Vaak kregen zij na opsluiting het stempel van crimineel of a-sociaal. Door de slechte registratie is ook het aantal omgebrachte Sinti en Roma niet precies vast te stellen. Over het algemeen wordt gesproken van een half miljoen slachtoffers, maar ook zou sprake kunnen zijn van het dubbele aantal slachtoffers dat ten prooi viel aan de vervolging van het Nationaal Socialisme ten tijde van de Tweede Wereldoorlog.
Voor het eerst wordt deze ‘vergeten Holocaust’ verhaald tijdens een tentoonstelling in Vught. Middels foto- en documentatiemateriaal wordt het verhaal van de vervolging tussen 1939 en 1945 in beeld gebracht in vier delen met soms gruwelijke beelden van de slachtpartijen door de zogenaamde Einsatzgruppen.
In het eerste deel wordt verteld over de eerste maatregelen tegen de zogenaamde zigeuners en de uitsluiting die vooraf ging aan de uiteindelijk georganiseerde massamoord.
Het tweede hoofdstuk vertelt het verhaal over de landen waarin de ‘zigeuners" werden opgepakt zoals gebeurde in de Sovjet Unie, Polen, België, Joegoslavië maar ook Nederland. De plek waar uiteindelijk de meeste Sinti en Roma werden vermoord komt aan de orde in het derde hoofdstuk. Het betrof Sectie B lle van het vernietigingskamp Auschwitz Birkenau dat destijds werd aangeduid als het Zigeunerlager. In dit deel van de expositie wordt stilgestaan bij de strijd om het bestaan binnen dit vernietigingskamp, de dwangarbeid, de terreur en de medische experimenten op de door de Nazi’s als Untermenschen aangeduide gevangenen.
Deel vier vertelt tenslotte over de herinneringen aan de vervolging in het huidige Europa en schetst de huidige situatie van Sinti en Roma in Europa.
Met de joden waren het ook de zigeuners die op basis van raciale oorsprong gedurende het Derde Rijk werden vervolgd en massaal vermoord.
Naast de expositie is er gelijktijdig op het buitenterrein een foto-expositie met 27 portretten van nabestaanden van de oorlogsslachtoffers, hun kinderen of kleinkinderen. De door fotograaf Rogier Fokke gemaakte portretten zijn metershoog en tonen indringend de hoofden van volwassenen en soms kinderen die allen gekleed zijn in donkere kleding tegen een duistere achtergrond. Titel van de expositie is Paramisa wat "vertelling" in het Romanesj betekent.
‘The Holocaust against the Roma and Sinti and present day racism in Europa Nationaal’, tot en met 31 augustus 2007
bron: www.brabantsdagblad.nl