De zaak was aangespannen door een groep Duitse aristocraten, onder wie Ernst August Prinz von Hannover, de man van prinses Caroline van Monaco. De families verloren al hun landgoederen na de Sowjet?bezetting van het oostelijk deel dat in 1949 Oost?Duitsland werd. De eisers hadden in totaal circa 100 miljoen euro aan compensatie ge?ist.


Volgens het federaal constitutioneel hof is de Duitse overheid niet langer aansprakelijk. Het hof verwees daarbij naar het herenigingverdrag tussen beide Duitslanden in 1990. Op verzoek van de vroegere Sowjet-Unie is daarin vastgelegd dat de confiscaties onomkeerbaar zijn. Ook verwees het hof naar een eigen eerdere uitspraak. Daarin staat dat compensaties die in het verleden zijn betaald door de Duitse staat, genoeg zijn.


Bron: Reformatorisch Dagblad