieven aan het college van B&W heeft de heer Verkijk nooit antwoord ontvangen. Wie kan hem aan gegevens helpen? In verband met zijn verblijf in Amerika de gegevens gaarne zenden aan het Documentatiecentrum VDN, A. Pontier, Jasmijnlaan 71, 7101 ZG Winterswijk.
Namenlijst
 
 
Juli 2001 - J.J. van Heusden, Wilgenpark 4, 2351 CZ Leiderdorp, tel. 071 - 5416116, is op zoek naar gegevens over zijn oom Johannes Daniël de Graaf. Jan de Graaf werd begin maart 1943 tewerkgesteld in Friedrichshafen en gehuisvest in een barakkenkamp bij Raderach über Friedrichshafen. Via de firma Beton und Monierbau A.G. was hij op verschillende bouwplaatsen in de omgeving werkzaam als timmerman. Waarschijnlijk het laatste bij een houten koeltoren. Met een collega-timmerman, Pieter de Vogel uit Ter Aar, werd hij op 21 november 1943 naar het concentratiekamp Buchenwald vervoerd en is daar op 5 mei 1945 overleden. Het vermoeden bestaat dat zij samen iets ondernomen hebben waarvoor zij zijn opgepakt.
Namenlijst
 
 
Juli 2001 - Calus Stefaan, Wiedauwbos 48, 8310 St. Kruis-Brugge, België, wil graag in contact komen met mensen die bij de Duitse firma Baum und Beutgen gewerkt hebben, in opdracht van de O.T., aan de Belgische kust en in het Franse Lorient. Onder de Nederlanders moeten veel mensen uit Zeeland gweest zijn.
Namenlijst
 
 
Juli 2001 - Wie heeft de heer Simon Plantinga, geboren 18 september 1920 te Oudehorne, gekend tijdens de periode 1942 - 1945. Hij is tewerkgesteld in ongeveer augustus 1942 in La Rochelle, Ille de Ree. In ongeveer januari 1943 naar huis, daarna opgehaald en voor twee à drie maand naar kamp Erica. Hierna op transport naar Fürstenau in een kamp met Poolse krijgsgevangenen. Verder ongeveer een anderhalf jaar in Melle waar hij in een schokdemperfabriek werd tewerkgesteld. Laden en lossen van treinen, kolen scheppen. Na bombardementen bij Osnabrück wegen en spoorlijnen herstellen. Nadat de Amerikanen in Melle aankwamen is Simon Plantinga naar Zwartemeer gelopen waar hij werd opgepakt door de B.S. en werd ingekwartierd in een school. Sietske Plantinga, Kerkpad 14, 8506 BC Haskerhorne. E-mail: piotr.tymstra@wanadoo.nl
Namenlijst
 
 
Juni 2001 - Ik ben op zoek naar gegevens over mijn broer Rinus (Pieter Marinus Albertus) Schneider. Hij kwam in krijgsgevangenschap op 3 juni 1943 en was toen 26 jaar. Hij heeft achtereenvolgens in de kampen: Alten-Graben XI A; Mühlberg IV B; Oschatz IV G, verblijf gehouden.Hij heeft 17 maanden ovenarbeid verricht in de Steingutfabrik te Oschatz. Ook in de steengroeve is hij tewerkgesteld geweest. Het kamp was dicht bij het kasteel Colditz gelegen waarin de hoge geallieerde officieren gevangen waren gezet en genoot daardoor bescherming tegen de geallieerde bombardementen. Wie kan mij meer informatie verstrekken? Han Schneider, Bunthof 170, 4623 AP Bergen op Zoom. E-mail: rijnschn@hetnet.nl
Namenlijst
 
 
Juni 2001 - Mijn schoonvader Hans (Johannes) van Rijn is tussen 10 april 1943 en 8 juni 1943 in Vleuten gearresteerd en in Utrecht in de Hamburgstraat veroordeeld. Hij was toe 34 jaar. Op 8 juni 1943 is hij in het concentratiekamp Vught binnengebracht en kreeg als Schutzhäftling nummer 4489 toegewezen en verbleef in blok 18. Op 13 juli 1943 werd hij overgeplaatst naar het buitenkommando Moerdijk, dat tankgrachten moest aanleggen. Op 19 oktober 1943 werd hij met onbekende bestemming overgeplaatst. Mij is bekend dat hij toen in Krefeld terecht is gekomen. Wie kan en wil mij meer vertellen over de omstandigheden waaronder mijn schoonvader in die periode 8 juni 1943 t/m januari 1944 geleefd moet hebben. En indien mogelijk, heeft iemand hem gekend in die periode? Mijn adres is Han Schneider, Bunthof 170, 4623 AP Bergen op Zoom. E-mail: rijnschn@hetnet.nl
Namenlijst
 
 
Juni 2001 - Wie heeft mijn vader gekend. Zijn naam is J.W. (Jan) Radstake. Hij is overleden in het A.E.L.te Zoschen bij Leipzig op 26 december 1944. Hij is vanuit Amersfoort juli 1944 op transport gesteld. Waarschijnlijk tewerkgesteld bij Leunawerke te Leuna. Mijn vader is geboren te Zelhem en woonde in Lochem. Hij was ondergedoken en is verraden door een buurman. Reacties graag naar: A.C. Radstake, Klaashuisstraat 16, 7481 EP Haaksbergen. Telefoon 053 5725497; E-mail adres: ab.radstake@het.nl
Namenlijst
 
 
 
 
Juni 2001 - Ik ben voor mijn stamboom al jarenlang op zoek naar gegevens over mijn vader, Adriaan Thomas Zoeter (geboren 18.9.1908), die op 10 november 1944 tijdens een razzia in Rotterdam opgepakt werd en daar vandaan vervoerd naar Dachau.Wie kan mij helpen aan die gegevens? Ik weet alleen dat hij in augustus 1945 thuis is gekomen vanuit Frankrijk. Reacties graag naar: P.A. Zoeter, Boezemdwarsstraat 43, 3034 EP Rotterdam. E-mailadres: zoeter@planet.nl
Namenlijst
 
 
Juni 2001 - Ik ben op zoek naar informatie over mijn oom, Berend de Geest, die niet uit Duitsland teruggekeerd is na zijn deportatie in 1943. Hij werd tewerkgesteld in een staalfabriek in Neheim-Husten (BRD) and later als bakker te Arnsberg. Zijn geboortedatum was 5.11.1924 en ten tijde van zijn deportatie woonde hij aan de van Toulon v.d. Koogweg te Oosterbeek, Gld. Na de oorlog hebben mijn grootouders via het Internationale Rode Kruis tevergeefs al het mogelijke gedaan hem te vinden. Er is reden aan te nemen dat hij is overleden na het bombardement van Arnsberg op 9 februari 1945. Reacties graag naar: Ingrid Taylor-tenBohmer, 8 James Street, Sth Grafton NSW 2460, Australia. E-mail: pitaylor@northnet.com.au
Namenlijst
 
Juni 2001 - Oproep voor nadere informatie. Jakob Stel, geboren 7-4-1920 te Apeldoorn. Opgepakt op 10-1-1945 door de SD in Apeldoorn; is via de koning Willem III kazerne op 23-1-45 overgebracht naar kamp Amersfoort en vandaar op transport gesteld naar concentratiekamp Neuengamme. Daar wordt hij sinds april 1945 vermist; mogelijk omgekomen op 3 mei 1945 in de Lübeckerbocht. Informatie naar: e.witteveen@consunet.nl (of telefonisch 010-4268050).
Namenlijst
 
November 2001 - Ik ben opzoek naar mensen die mij informatie kunnen verschaffen over mijn vader Dirk Smit (overleden) die in de laatste jaren van de oorlog in Duitsland als dwangarbeider tewerk was gesteld in de kogellager fabriek Ostwerk te Mainleus. Deze fabriek was een onderdeel van Kugellager Fischer in Schweinfurt. Toen deze fabriek in Schweinfurt werd gebombardeerd werd deze verplaatst naar Mainleus. U kunt mij bereiken via mijn emailadres: rober.smit@wanadoo.nl of via tel.nr 070 - 5118688.
Namenlijst
 
Juni 2001 - Ik zal het Nederlandse boek "Tot ziens in vrij Mokum" in het Engels publiceren en zoek naar informatie over kamp Molengoot waar Flip Slier een gevangene was van april 1942 tot september 1942. Ik zou graag horen van personen die ook in dit kamp zaten gedurende die tijd. Ook ben ik geintersseerd in foto's en informatie betreffende de personen die Flip Slier in zijn brieven aanhaalt. Reacties graag naar: Deborah Shine, 444 Central Park West, Apt. 8B, New York, NY 10025, U.S.A. E-mail: starbrightbk@earthlink.net
Namenlijst
 
Juni 2001 - I am looking for any information about my father, John (Jan) de Vos, born in Zeeland in 1926. As an engineer and machinist he was a slave labourer in Nazi Labour Camps, sent all over Germany in the years 1940-45. Sorry for so little detail. Any assistance would be greatly appreciated (in English please.) He was a Dutch citizen. Reactions please to: Peter D. de Vos, Flat 5, 2 Goodlet Street, Surrey Hills, 2010 Sydney, Australia, or email: rafe90@lycos.com
Namenlijst
 
Mei 2001 - Nog altijd zijn wij op zoek naar personen die mijn vader gekend hebben. In mei 2000 heeft mijn zus een oproep geplaatst, maar er is helaas nog niets uit gekomen. Daarom probeer ik het nog een keer. Mijn vader heette Gerrit van Driel en vertrok rond 1942 vanuit zijn woonplaats Utrecht naar Bitterfeld. Hij was aktief in het kerkelijk werk aldaar en woonde in Lager 1/ Stube 54/ Wolfen. Hij werd te werk gesteld in de IG Farben fabriek. Daar heeft hij een Poolse of Tsjechische vrouw leren kennen die later ( in het kamp? ) een zoon gekregen heeft. Ik ben vooral ook op zoek naar deze vrouw en haar zoon omdat zij en mijn vader veel steun aan elkaar hebben gehad in deze periode. Na de oorlog hebben zij nog geruime tijd contact met elkaar gehouden. Mijn vragen zijn: Heeft iemand mijn vader gekend in deze periode? Kent iemand deze vrouw of kan iemand mij meer vertellen over haar afkomst? Ik zou ook graag in contact willen komen met deze zoon die vermoedelijk in Duitsland ( Stuttgart of Frankfurt? ) woont. Cisca van Driel, Kastelenstraat 115/2, 1082 EB Amsterdam. Tel. 020 6611148. E-mail: cisca@hi.nl
Namenlijst
 
 
Mei 2001 - Zijn er nog personen die circa 23-6-'42 naar Duitsland 'mochten'? We werden per trein gedeporteerd naar Halle a.d. Saale in Oostduitsland. We waren met ongeveer 200 a 250 personen vanuit Groningen en gingen via Hannover. Ik kwam in Leuna-Süd terecht bij onderhoud nieuwbouw, o.a. bij de Leuna Raffinaderij. Ook drie weken als bankwerker. Op circa 30 maart overgeplaatst naar Nordhausen. Aldaar ongeveer 25/26 mei bevrijd. Gaarne reacties naar S.B.O. of H.J. Smit, Bachlaan 72, 3208 BB Spijkenisse.
Namenlijst
 
 
Mei 2001 - Pierre Peeters, ex-dwangarbeider, opgepakt op 26 november 1944 in Reuver, zoekt contact met lotgenoten die van januari 1944 tot april 1945 dwangarbeid hebben moeten verrichten in Schwedt aan de Oder bij de grens van Duitsland en Polen. Wij waren daar ondergebracht in een school of schuren en moesten vooral 's nachts bunkers bouwen en loopgraven maken. Toen de Russen kwamen zijn mijn vader en ik met lotgenoten richting Schwerin gelopen. Daar werden we tenslotte door de Amerikanen in april 1945 bevrijd. Wij kwamen 26 mei 1945 thuis. Vòòr wij in Schwedt aan de Oder kwamen, december 1944, waren wij ondergebracht in een kazerne aan de Wannsee in Berlijn. Ik was toen 17 jaar oud en wil graag nadere informatie over deze periode en er met lotgenoten over praten. Mijn telefoonnummeris 077 - 4745429 en mijn adres: Past. Vranckenlaan 67, 5953 CN Reuver.
Namenlijst
 
 
Mei 2001 - Mevrouw M. van den Hoek, Kamille 7, 3191 RJ Hoogvliet, tel. 010 - 4381806 is op zoek naar mensen die haar vader hebben gekend. Via hen zou zij graag meer te weten komen over de tijd die hij in Duitsland doorbracht, waar hij om het leven kwam. Hij heette Hendrik van den Hoek en werd geboren op 23-11-1907 te Schiedam. In de oorlog woonde het gezin in de Ampèrestraat 32a te Schiedam. Tijdens de Grote Razzia van 10-11-1944 is hij opgepakt en naar Duitsland vervoerd. Volgens het Rode Kruis was hij Reichsbahnarbeiter, spoorwegarbeider, bij de Deutsche Reichsbahn te Düsseldorf. Zijn woonadres aldaar was Lager Schinkelstrasse. Hij is overleden op 23-01-1945 tijdens een bombardement op Düsseldorf. Hij was toen op weg naar een schuilkelder. Hij werd begraven op de begraafplaats Düsseldorf-Nord, vak 113, nr. 2 en later herbegraven op het Ereveld te Düsseldorf.
Namenlijst
 
 
Mei 2001 - Roelf Remeijer zoekt lotgenoten die van september 1942 (Wahn) tot bevrijding (Pasen) 1945 tezamen met hem waren tewerkgesteld bij het Arbeitsbataljon L2/5. Eerst, periode november 1942 t/m februari/maart 1944, in Köln-Nippes, Lager Turmschule; daarna in Ascherleben in de Harz en in Halberstadt; vervolgens vanaf januari 1945 Magdeburg: puin ruimen. Tenslotte naar Bielefeld waar we met de Paasdagen 1945 werden bevrijd. Na Pasen zijn we met vijf personen met een handkar van de Post richting Nederland gegaan. De vijf personen waren: Kees van Loon (Hardingsveld), Lammert Leeuwerik (Steenwijk), Hendrik Spieker uit Deventer, Klaas Kamp en ikzelf uit Finsterwolde. Met de handkar zijn we echter niet verder gekomen dan het stadje Greven in Westfalen. Verder zoek ik nog Joop Carree uit Domburg, Jaap van Kessel uit Geldermalsen, Derk Evers uit Zelhem en Derk Westra uit Meppel. Indien één van de genoemde personen nog in leven is, of iemand iets weet van de genoemde personen, zou hij of zij dan contact met mij willen opnemen? Mijn adres is: Anne Frankweg 31, 9684 BR Finsterwolde; telefoon (0597) 331295.
Namenlijst
 
 
Mei 2001 - R.A. Blok, Zeedistellaan 16, 3233VP Oostvoorne, tel. /fax 0181-485741 is op zoek naar gegevens over zijn vader Mozes Alexander Blok. M.A. Blok heeft gewoond aan de Burg. Meineszlaan 101 te Rotterdam en was winkelbediende. Hij was joods en getrouwd met niet-joodse Maria Walthera van der Waal en had twee zoontjes, geboren in 1941. Hijzelf was geboren in Rotterdam op 21 september 1915. In 1944/45 verbleef hij waarschijnlijk in kamp Rees. Is in maart/aprinl 1945 opgenomen in het noodhospitaal te Harreveld (gemeente Lichtenvoorde) en daar op 4 april 1945 overleden. Wellicht is er iemand die Mozes Blok het laatste halfjaar van zijn leven ontmoet heeft.
Namenlijst
 
 
Mei 2001 - Ik, J.Th. Gussenhoven, ben op 25-7-'44 in Amersfoort gevangen gezet en op 11-8-'44 op transport naar Wesseling, Duitsland, gezonden om in de fabriek van Union Braunkohle te werken. Na een bombardement lag de fabriek stil en was kapot. Wij zijn op transport gegaan naar Menden, weer in een kamp en weer onder bewaking tot het einde van de oorlog. Nu is mijn vraag aan u om mij te helpen met het vinden van oud-kampgenoten. Hier in Amsterdam had ik er twee maar die zijn overleden. Terugkomende op Menden, daar hebben wij in de mijnen moeten werken, ook als gevangenen. U doet mij een groot genoegen wanneer u mij kunt helpen bij het vinden van die oude kampgenoten (als ze er nog zijn). J.Th. Gussenhoven, Singel 380-l, 1016 AH Amsterdam; tel. 020-6236502.
Namenlijst
 
 
Mei 2001 -Ik probeer uit te vinden waar mijn vader gewerkt heeft gedurende een aantal jaren tijdens de oorlog. Hij heet Morits van Coevorden, geboren 23 mei 1920 in Groningen. Veel concrete zaken kan ik niet vermelden, alleen (tref)woorden als: Oberhausen, Gemeinschaftswerke in Osnabrück en Klockner Werke. Vermoedelijk ging het om een staalfabriek, omdat het verhaal de ronde doet dat een portemonnee mijn vader behoed heeft voor brandwonden tengevolge van gesmolten staal. Informatie zou erg op prijs gesteld worden. Ik ben te bereiken: Nico van Coevorden, Zonland 69, 9734BM te Groningen; telefoon 050-5490929 en e-mail: n.van.coevorden@hetnet.nl
Namenlijst
 
 
April 2001 - Gaarne zou ik informatie willen ontvangen over Bote Keizer, geboren in Sondel (Friesland), die als dwangarbeider in Duitsland werkzaam is geweest. Ik heb wel eens gehoord dat hij in Kiel heeft gezeten. Volgens een foto uit die tijd (5/12/'42) was hij ondergebracht in kamp Matlanhof of Matlahhof. Enkele namen van lotgenoten: Ant Bijlholt uit Lemmer, H.A.v.d. Werf uit Heerenveen, B. Keizer uit Sondel, Joh. de Vries uit Lemmer. G. Akkerman uit O. Pekela en H.v.d. Nat uit Leeuwarden. Mijn vader is overleden toen ik ( zijn zoon) 3 jaar oud was. Nu ben ik met een zoektocht begonnen over zijn leven en zeker over dit deel zou ik meer te weten willen komen. Iedereen die reageert op deze oproep alvast bedankt. J.Keizer, Waterhoen 9, 8532 BE Lemmer; tel 0514-564310, email: freezzer@zonnet.nl
Namenlijst
 
 
April 2001 - In WO-2 is mijn vader, L.W.M. (Leo) Verhaaren (25-01-1919) tewerkgesteld door Duitsland bij diverse eenheden om explosieven te verwijderen. Hij is destijds in 1940 gedemobiliseerd en na oproep ondergedoken, maar opgepakt en naar Duitsland getransporteerd waar hij bovengenoemde werkzaamheden moest verrichten. Later in de oorlog is hij bevrijd en met Fransen opgerukt richting Berlijn.Dit was al in de periode 44-45. Ik ben op zoek naar de plaats(en) waar hij tijdens zijn verblijf in Duitsland heeft gezeten. Ik ben op zoek naar mensen die hem destijds gekend hebben, opdat ik via informatie hunnerzijds wat meer aan de weet kan komen over mijn vader. Ik ben op zoek naar eventuele lijsten waar ook zijn naam mogelijkerwijs op staat, adressen alwaar die lijsten te vinden zijn. Over dit onderwerp zweeg mijn vader altijd op enkele opmerkingen na vlak voor zijn overlijden in 1983. Mijn naam is : H. Verhaaren, zoon van L.W.M. Verhaaren, en ben woonachtig te Hoogerheide, KLMlaan 23. Telefoon: 0164614844, e-mail: ttfcnhv@westbrabant.net
Namenlijst

 

Maart 2001 - Jan Honingh

Geboren op 21-11-1924 in Groningen. Op 8-3-1945 werd hij Groningen Stad gearresteerd en vervolgens op 16-3-1945 vanuit het Huis van Bewaring te Groningen op transport gesteld naar Duitsland. Datum aankomst aldaar 19-3-1945. Hij verbleef in het kamp Wegeleben in de Harz, een kleine 15 km. oostelijk van Halberstadt (net over de grens met het voormalige Oost-Duitsland). Na de bevrijding door de Amerikanen (op 11 april 1945 's avonds rond 20.00 uur) verbleef hij, in afwachting van repatriëring, in Hotel Harzfriede, Mühletal 8 te Wernigerode. Tijdens het verblijf in Hotel Harzfriede is een foto gemaakt (waar Jan Honingh overigens niet opstaat) waarop een aantal gevangenen staat afgebeeld ook afkomstig uit Groningen en tewerk gesteld geweest in Wernigerode (allen vrouwen). Een aantal van de gefotografeerden schreef zijn/haar naam op de achterzijde van de foto: G. Joh. Meijer, B.Meindertsma, J.R. Eikelboom, J.H.v.d. Munnik, M. Wardenaar, M.J. ten Cate-Koning + Dusseldorfie en S. Schoonveld. Ik zoek informatie in de ruimste zin des woords over: mijn vader; en kamp Wegeleben.

Reacties graag aan: Henk Honingh, e-mail h.honingh@chello.nl tel. 06 38 46 12 04.

Namenlijst
  
 
Maart 2001 - De KZ-Gedenkstätteninitiative Leonberg, c/o Eberhard Röhm, Akazienweg 7, D-71229 Leonberg, tel. 0049 7152 26640, zoekt contact met mensen die als dwangarbeiders in Leonberg bij Stuttgart gewerkt hebben en o.a. verbleven in het lager O.T.-Kaserne (AEL). Volgens gegevens zouden daar 150 tot 180 Nederlanders gewoond hebben, die o.a. uit Amersfoort doorgestuurd waren op 1 juli 1944. In Leonberg was aanwezig de firma Messerschmitt, Zweigbetrieb Presswerk.
Namenlijst
 
 
Maart 2001 - De 'Gustav Werner Stiftung zum Bruderhaus' te Reutlingen had tussen 1939 en 1945 dwangarbeiders in dienst, t.w. op het landgoed Gaisbühl en op het landgoed Alteburg in Reutlingen. Men was ook eigenares van de Bruderhaus Maxchinenfabrik in Reutlingen en de Bruderhaus Papierfabrik in Dettingen/Erms. Degenen die daar gewerkt hebben worden verzocht zich te melden. Het adres is: Ringelbachstrasse 211, D-72762 Reutlingen. Telefoon 0049 7121 2780. Fax 0049 7121 278 626. Enkele namen zijn daar bekend, n.l.: H.C. Adams, F.J. Crul, W. Franken, J.v.d. Heide, M.H. Heugen en G.J. van Venrooy.
Namenlijst
 
 
Maart 2001 - Via de heer H.P.M. Hermans te Terneuzen, ben ik in het bezit gekomen van het boek genaamd: "Feinde im eigenen Land". Dit gaat over de dwangarbeid in Hannover. Op blz.152 zag ik het adres waar, naar nogmaals zoeken in de documenten van mijn overleden vader, mijn vader verbleef. Het betrof DAF-Gemeinsschaftslager in der Badenstedterstrasse 32 te Hannover. Mijn verzoek is dan ook om in contact te komen met hen die hier zijn geweest, cq hierover kunnen vertellen, cq documentatie hebben. Mijn vader noemde de naam van Herr Winne, de broers Allon, Frits Achberg (vleesfabriek) Harry Roos, Abel uit Groningen, Herr en Frau Hedermann, café Krupke en Marga Gunter.
Reacties graag naar: Ben Koopmans, Gondel 33-37 te 8243 DA Lelystad. Tel.0320-2339676 en e-mail: benkoopmans56@hotmail.com
Namenlijst
 
 
Maart 2001 - Het Prenzlauer Berg Museum is momenteel bezig, een tentoonstelling over dwangarbeiders te ontwikkelen. We zijn daarom op zoek naar personen, die als dwangarbeiders in Berlijn - Prenzlauer Berg, Weissensee of Pankow gewoond en/of gewerkt hebben en over hun ervaringen zouden willen vertellen (brieven, interviews, etc.) Reacties graag naar: Almuth Marlene Heck, c/o Prenzlauer Berg Museum, Prenzlauer Allee 227/228, 10405 Berlin, e-mail: almuth@zedat.fu-berlin.de
Namenlijst
 
 
Maart 2001 - De heer: J.A. v.d. Berg wil graag in contact komen met lotgenoten die in Concentratiekamp Vught hebben gezeten van augustus 1944 tot september 1944, vervolgens op transport gesteld naar Concentratiekamp Oranienburg-Sachsenhausen in de D.D.R. Door beschieting in de wagons tijdens transport viel er één dode te betreuren. Vervolgens lopend naar Rathenow, dependance van Sachsenhausen. Nadien tewerkgesteld in de Heinkel Flugzeug Werke. Tweede helft december werden we ontslagen en te werk gesteld in een Pectine fabriek te Liebenwalde. Daar verbleven we tot 21 april 1945, daar de Russen kwamen opzetten vanuit Eberswalde en Custrien, en de fabriek vluchtte naar Hannover, zijn wij ook op zaterdag 21 april gevlucht met alle kampbewoners richting het westen. Lopend en liftend zijn we bij Nieuwe Schans de grens gepasseerd. In totaal twee maanden onderweg geweest en kwamen op 10 juni op ons eiland Texel, na drie jaar weggeweest te zijn, weer thuis. Ik wil graag meer weten uit die periode van gevangenschap. Wie heeft deze periode ook meegemaakt? Ik ben tewerkgesteld geweest in Zerbst van 15-10-1942 t/m 02-07-1943 en ben ondergedoken geweest van 13 juli 1943 t/m 11 augustus 1944. Graag zou ik contact met U opnemen, dit ook in verband met de te verwachten schadeloosstelling van Oorlogsgetroffenen. J.A. v/d Berg, Dr. Sicco Mansholtstraat 11, 1771 CS Wieringerwerf, Holland, Tel. 0227 604043, E-mail: henk1.koster@wxs.nl
Namenlijst
 
 
Februari 2001 - Mijn schoonvader, dhr. G. Ravesteijn, is in het najaar van 1944 tijdens een razzia opgepakt en overgebracht naar Tivoli in Utrecht. Vandaaruit is hij op transport gezet naar Wenen. Daar is hij ondergebracht in het
bewaakte lager Heiligenstadt en tewerkgesteld bij de Oostenrijkse Spoorwegen, OBB Franz Jozeph Bahnhof. Aldaar heeft hij samengewerkt met K. Prins uit Groningen. Bij de nadering van het Russische leger is hij op eigen gelegenheid naar Ried (Inkreis) gereisd. Daar heeft hij de bevrijding door het Amerikaanse leger afgewacht. Via Banberg is hij vervolgens weer terug naar Nederland gereisd. Wie heeft in dezelfde omstandigheden verkeerd en kan bovenstaande informatie bevestigen? Reacties graag naar: J.L. Ravesteijn, P. Potterstraat 4, 3583 SN Utrecht. Tel.: 030 -2541856. Email: jan.ravesteijn@wxs.nl
Namenlijst
 
 
Februari 2001 - Ik ben op zoek naar mensen die samen met mijn vader, Henk van Rij in Duitsland gewerkt hebben. Vorig jaar op 17 mei 2000 is hij overleden in Delft. Over de zijn ervaringen heeft hij maar zeer weinig gesproken. Inmiddels heb ik nog wat aantekeningen van hem gevonden en is nu hetvolgende bekend: In juni 1942 werkzaam bij de Gistfabriek in Delft, en als vrijgezel aangewezen om samen met nog anderen van o.a. ook de NKF (Kabelfabriek) en Calvé in Duitsland te gaan werken. Het bedrijf was BMW Flugmotorenwerke Brandenburg G.M.B.H. in Berlijn. Daar gehuisvest in een barak, adres Haselhorst Verlängte Daumstrasse (Berlijn-Spandau). Enkele foto's vermelden namen: Jan Calame (uit Den Haag, inmiddels ook ovrleden), De Vries, Chr. van Lom, Boshuyzen en Stift. Op 22 februari 1945 is mijn vader naar het bedrijf KALAG AG (ook BMW) overgeplaatst, dit was gevestigd in een zoutmijn onder de grond en lag in de buurt van Stassfurt bij Magdeburg. Ook daar in een barak in het Lager bij het dorp Wolmirsleben, ongeveer 10 km van Stassfurt. Daar op 11 april 1945 bevrijd door de Amerikanen, op 22 mei begonnen aan de terugreis naar Nederland en uiteindelijk 12 juni 1945 weer thuis. Eventuele reacties graag naar Gert van Rij, Dorpsstraat 9, 4575 NC Overslag. Tel 015 - 608491. E-mail: gkvanrij@zeelandnet.nl
Namenlijst
 
 
Februari 2001 - Wie heeft mijn, op 28 juli 2000 overleden, vader Jan Konings gekend in de tijd dat hij werkzaam was bij Arbeitsbataljon L2-7 te Gloggnitz (bij Wenen) in Oostenrijk. Hij verbleef daar van mei 1943 t/m mei 1945. Hij repareerde daar o.a. daken en moest ook puinruimen. Hij was afkomstig uit Rucphen, een plaatsje vlakbij Roosendaal. Ook zou ik in contact willen komen met mensen (of nabestaanden) die ook in dit Arbeitsbataljon L2-7 gewerkt hebben. A.J.C. Konings, Abelenberg 30, 4707 MB Roosendaal. Telefoon: 0165 - 52 95 18 E-mail: ajc.konings@hccnet.nl
Namenlijst
 
 
Februari 2001 - Wij zijn op zoek naar overlevenden en gevangenen van het Arbeitserziehungslager in Wuppertal-Dornap bij de Rheinisch-Westfählische Kalkwerken (RWK.) Bij de NIOD zijn we de volgende namen tegengekomen: Jacques Enderman uit Hilversum, Bernard Vranken, Van Pieters, Frans Wijninja. Deze zouden allen bij de firma Götze in Burscheid gewerkt hebben. Misschien kan iemand mij helpen deze personen op te sporen. Er zouden bij de firma Götze in Burscheid overigens 74 Nederlanders gewerkt hebben. Reacties graag naar: Stephan Stracke, Spurensuche-Zwangsarbeit in Wuppertal, FB 1, Bergische Universität Wuppertal, Gaußstrasse 20, 42227 Wuppertal. E-mail: stracke@uni-wuppertal.de
Namenlijst
 
 
Namenlijst
 
 
Januari 2001 - Graag verzoek ik om informatie over mijn overleden vader: Johannes Koopmans, geb. 2 april 1923 te Groningen en overleden op 30 september 1999 te Leeuwarden. Mijn vader kon niet vertellen over de verschrikkelijke misdaden in de oorlog en heeft dezen meegenomen in zijn graf. Wat we van hem weten is: persoonsbewijsnr.G49/044879. Tweede distributiestamkaart: 043 060109. In zijn paspoortnr.160998 staat vermeld dat hij op 1 juni 1943 naar Duitsland moest, naar de stad Hannover. Hij werkte in de metaalfabriek: Richard Petersen, Hannover-Linden, de Gross Buchdruckerei, als Hilfsarbeiter. Op 23 april 1945 is hij ingeschreven in de gemeente Tilburg en is verhuisd op 27 april 1945 van de Rielseweg 39 naar de Berkdijksestraat 130. Zijn ouders woonden in de stad Groningen, Lindenhof 1. Volgens mijn moeder heeft mijn vader in het strafkamp te Ommen gezeten, genaamd ERICA. Mogelijk ook in Bergen-Belsen en/of Mauthausen. Kan iemand mij nog inlichtingen verschaffen? Ik heb deze website gekregen via de NIOD, die de naam van mijn vader niet waren tegengekomen. Reacties graag naar: Ben Koopmans, Gondel 33-37, 8243 Lelystad. Tel. 0320 - 233 967. E-mail: benkoopmans56@hotmail.com
Namenlijst
  
 
Januari 2001 - Mijn vader Bertus van Embden, wonende te Vlaardingen, heeft in WO2 moeten werken in Duitsland van ongeveer juni1943 - mei 1944 in Frankfurt am Main bij de firma GUNTHER & Co, als machinebankwerker (boortjes maken.) Zijn Lager was in Praunheim. Daarna hetzelfde werk gedaan tot de bevrijding in Giessen in het pand van Tabaksfabriek Gail, waar op de 2de verdieping door de firma Gisela ook weer boortjes werden gemaakt. Ik ben samen met mijn vader en broer in oktober 2000 een weekend naar Frankfurt en Giessen geweest. Wat mijn vader graag wil is praten met lotgenoten die met hem daar hebben gewerkt. Reacties graag naar: Hans van Embden, Ambachtstraat 17, 2922 CA Krimpen aan de IJssel. Tel. 0180-517921. E-mail: j.vanembden@wanadoo.nl
Namenlijst
 
 
January 2001 - Greetings from the British National Ex-Prisoner of War Association. I am the association historian and I have been asked to write a series of three books about the war crimes which were committed during the Second World War. One of the books will concentrate purely on the treatment of civilians. I would like to correspond with any Dutch civilian who may have been a forced labourer, a member of the resistance or an ordinary citizen, who may have experienced or seen Nazi War Crimes. Could you please help me locate anyone who might fit that description? Mr Philip Chinnery, 10 Lambert Avenue, Langley, Berkshire SL3 7EB, England. Email: PHIL@chinnery49.fsnet.co.uk We also have a website at http://prisonerofwar.freeservers.com
Namenlijst