Liepke Scheepstra (1918-2002) bepaalde bij testament dat voor zijn bibliotheek een passende bestemming moest worden gezocht. Deze werd gevonden bij het Frits de Zwerverfonds van de IJsselacademie. De Academie organiseert sinds 2001 een opstel/essaywedstrijd voor scholieren van 14 tot en met 18 jaar. Frits de Zwerver was de schuilnaam voor ds. F. Slomp uit Heemse, die mede-oprichter was van de Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers (LO). Samen met de Landelijke Knokploegen (LKP) heeft deze organisatie tegen de 300.000 mensen in de gelegenheid gesteld om onder te duiken. Deze onderduikers waren voor het merendeel Nederlandse mannen die op deze wijze werden onttrokken aan gedwongen tewerkstelling in Duitsland.

Als een van de topmannen van de LKP was Scheepstra verantwoordelijk voor de organisatie van het verzet in Oost-Nederland. Op 11 mei 1944 leidde hij de knokploeg die Frits de Zwerver bevrijdde uit handen van de SD in de Koepelgevangenis van Arnhem. Voor Scheepstra’s gehele verzetswerk, dat vorm kreeg vanuit zijn geloofsovertuiging, visie en durf, ontving hij de Militaire Willemsorde. Deze onderscheiding accepteerde hij pas op aandrang van koningin Wilhelmina, die hem daartoe bewoog met de woorden: "Draag hem dan plaatsvervangend voor al die anderen".

De geschiedenis van het verzetswerk in LO en LKP staat opgetekend in het gedenkboek Het Grote Gebod, dat in 1951 verscheen bij uitgeverij J.H. Kok in Kampen. Het is vooral aan de inzet van Scheepstra te danken geweest dat dit standaardwerk later enkele malen opnieuw kon worden uitgegeven. Bij de vierde druk van Het Grote Gebod in 1989 verscheen bovendien een los register dat ook op voorgaande edities betrekking heeft en de toegankelijkheid ervan aanmerkelijk vergroot.

Het naoorlogse leven van L. Scheepstra werd, behalve door zijn zorg voor de nabestaanden, gekenmerkt door zijn inzet voor het vastleggen van de geschiedenis en het overdragen van de beweegredenen voor het verzet op latere generaties. Deze betrokkenheid is herkenbaar in zijn bibliotheek, die voortaan beschikbaar is voor een groot publiek van alle leeftijden. De boeken zijn toegankelijk tijdens de openingsuren van het Gemeentearchief.

Ter gelegenheid van de overdracht is in het Archief een kleine tentoonstelling ingericht, die bestaat uit enkele voorwerpen uit de nalatenschap van het echtpaar L. en F. Scheepstra-Dijk en de collectie van hun dochter. De tentoonstelling is voor belangstellenden te zien van 6 tot en met 24 oktober.

Bron: Joods.nl