In de Meistaking van 1943, de tweede grote staking tijdens de Tweede Wereldoorlog, werden 60

onschuldige burgers uit de provincies Friesland, Groningen en Drenthe gefusilleerd door de Duitse

bezetters. Van 34 slachtoffers werden de lichamen door de bezetters meegenomen en ‘op een

onbekende plaats’ begraven. Dit, om de stakende bevolking extra te intimideren en weer in het gareel

te dwingen. Een half jaar na de bevrijding zijn 19 van deze slachtoffers in een massagraf in militair

oefenterrein de Appèlbergen (Haren, Groningen) gevonden. Van hen werden er 18 geïdentificeerd en

in hun woonplaats herbegraven. De 19e werd als ‘onbekende’ herbegraven. De andere 16 bleven

vermist.

In bijlage 1 worden alle 34 slachtoffers genoemd en beschreven.

Sinds 1993 is de Appèlbergen als natuurgebied eigendom van Staatsbosbeheer.

Download het volledige onderzoek via www.documentatiegroep40-45.nl/dathetzolangmoestduren.pdf