Zij en de 371 haar omringende mannen kwamen tijdens de Tweede Wereldoorlog om het leven, vrijwel altijd als direct gevolg van hun verzetsactiviteiten. Zo waren zij actief in de illegale pers, verleenden zij hulp aan onder meer joodse landgenoten of waren zij betrokken bij gewapend verzet, inlichtingenwerk of spionage. Zij werden voor een groot deel in de duinen rondom Bloemendaal gefusilleerd of bij represailles doodgeschoten. Velen kwamen op andere plaatsen – zoals de Waalsdorpervlakte, de Leusderheide of kampen en tuchthuizen in Duitsland – om het leven.

In dit boek staan alle op de Eerebegraafplaats te Bloemendaal begraven personen centraal. Naast een beschrijving van hetgeen een ieder van hen tijdens de Tweede Wereldoorlog in het verzet heeft gedaan, wordt ook uitgebreid stilgestaan bij de omstandigheden waaronder zij om het leven kwamen. Aan de ruim tweehonderd mannen die met hen werden gefusilleerd, maar na de oorlog niet op de Eerebegraafplaats zijn herbegraven, wordt eveneens aandacht besteed. Een speciale plek is ingeruimd voor de (ontstaans)geschiedenis van deze bijzondere en unieke ‘begraafplaats van het verzet’.

Boekpresentatie
Op 30 november 2005 om 14.30 uur werd het boek gepresenteerd in de Grote of St. Bavo Kerk, Oude Groenmarkt 23, 2011 HL, Haarlem. Het eerste exemplaar van het boek werd overhandigd aan de Commissaris van de Koningin van Noord-Holland, de heer mr. H.C.J.L. Borghouts. Geert Mak hield een korte toespraak . 

Titelgegevens:
Titel: De Eerebegraafplaats te Bloemendaal
Auteurs: Peter H. Heere en Arnold Th. Vernooij
Verschijningsdatum: 30 november 2005
Uitvoering: genaaid gebonden, met stofomslag
Omvang: 1164 pagina’s, waarvan 32 pagina’s met full colour illustraties
Formaat: 197 x 272 mm
Prijs: euro 55,-
ISBN: 90 12 09485 2