• Het bevorderen van de belangstelling voor en de beoefening van de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog, zijn oorzaken en zijn gevolgen in de meest ruime zin
  • Zij tracht zowel individueel als gemeenschappelijk deze interesse op alle mogelijke manieren te wekken, te ontwikkelen en te onderhouden en laat zich leiden door de verhoudingen zoals die tijdens de Tweede Wereldoorlog tot uiting kwamen
  • Zij gaat daarbij uit van de rechtvaardigheid van het verzet der geallieerden tegen de agressie van de As-mogendheden
  • Zij acht elke vorm van oorlogsmisdaad of vervolging van ras, geloofs- of levensovertuiging ontoelaatbaar
  • Zij houdt het inspirerende voorbeeld voor ogen van degenen die zich hebben verzet tegen onmenselijkheid en onderdrukking en tegen nationaal-socialisme en fascisme
  • Zij wil de offers die velen in deze strijd om de vrijheid brachten, in dankbare herinnering blijven gedenken en ziet het ziet als haar verantwoordelijkheid en als een ereschuld tegenover de gevallen, allen en alles te weren wat onwaardig en met het bovenstaande in strijd is