Voor alle leden en toekomstige leden.

BELANGRIJK!!
Op zaterdag 9 april 2016 houdt de Doumentatiegroep 40-45 de jaarlijkse ledenvergadering in ‘t Trefpunt aan de Roelenengweg 25, te 3781 BA Voorthuizen. Nadere informatie volgt. Het is van belang dat leden en toekomstige leden deze datum noteren zodat in deze vergadering besluiten kunnen worden genomen die door een zo groot mogelijke achterban worden gedragen. Reserveer deze dag dus alvast in uw agenda en help het bestuur daarmee een goede koers te volgen!!!

trefpunt