Doel van de website is het levend houden van de herinnering aan de omgekomen joden uit Nederland en joodse mensen in staat stellen hun wortels te zoeken en te vinden. De site is vooral bestemd voor nabestaanden. Nederland telt op dit moment ongeveer 35.000 joden. De educatieve functie is echter ook belangrijk: jongeren en andere belangstellenden een beeld geven van de geschiedenis van de joden in Nederland.

Nederland kende op Polen na de grootste jodenvernietiging van Europa: 87 procent van de joodse bevolking overleefde de Duitse bezetting niet.

Zie ook
www.joodsmonument.nl

Bron:Brabants Dagblad