Volgens het internationale oorlogsrecht mogen krijgsgevangenen geen mijnen opruimen. Door hen ‘ontwapende vijandelijke militairen’ te noemen, vielen ze echter niet onder de Conventie van Genève waarin dat recht is vastgelegd.
Nederland nam zijn toevlucht tot de Duitse gevangenen omdat er te veel Nederlanders het leven lieten bij het ruimen, minstens vijftig.
Andere Tijden zendt de documentaire morgenavond uit.
Militair historicus dr. J. Schulten noemt de truc ‘boerenbedrog’.

Het probleem van de landmijnen was overigens groot: verspreid over 5500 mijnenvelden lagen naar schatting 1,8 miljoen projectielen.
bron: www.brabantsdagblad.nl