Hoofdpagina Oproepen
 
[1997] [1998] [1999] [2000] [2001] [2002][2003] [2004]

DWANGARBEIDERS NEDERLAND - WO II

 
OPROEPEN 1996
 

 

December 1996. De Fransman Pierre Morinet is op zoek naar Nederlanders die met hem in de jaren 1942-1945 bij Weser Flugzeugmotoren in Berlin-Tempelhof gewerkt hebben. Hij was ondergebracht in een Lager in Berlin-Schargenhof. Samen met de gemeente Berlin-Wolmershof is Pierre Morinet bezig met het verzamelen van info over dit Lager en Weser. Wie meer weet, of zich Pierre Morinet herinneren kan, wordt verzocht zich te richten tot Pierre Morinet, 59 Boulevard Arago, F-75013 Parijs. (8/6)
Namenlijst 
 
December 1996. De heer A. Rouwenhorst of Nijmegen zoekt het boekje De Hel van Rees, 1e uitgave 1946.Wie helpt hem met zijn problemen, beschreven in de Nieuwsbrief nr.5, pag.19. A Rouwenhorst, Vosselaan 299, 6532 BD Nijmegen. (8/6)
Namenlijst 
 
December 1996. Als een kind van 4 jaar heb ik gezien, hoe mijn zieke vader, Gerrit Dijkslag uit Zwolle, op de avond van 19 augustus 1944 door politiemannen bij ons uit huis werd meegenomen. Hij keerde nimmer weer. Kort na deze arrestatie - tengevolge van verraad en weigering tot dwangarbeid (bij de organisatie Todt) - is hij naar het Kamp Amersfoort overgebracht. Ondanks zijn ziekte werd vader vervolgens op 8 september vandaar naar Neuengamme (bij Hamburg) weggevoerd, alwaar hij vermoedelijk in een concentratiekamp of op een scheepswerf is terwerkgesteld. Via het Rode Kruis kwam mijn moeder van een Duits Informatiecentrum in Arolson te weten, dat hij aldaar op 3 mei 1945 door uitputting, dan wel door oorlogshandelingen (bij: "Ramp in de Lübeckerbocht"?) zou zijn overleden. Dit in tegenstelling tot vage berichten, dat vader nog in Leipzig zou zijn gesignaleerd. Nu wilde ik nog graag weten, of iemand uit deze lezerskring Gerrit Dijkslag (geboren 29-6-1914 te A'dam) soms op een der genoemde locaties gekend heeft. Zo ja, wil die persoon zich dan met mij in verbinding stellen? Dat zou ik buitengewoon op prijs stellen. Mevr. H.M. de Haan-Dijksalg, Roelingsbeek 23, 8033 BM Zwolle, tel. 038-454 34 73. (8/6)
Namenlijst 
 
December 1996. Wie heeft mijn vader, Pieter Veenstra, uit Amsterdam gekend die vanaf oktober 1942 werkte bij Junkers in Dessau en daar woonde in Schlagbreite 13/4? Vanaf 27 september 1944 werkte hij bij het Aluminiumwerk te Aken bij Dessau. In sommige papieren komt de naam Arend van Dam voor. Wie kan inlichtingen vertrekken? Gaarne bericht aan Willem Veenstra, Herman de Manlaan 7, 1422 GL Uithoorn. Tel. 0297-56 92 95. E-mail: willemveenstra@hetnet.nl (8/6)
Namenlijst 
 
December 1996. De heer Alfred Hoffmann, Wildstrasse 1, D-89522 Heidenheim, is bezig met een onderzoek naar buitenlandse dwangarbeiders en krijsgevangenen in Heidenheim. Hij schrijft dat de Nederlandse dwangarbeiders hoofdzakelijk tewerkgesteld waren bij de firma's Void, Erhard-Waldenmaier en WCM (Wurtt. Cattun-Manufaktur). Wie kan daarover iets vertellen of heeft daar gewerkt? U kunt hem rechtstreeks schrijven of aan het Doc. Centrum te Winterswijk. (8/6)
Namenlijst 
 
December 1996. Mevr. J. Kraaijeveld-Redelijkheid, Nijverheidsstraat 2, 3371 XE Hardinxveld-Giessendam, heeft dringend onze hulp ingeroepen. Zij wil gaarne weten of iemand haar vader gekend heeft. Arienus Cornelis (Riens) Redelijkheid was vanaf 8 juli 1942 tewerkgesteld bij fa. Krupp in Essen en daar ondergebracht in Lager Lintorf. De lagerbewoners werden begin maart 1945 door de SA naar Oberhausen gebracht en vandaar weer terug naar Essen. Eind maart is Riens door zijn kamerbewoners op een brancard afgeleverd in het St. Jozef Krankenhzaus te Essen-Werden. Daarna is nooit meer iets van hem vernomen. De administraties van verschillende ziekenhuizen in Essen vertelden in 1946 geen gegevens van A.C. Redelijkheid te bezitten, evenals in 1951 het Nederlandse en het Duitse Rode Kruis. In de tot dusver verzamelde dodenlijsten in ons Doc. Centrum komt de naam ook niet voor. Is er onder onze leden iemand die met Riens bij Krupp gewerkt heeft of een tip kan geven? (8/6)
Namenlijst 
 
December 1996. Mijn vader, Bart Stil, werd in 1942 tewerkgesteld in Duitsland, naar verluidt bij de AEG in Stuttgart . In '45 kwam hij thuis, berooid en verzwakt. Marie, mijn moeder, herkende hem nauwelijks. De eerste avond dat ze tegenover elkaar zaten, waren ze bang elkaar aan te raken. Het feest van de hereniging, iets waar ze al die jaren van gedroomd hadden, was een nachtmerrie. Hoe mijn vader zijn tijd in Duitsland heeft doorgebracht, heeft hij mij niet kunnen vertellen. Kort na zijn thuiskomst werd hij ziek. Daarna volgde een aantal naargeestige jaren totdat hij overleed in 1949. Later, wanneer ik mijn moeder iets over hem vroeg, verkrampte ze. Haar verdriet is nooit overgegaan. Beiden zijn nu dood en het is jammer dat de periode waarin ze gelukkig geweest zijn, zo kort was. De kennis omtrent mijn vader bestaat uit niet meer dan een paar snippers informatie. In 1942, toen hij vertrok, heeft hij mij nog als baby gezien. Hij was toen 35 jaar, klein van stuk, beweeglijk, had ravenzwart haar en glanzend bruine ogen. Hij rookte, een liefhebberij die toen een apart soort problemen opgeleverd moet hebben. Zijn beroep was (steen)drukker bij Lankhout Immig in Den Haag, een drukkerij, gevestigd in een zijstraat van de Loosduinseweg. Na de oorlog kon hij weer bij zijn oude werkgever aan de slag. Soms mocht ik hem 's middags ophalen. Samen liepen we dan naar huis. Niet ver daar vandaan, in de Transvaalbuurt, woonden wij in de Cronjestraat 32. In het weekend voetbalde hij. Totdat hij het niet meer volhield. Indien een van de lezers van de Nieuwsbrief naar aanleiding van mijn vader mij iets kan laten weten dan zal ik hem of haar erg dankbaar zijn. Het kan gaan over het werken in Stuttgart en, wat het mooiste is: over hemzelf. H.J. Stil, Beilerstraat 137, 9401 PJ Assen, 0592-31 51 43. (8/6)
Namenlijst
 
 
December 1996. De naam van mijn vader is Cornelis Leenderd Johannes (Steijvers) van Orselen - Roepnamen: Kees-Cor of Neal/Niel. Hij is geboren te Dordrecht op 10 augustus 1914 en om het leven gekomen bij een bombardement te Zwolle (O) op 7 oktober 1944. Zijn dienstnummer is 140 810 026. Volgens onze moeder, familie en mensen die gereageerd hebben op krantenartikelen en die hem nabij gekend hebben - hem zelfs hebben geidentificeerd na zijn dood - hebben wij gehoord dat vader in Hanover is geweest bij een fosforbombardement. Wat en waarom en in welke hoedanigeid weten we niet. Ook het tijdstip niet. Onze moeder heeft bij een WUBO-aanvraag vermeld (1964) dat vader uit Duitsland is gevlucht en ondergedoken is geweest in Hengelo (O). Wat zij verder wist weet ik niet - ook de tijd werd niet vermeld. De laatste drie maanden van zijn leven woonde en "werkte" hij in Hengelo (O) in het toenmalige Amstelhotel. Dan zijn er nog wat datums die misschien kunnen helpen. Dit zullen wel inschrijvingen zijn in gemeenteregisters. Nw Helvoet, Nieuwenhoorn, 20 juni 1936. Hoek van Holland, 2 november 1939. Zuidland, 5 januari 1944 tot 10 mei 1944. Putten (G), 8 juni 1944. Nunspeet, 3 juli 1944. Mijn vader is op 15 oktober 1941 te Rotterdam gehuwd met mijn moeder - ik ben op 3 september 1942 geboren, maar of onze vader in Rotterdam was ingeschreven weet ik niet. J.G.M. van Orselen, Inktvisplein 28, 1317 HX Almere. Tel. 036-533 61 28. (8/6)
Namenlijst 
 
Augustus 1996. Graag ontvang ik informatie over mijn vader en de periode waarin hij tewerk was gesteld in Kassel. Jan de Bruin uit Rotterdam (geboren 22-3-1924, overleden 18 jan. 1992) was werkzaam, waarschijnlijk als chauffeur, bij de chemische fabriek Reiffen & Co. van medio 1943 tot het einde van de oorlog. Reacties worden graag tegemoet gezien door A. de Bruin, Elgarstraat 27, 3335 DA Zwijndrecht (078-6101309). (8/5)
Namenlijst 
 
Augustus 1996. Tobias Weger, Chiemseering 19 - D-85551 Heimstetten, Tel./Fax 00 49 89 9046413 zoekt mensen die in Olching en omgeving gewerkt hebben, o.a. in het 'Reichsbahnlager Gernlinden' waren ca. 100 Nederlanders van januari/februari tot eind april 1945. Waarschijnlijk mensen die na de razzia op 10/11 november te Rotterdam weggevoerd zijn. (Een lijst met 100 namen is in Doc. Centrum aanwezig). U kunt ook schijven naar het Documentiecentrum, Winterrswijk. (8/5)
Namenlijst 
 
Augustus 1996 - D.H.J.B. Koelhof, Goudsbloempad 4, 7555 DD Hengelo zoekt gegevens over zijn vader Leendert Antonius Koelhof, bij de razzia op 11 november 1944 te Rotterdam weggevoerd en overleden op 13 maart 1945 te Bergisch-Gladbach. L.A. Koelhof moest in de omgeving van Hamminkeln-Dingden met ca. 550 Rotterdammers schuttersputten graven. Hij werd ondergebracht in Lager Egeling (Mussumermolen). Op 3 februari 1945 wordt in Dingden een goederentrein, waarin o.a. Nederlanders uit Roermond en Swalmen door de Engelsen gebombardeerd. Voordat de trein weer vertrok is een aantal Rotterdammers op de trein gesprongen. De vraag is of Koelhof daarbij was.
De groep Rotterdammers uit het lager vertrekt op 6 februari 1945 naar Keulen. Op 13 maart overlijdt Leendert Koelhof in het Nothospital 'Mariahilfe' te Bergisch-Gladback.
Namenlijst 
 
Augustus 1996. Arbeitserziehungslager in het Ruhrgebiet. Nogmaals een dringende oproep. In nr.2 van de Nieuwsbrief is een oproep geplaatst voor degenen die voor kortere of langere tijd in een AEL in het Ruhrgebiet verbleven. Tot dusverre heeft mevr. Lotfi slechts een reactie ontvangen. Bent u in een ander deel van Duitsland in een AEL geweest, dan kunt u ook reageren. Degenen die een verslag aan het Doc. Centrum hebben gezonden, hoeven niet te reageren. Mevr. Gabriele Lotfi woont Von Stauffenbergstrasse 45, D-48151 Münster. U kunt in de Nederlandse taal aan haar schrijven, eventueel aan het Doc. Centrum te Winterswijk. (8/5)
Namenlijst
 
Augustus 1996. Letland. In het kamp Dondangen in Letland, gelegen bij het gehucht Poperwahlen, ontruimd op 27 juli 1944, hebben ongeveer 100 Nederlandse dwangarbeiders gezeten. De bewaking was in handen van Nederlandse S.S.-ers. Wie weet iets van dit kamp en de bewoners? Gaarne inlichtingen hierover aan J. Keizer, De Taats 10, 9285 ME Buitenpost, tel. 0511-542 482. (8/5)
Namenlijst
 
Augustus 1996. Halle a/d Saale. Kort geleden ontving ik een telefoontje van een jongeman die graag inlichtingen wenste over zijn vader, een dwangarbeider, die in de stad Halle a/d Saale werkzaam is geweest. Zijn vader is in 1986 overleden en heeft, ondanks aandringen van de zoon, met geen woord over gedwongen tewerkstelling willen spreken. De jongeman hoorde dat ik in de streek Halle als dwangarbeider gewerkt had, helaas kon ik hem geen informatie geven en graag zou ik dan ook van de rubriek Oproepen in de e.v. Nieuwsbrief gebruik willen maken. De vader, Gerardus Wuijster, is in 1920 geboren in Groningen en was werkzaam bij een bedrijf dat marinekleding vervaardigde. Hij is in het voorjaar van 1942 tewerkgesteld in Halle a/d Saale en in mei 1945 teruggekomen. J.W. van der Krieke, Kratonstraat 51, 7943 HD Meppel. (8/5)

Namenlijst