Themadag Vereniging Vrienden Airborne Museum

Op zaterdag 14 november organiseert de Vereniging Vrienden van het Airborne Museum weer een themadag in de Concertzaal aan de Rozenstraat in Oosterbeek-laag, (Tegenover de N.H. kerk.)
De aanvang is om 10.30 uur ( zaal open om 10.00 uur)
De themadag is voor iedereen toegankelijk. De kosten zijn € 5, Vrienden Airborne Museum gratis.
Programma:

Van 10.00 uur tot 13.30 uur: Een presentatie over de toekomstplannen van het Airborne Museum door mevrouw Sarah Thurlings-Heijse, directeur van het Airborne Museum, gevolgd door een presentatie over de PR van het Airborne Museum door mevrouw Natalie Rosenberg,
PR medewerkster van het Airborne Museum
Daarna diverse activiteiten waaronder boekendienst van boeken over de Operatie Market Garden door Okko Luursema; Nico Schuurman is aanwezig om zijn educatieve stripboek “Ede 1944 & Market Garden” te signeren (plus een originele tekening voor de liefhebber);
Jan Dirks uit Vlaardingen toont voorbeelden van voor het verzet gedropt materiaal;
Wybo Boersma geeft uitleg over nieuwe uitgaven in 2015 over de slag om Arnhem.
Om 12.30 uur is de mogelijkheid om deel te nemen aan een lunch Deze kost € 12,50 en moet voor 10 november opgegeven worden via e-mail: w.boersma@wxs.nl of tel: 0318-639633.

Van 13.30 uur tot 15.00 uur geeft Gert Jan Vuyk een lezing met als onderwerp:

“ Montgomery en 2e SS Panzerkorps”.

In zijn memoires wijdt Montgomery het verlies van Arnhem o.a. aan de aanwezigheid bij Arnhem van het 2 SS Pz Corps. In deze lezing wordt er in gegaan op twee vragen.
Was het alleen bij Arnhem dat de aanwezigheid van deze Duitse troepen bijdroegen aan het verlies?
Wie wisten op welk moment omtrent deze aanwezigheid en wat werd er met die kennis gedaan? Een belangrijke rol daarbij wordt gespeeld door Ultra berichten.

Na de lezing zal indien mogelijk een dvd vertoond met betrekking tot het onderwerp van de lezing of met betrekking van ULTRA. De themadag is om 16.00 uur afgelopen.

Zie ook de website: www.vriendenairbornemuseum.nl

Stripboek_300

Foto afkomstig van Platform Militaire Historie Ede

Nanci Adler benoemd tot hoogleraar Herinnering, geschiedenis en recht

dr. Nanci Adler (1963) is per 15 juni  benoemd tot hoogleraar Herinnering, geschiedenis en recht in relatie tot regimewisselingen aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam (UvA). De leerstoel is ingesteld in samenwerking met het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust-, en Genocidestudies en de KNAW.

Nanci Adler gaat onderzoek doen naar de manier waarop de herinnering aan een periode van dictatuur, repressief geweld en andere mensenrechtenschendingen vorm krijgt, in het bijzonder in samenlevingen waarin een open debat over het verleden wordt onderdrukt. De recente geschiedenis leert dat de val van dictatoriale en gewelddadige regimes niet als vanzelfsprekend leidt tot het vaststellen van schuld en bestraffing van de daders, en evenmin tot erkenning van het lijden van slachtoffers en tot het herstel van hun rechten.

De redenen hiervoor kunnen uiteenlopen, maar in veel post-autoritaire samenlevingen zijn de verhalen die mensen over hun traumatische verleden vertellen onderworpen aan een ‘officiële’ herinneringspolitiek. Dat betekent dat alleen die slachtofferverhalen acceptabel worden geacht die de doelen van de nieuwe machthebbers dienen. De meeste slachtoffers worden geacht te zwijgen. Dit belemmert een zuiverende collectieve omgang met het verleden en daarmee ook verzoening.

Het onderzoek van Adler naar dit fenomeen wordt internationaal en comparatief georiënteerd. Het hangt als zodanig nauw samen met het interdisciplinaire en internationale onderzoeksgebied Transitional Justice. De leerstoel zal ertoe bijdragen dat het onderzoek naar de geschiedenis, theorie en praktijk van Transitional Justice een krachtige impuls krijgt.

Adler is sinds 2003 verbonden aan het NIOD, sinds 2014 als directeur onderzoek. Ook is ze hoofd van de afdeling Holocaust- and Genocide Studies. Ze is teamleider en medeoprichter van het door KNAW gesubsidieerde NIOD-onderzoeksprogramma Understanding the Age of Transitional Justice: Narratives in Historical Perspective. Binnen de opleiding Geschiedenis aan de UvA doceert Adler diverse onderwijsvakken in het kader van het Mastertraject Holocaust- and Genocide Studies. Adler is onder andere auteur van Keeping Faith with the Party: Communist Believers Return from the Gulag (2012), The Gulag Survivor: Beyond the Soviet System (2002), and Victims of Soviet Terror: The Story of the Memorial Movement (1993).

Wie de ogen sluit voor het verleden, is blind voor de toekomst!

Het thema van dit jaar;

Wie de ogen sluit voor het verleden, is blind voor de toekomst!

Vrijheid is nog steeds niet vanzelfsprekend. Het blijft belangrijk om de verhalen van de verschrikking van onderdrukking en bezetting blijvend te houden.

Hoe ons oorlogsverleden zich verhoudt tot de actualiteit van nu. De verhalen van deze generatie zijn steeds minder te horen. En daarom is het van belang  om dit te blijven doen. We kunnen onze ogen hier niet voor sluiten. Dus voor nu en in de toekomst blijven we deze verhalen vertellen.

En laten we met respect en tolerantie met elkaar omgaan in deze huidige  samenleving.

De herdenking in Valthermond op maandag 4 mei begint met een ontvangst van alle belangstellenden bij OBS De Aanloop aan de Wilhelminalaan. Om 19.20 uur start de stille tocht naar het monument aan de Vrijheidslaan.

In deze herdenkingsbijeenkomst zijn er woorden van de heer F. Souverein (wethouder Gemeente Borger-Odoorn), de heer H. Thon (predikant verbonden aan de PKN Valthe-Valthermond), Kim Boer, kinderen van de basisscholen  De Aanloop en de Rehoboth.

De muzikale medewerking zal worden verleend door SDG Juliana. Tevens gaan Esther Scheper en Jan Hendrik Niemeijer 2 toepasselijke liederen voor ons zingen!

Het Taptoe – signaal zal trompettiste Gonnie van Wijk verzorgen.

Iedereen is van harte welkom bij de herdenkingsbijeenkomst, de Stille Tocht en de kranslegging.

Na de kranslegging is er gelegenheid voor iedereen om bloemen te leggen bij het monument.

Programma 4 mei 2015;

19.15 uur Ontvangst alle belangstellenden bij OBS De Aanloop aan de Wilhelminalaan

19.20 uur Vertrek Stille tocht naar het monument aan de Vrijheidslaan
Wij hopen u allen te ontmoeten op 4 mei.

Namens het 4 mei Comité

Roelof en Helien Tuin

Het Grote Gebod. Gedenkboek van het verzet in LO en LKP tijdens de Tweede Wereldoorlog

Sinds dit weekend (12 april 2015) is website www.LO-LKP.nl online !


Deze site is een initiatief van Stichting Herinnering LO-LKP en bevat de digitale versie van de beide banden van


    Het Grote Gebod. Gedenkboek van het verzet in LO en LKP tijdens de Tweede Wereldoorlog


uitgegeven in 1951, 1979 en 1989,
inclusief het (in 1989 afzonderlijk uitgegeven) registerkatern, waarin schuilnamen en werkelijke namen met elkaar verbonden worden.


Bovendien bevat de site

de vijf jaargangen (1945-1949) van weekblad De Zwerver,
met daarin veel informatie over gebeurtenissen die plaatsvonden gedurende de bezettingstijd, opsporingberichten, in memoria enz. enz.

Hieraan is toegevoegd een aantal illegale mededelingen,
zowel van het Centraal Bureau van de LO (Landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers) alsook van de TOP (die alleen voor leidinggevenden waren bestemd).

Het geheel van deze documentenverzameling werd voorzien van geavanceerde zoekfuncties.
Hierdoor krijgt de bezoeker van de site toegang tot tal van gegevens die tot nu toe slechts bereikbaar waren voor degene die de moeite nam de duizenden bladzijden  van deze documenten in archieven handmatig door te bladeren, en daarbij bovendien vaak gehinderd werd door hiaten in de betreffende verzameling.

Op de site www.LO-LKP.nl  kunnen alle ooit verschenen uitgaven van weekblad De Zwerver (1945-1949) nu gewoon thuis, achter pc of met tablet op schoot, worden doorgelezen of doelgericht op naam of trefwoord worden doorzocht.

Al deze bestanden (of delen daarvan) kunnen desgewenst worden gedownload voor off-line gebruik.

Meer informatie over oorsprong, achtergrond en intentie van dit project is te vinden op website www.LO-LKP.nl.

Reizend vrijheidsfestival strijkt neer in Groningen en Borger

About Freedom: Festival over de bevrijding van toen en de vrijheid van nu

Het rondreizende vrijheidsfestival About Freedom is op zaterdag 11 april te gast in de Forum Bibliotheek in Groningen en strijkt op 12 april in gemeente Borger. Het pop-up evenement maakt een maandenlange reis langs de historische route van de bevrijders ter viering van 70 jaar bevrijding van Nederland en doet in totaal twaalf steden en dorpen aan. Daar worden op verschillende manieren internationale verhalen over vrijheid samengebracht met de lokale historie van 1940 tot 1945.
Het delen van verhalen
Het delen van verhalen is de verbindende factor tussen generaties en verschillende culturen. Om die reden wil About Freedom via de dialoog bezoekers prikkelen om hun verhaal over vrijheid te vertellen. Dat gebeurt onder meer door verschillende korte films te laten zien over mensen die overal in de wereld vrijheid hebben moeten missen en met talkshows over vrijheid, die worden gevoerd aan de mobiele keukentafel. Ook wordt daar de smaak van vrijheid opnieuw ‘beproefd’ met gerechten van fooddesigner Ralph Geerts en zijn er live optredens van onder andere singer-/songwriter Ming (Ming’s Pretty Heroes) om de vrijheid te vieren.

Petra Stienen gespreksleider
De uit Limburg afkomstige publiciste, Arabiste en voormalig diplomate Petra Stienen is vaste gespreksleider tijdens de stops die de karavaan overal in Nederland maakt.
Stienen was meer dan 10 jaar werkzaam in het Midden-Oosten, onder meer op de Nederlandse ambassade in Caïro en Damascus. Door haar ervaringen in de Arabische wereld weet zij dat leven in vrijheid lang niet voor iedereen vanzelfsprekend is. Daarom verbindt zij zich graag aan About Freedom, juist omdat in dit festival de verhalen uit onze eigen geschiedenis samenvallen met die van mensen uit de hele wereld die op hun eigen manier verlangen naar vrijheid.

“De vreugde over de vrijheid die ons land 70 jaar geleden terugwon, mag niet verhullen dat die vrijheid nog lang niet voor iedereen in andere delen van de wereld binnen handbereik is. Door het verbinden van onze verhalen verbinden we ons met de strijd voor vrijheid dichtbij en ver weg” aldus Petra Stienen.

Kitchen Table Series
Het hart van het festival wordt gevormd door de zogeheten ‘Kitchen Table Series’; een serie van 13 korte films uit 10 landen waarin mensen van verschillende generaties aan de keukentafel praten over de ware betekenis van vrijheid en verzet. Een serie van veelal persoonlijke en aangrijpende verhalen, uit onder andere Duitsland, Egypte, Zuid-Afrika, Chili en Marokko die ook het publiek ter plaatse uitnodigt tot een dialoog over vrijheid en onvrijheid.

 

Zie ook: www.vimeo.com/aboutfreedom.

Enschede in de Tweede Wereldoorlog – expositie

woensdag 1 april – zaterdag 9 mei

Centrale Bibliotheek, Pijpenstraat 15 in Enschede
Tentoonstelling WO II

Een tentoonstelling aansluitend bij de themamaand over de Tweede Wereldoorlog.

De tentoonstelling is het resultaat van een bijzondere samenwerking tussen Centrale Bibliotheek, Synagoge Enschede, Stadsarchief Enschede en SecondWorldwar.nl, geïnteresseerden en verzamelaars van informatie en materiaal uit de Tweede Wereldoorlog. Te zien zijn pamfletten, foto’s, bekendmakingen, en ook fysieke materialen zoals, de Jodenster helmen en voorwerpen uit het dagelijks leven. Daarnaast is er ook aandacht voor persoonlijke verhalen.

Het thema van deze tentoonstelling is: beleef het verleden in het heden. De nadrukkelijke doelstelling is om het verleden dichterbij te halen, naar deze tijd van oorlogsdreiging waarin ook kinderen veel vragen hebben: Hoe was dat dan toen? Daarom willen de samenwerkende partners die tijd laten herleven. Het maakt voor het gevoel niet uit of je toen onder de tafel moest duiken omdat de bommen vielen, of nu. En ook de impact die dat gevoel heeft op de rest van de leven is niet anders.

Gedurende de looptijd van de tentoonstellingen worden er ook deeltentoonstellingen geopend daarover volgt later meer informatie.

Zie ook de website over Enschede in de Tweede Wereldoorlog

Texel viert bevrijding op 20 mei

De Tweede Wereldoorlog duurde nergens zo lang als op Texel. Pas op 20 mei 1945 werd het eiland door de Canadezen bevrijd. Dat was het gevolg van de muiterij van de Georgiërs die op 6 april was uitgebroken en eindigde toen het in de rest van het land al weken lang vrede was.

Bij deze zogeheten Russenoorlog kwamen ongeveer 1500 Georgiërs, Duitsers en Texelaars om het leven. In 2015 zal Bevrijdingsdag worden gevierd op de voor Texel juiste datum: woensdag 20 mei. Een speciale groep die nauw samenwerkt met het Texelse 4/5 mei comité is druk bezig met een feest- en herdenkingsprogramma waarbij alle dorpen van het eiland worden betrokken en waarbij ook belangstellenden van het vasteland van harte welkom zijn.

Activiteiten

Het begint met een rondrit met oude legervoertuigen die de avond tevoren door de Koninklijke Marine aan land zijn gezet. In alle zeven dorpen van het eiland wordt gestopt voor optredens, o.a. door de tot nieuw leven gewekte Andrews Sisters. Centrum van het feestgedruis is het vliegveld waar een roadshow wordt gehouden en waar diverse kramen zijn met spullen uit de oorlog en presentaties/demonstraties over het dagelijks leven van de burgerij onder oorlogsomstandigheden. In een speciale kraam kan men kennis maken met producten uit Georgië. Er zijn lezingen en rondleidingen in samenwerking met het Luchtvaart- en Oorlogsmuseum en op een podium speelt een groot orkest, mogelijk de Marinierskapel. Verder komt er een verteltheater en worden diverse spelactiviteiten voor kinderen georganiseerd.

Elders op Texel is ook het nodige te beleven. In alle dorpen passeert het bevrijdingsvuur, de capitulatie wordt nagespeeld en bij allerlei gebouwen worden grote foto’s getoond van de verwoestingen die in 1945 op diezelfde plek werden aangericht. Het is de bedoeling de dag spetterend af te sluiten met een muzikale show.

Onderduikers centraal in Aalten

Onthulling Liberationkei Onderduikmuseum Markt 12 Aalten 27 maart 2015

 

Vrijdagmiddag 27 maart jl. was weer een bijzondere dag voor het Onderduikmuseum Markt 12. Eerst werd in besloten kring het boek ‘Hallo, ken je mij niet meer’ van Ivy Philips gepresenteerd. Hij vertelt hierin over de gebeurtenissen tijdens zijn onderduikperiode in de Dinxperse Heurne. Daarna was het tijd voor de presentatie van de Onderduikroute Aalten en Dinxperlo. De eerste exemplaren van deze fiets- en autoroute werden aan drie onderduikers uit Aalten overhandigd: aan Ivy Philips, Betty Heijmans-Frankenhuis – een nicht van Ivy die ook in De Heurne ondergedoken zat – en aan Arie Boerefijn. Hij is na de oorlog getrouwd met de boerendochter van de boerderij waar hij zat ondergedoken en is in Aalten gebleven.

Het Onderduikmuseum Markt 12 werkte voor de route samen met onder meer de Stichting Bewaer ’t Olde. De gemeente Aalten heeft het initiatief financieel gesteund. Wethouder Ted Kok was ook aanwezig en reikte de ‘Aalten Bevrijd pins’ uit aan leden van de werkgroep. Aansluitend werd de Liberation Luisterkei op het museumplein onthuld. Hier wordt de bijzondere geschiedenis verteld van het pand Markt 12 tijdens de oorlog. Femke Kurstjens van de organisatie Liberation Route Europe (LRE) vertelde in haar openingstoespraak dat de kei een schakel vormt in een route die het spoor van de bevrijders volgt en van Noord-Frankrijk via België, Nederland en Duitsland tot aan Noord-Polen voert. Na haar toespraak onthulde zij, samen met Jenny Kempink (zij woonde met haar ouders en zusje in Markt 12 tijdens WOII) en wethouder Ted Kok, de Luisterkei op het plein. De onderduikroute is bij de VVV’s van Aalten en Dinxperlo te koop voor € 1,95.

 

Ook op theatergebied wordt er bij het Onderduikmuseum stil gestaan bij de thematiek rondom oorlog en bevrijding. Zo schreef en regisseerde Huug Haytink de gemeenschapsproductie ‘Bevrijding! Waarvan ook alweer? Het gaat hier om een multimediaal spektakel, waarin toneelspel en filmfragmenten elkaar opvolgen, ondersteund door live zang en muziek, afgewisseld met aan het publiek gerichte bezinningsmomenten en gewetensvragen. Het stuk is op 30 en 31 maart jl. gespeeld in de Pol te Aalten en oogstte veel bijval onder de toeschouwers van de uitverkochte zaal. Het stuk wordt op 5 mei nog een keer uitgevoerd. Aansluitend speelt muziekvereniging De Eendracht een bevrijdingsconcert. Kaarten in de voorverkoop zijn verkrijgbaar bij de VVV in  Aalten en bij Boekhandel Messink en Prinsen en bij Meneer Kees.

 

En dan is er ook in het museum zelf theater te zien op 2, 3 en 4 mei: Hoe?Zo! Nu/Toen is een voorstelling, gespeeld door de theaterwerkplaats Grey Vibes en gaat over dilemma’s die er zowel in oorlogstijd als nu spelen. Samen met regisseur Tineke Ubbels vertaalt de theatergroep de thematiek rondom oorlog, onderduiken en keuzes maken naar een voorstelling. Net als vorig jaar ondersteunt de jonge muzikante Selena Kranenborg de voorstelling op haar saxofoon. Reserveren is noodzakelijk in verband met beperkt beschikbare plaatsen. Vol = vol!

Voor  tarieven en meer informatie zie www.aaltensemusea.nl

70 jaar vrijheid: unieke expositie Operatie Amherst in Borger

IMG_0791,pi3BORGER – 70 jaar na dato start in Het Hunzehuys in Borger een unieke expositie over Operatie Amherst.

In de centrale hal van de MFA zijn een uitgebreide foto-expositie en origineel materiaal te zien over Operatie Amherst. Operatie Amherst was de codenaam voor de luchtlanding acties van zo’n zevenhonderd Franse parachutisten. Het was de laatste grote luchtlanding van de Tweede Wereldoorlog. In de nacht van 7 op 8 april 1945 werden de Fransen boven Drenthe afgeworpen om achter de Duitse linies verwarring te stichten om zo de geallieerde opmars te vergemakkelijken.

De opening van de expositie vindt plaats op woensdag 8 april om 11:00 door wethouder A. Trip. Daarna zal Joël Stoppels van Battlefield Tours Groningen een korte presentatie verzorgen. Buiten de MFA wordt de geschiedenis in beeld gebracht door een re-enactment groep met o.a. een Franse SAS-jeep.

De expositie is voor iedereen te zien tijdens de openingstijden van Het Hunzehuys tot 6 mei 2015.De voorwerpen, foto’s en panelen zijn ter beschikking gesteld en ingericht door Wybo Boersma en het Airborne Museum Oosterbeek.

Met de expositie “Operatie Amherst” heeft Borger een voor Drenthe uniek stuk geschiedenis binnengehaald. De landingen luidden de bevrijding in van Drenthe en daarmee van Borger, dat op 12 april werd bevrijd door Poolse troepen.

De opening op 8 april is het startschot van de uitgebreide viering van 70 jaar vrijheid in het weekend van 11/12 april. Het complete programma vindt u op www.bb70.nl