Slechts 7 procent van de bevolking ouder dan 13 jaar vindt 4 en 5 mei niet (zo) belangrijk. Het belang dat men aan 4 en 5 mei hecht, neemt toe met de leeftijd, zo blijkt uit het Nationaal Vrijheidsonderzoek 2006 in opdracht van het Nationaal Comit? 4 en 5 mei, dat dinsdag is gepubliceerd.

Mensen die in hun directe omgeving iemand kennen die bewust een oorlogssituatie heeft meegemaakt, vinden 4 en 5 mei belangrijker dan mensen die geen oorlogsslachtoffers kennen. Zestig procent van de ondervraagden kent iemand die een oorlog heeft meegemaakt en van hen geeft een meerderheid aan dat het daarbij om de Tweede Wereldoorlog gaat.

De vierde mei is voor de ondervraagden vooral een dag waarop respect voor oorlogsslachtoffers wordt getoond. Ook vindt men 4 mei een moment om zich te realiseren dat met het behoud van vrede en vrijheid levens zijn gemoeid.

Meer dan driekwart van de ondervraagden vindt dat de herdenking op 4 mei ook in de toekomst moet doorgaan, omdat de dag actueel blijft zolang oorlog en onderdrukking bestaan. Onder hen zijn vooral ouderen, zo blijkt uit het onderzoek.

Mensen die 4 en 5 mei belangrijk vinden, hechten bovengemiddeld aan een respectvolle omgang met medeburgers, aldus de onderzoekers. Ook leggen ze meer het accent op solidariteit met minderbedeelden en beklemtonen ze dat de vrijheid van meningsuiting haar grenzen heeft.

De onderzoekers noemen het interessant dat Bevrijdingsdag ongeveer eenzelfde plek inneemt als Koninginnedag en als tweede paasdag. Alleen nieuwjaarsdag en tweede kerstdag scoren hoger dan 5 mei.

Op 4 mei worden de Nederlandse slachtoffers herdacht uit zowel de Tweede Wereldoorlog als alle oorlogen en vredesoperaties daarna. Velen trekken dit echter breder en herdenken alle oorlogsslachtoffers wereldwijd, ongeacht oorlog of nationaliteit.

Het thema van het Nationaal Comit? 4 en 5 mei voor de beleidsperiode 2006-2010 is dat vrijheid het resultaat is van een gezamenlijke inspanning. Met het oog daarop is gekozen voor het motto: Vrijheid maak je met elkaar.

Bron: www.refdag.nl