Gepost op

Zaterdag 17 juni boekenbeurs Tweede Wereldoorlog Oosterbeek

Op zaterdag 17 juni 2017 organiseert de Vereniging Vrienden van het Airborne Museum in Oosterbeek voor de 26e maal een beurs voor boeken en documentatie over de Tweede Wereldoorlog. De boekenbeurs wordt gehouden in de Concertzaal aan de Rozensteeg 3 in Oosterbeek. De openingstijden zijn van 09.30 tot 15.00 uur. Een bezoek is gratis.
Continue reading “Zaterdag 17 juni boekenbeurs Tweede Wereldoorlog Oosterbeek” »

Gepost op

6 april: Symposium en boekpresentatie over de NSB in het Westland

Stichting Regionaal Geschiedkundig Onderzoek (SRGO) organiseert op donderdag 6 april een symposium over de NSB in het Westland  voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog. Aanleiding is de publicatie van het boek Kring 71: De NSB in het Westland van drs. Philip van den Berg uit Maasland.

De eerste exemplaren van het boek worden aan het einde van het symposium overhandigd aan  burgemeester Van der Tak van de gemeente Westland alsmede aan prof. dr. Peter Romijn van het NIOD. Plaats van handeling is gebouw De Kiem aan de Koningin Julianaweg 91 in ’s-Gravenzande.

Het symposium begint om 9.30 uur en bestaat uit een serie lezingen met als thema ‘Het gezicht achter de NSB’. De sprekers, onder wie prof. dr. Peter Romijn, dr. Frank van Riet en drs. Robin te Slaa, stemmen deels hun verhaal af op de inhoud van het boek, waarna de aanwezigen in de gelegenheid zijn om vragen te stellen over de rol en de positie van de NSB en haar leden en sympathisanten tijdens de jaren dertig en veertig. De bijeenkomst wordt onderbroken voor de lunch.
Continue reading “6 april: Symposium en boekpresentatie over de NSB in het Westland” »

Gepost op

Nederlandse gevangeniswezen tijdens de oorlog niet genazificeerd

Het gevangenispersoneel stond tijdens de bezetting niet open voor de Duitse militaristische gevangeniscultuur. Hiermee is de nazificatie van het Nederlandse gevangeniswezen uitgebleven. Dat blijkt uit het boek van NIOD-onderzoeker Ralf Futselaar over de geschiedenis van de Nederlandse gevangenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Bij gevangenissen in de oorlog denkt men al snel aan onrecht en mishandeling. Toch was de werkelijkheid veel gecompliceerder. Het gevangenispersoneel leverde enerzijds diensten aan de bezetter die onderdrukking mogelijk maakten. Zij waren daarmee een cruciaal onderdeel voor de Duitse veiligheidsdiensten. Uit het onderzoek van Ralf Futselaar blijkt echter dat wanneer men de kans kreeg om de bezetter tegen te werken, of opgesloten verzetsmensen te helpen, ze deze meestal met beide handen aangrepen.

Dit werd gevoed door de oncollegiale houding van met name de Sicherheitsdienst. Ook door hun gruwelijke behandeling van politieke gevangenen – een nieuwe en in de ogen van Nederlandse medewerkers respectabele groep gedetineerden – werden de Duitse collega’s al snel als vijand gezien. ,,Zelf als zij, om de naoorlogse termen te gebruiken, het niets eens waren over wat precies ‘goed’ was, bestond er nauwelijks onduidelijkheid over wat ‘fout’ was.”

Gevangenissen in oorlogstijd besteedt niet alleen aandacht aan deze goed/fout/grijs-discussie. Naast de omgang met de politieke gevangenen en de Duitser bezetter zoomt Futselaar ook verder in op het leven van de ‘gewone delinquent’ en de noodzakelijke hervormingen van het gevangeniswezen die tijdens de oorlog hun aanvang vonden.

De oorlog betekende het einde van het systeem van eenzame opsluiting en het begin van resocialisatie. Het werd evident dat het Nederlandse gevangeniswezen aan hervorming toe was.

Presentatie Gevangenissen in Oorlogstijd 1940-1945
Het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies, Ministerie van Veiligheid en Justitie en Uitgeverij BOOM.nl organiseren op dinsdag 10 november een bijeenkomst van 14.00-17.00 uur. Aansluitend vindt er een borrel in vergadercentrum Nieuwersluis, Zandpad 3, Nieuwersluis plaats.

Tijdens deze bijeenkomst spreken onder andere NIOD-directeur Marjan Schwegman en onderzoeker Ralf Futselaar over de invloed die de bezettingstijd, met de daarbij behorende veranderende verhoudingen en patronen, op het Nederlandse gevangeniswezen had. De presentatie vindt plaats in vergadercentrum Nieuwersluis , een unieke en – als voormalig militaire gevangenis – historische plek. http://www.niod.knaw.nl/nl/activiteiten/gevangenissen-oorlogstijd-1940-1945

Over de auteur
Ralf Futselaar is historicus en is als onderzoeker verbonden aan het NIOD Instituut voor oorlogs-, holocaust- en genocidestudies. Hij publiceerde eerder over criminaliteit, racisme, kindersterfte, economische crises en gewelddadige vrouwen.

Dit boek is tot stand gekomen dankzij subsidie van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (nwo), het ministerie van Veiligheid en Justitie en het Nationaal Gevangenismuseum. Het onderzoek is uitgevoerd binnen het nwo-programma Dynamiek van de Herinnering.

Gepost op

100.000 bezoekers voor snel groeiend Verzetsmuseum

Het Verzetsmuseum Amsterdam heeft op 30 december 2015 de 100.000ste bezoeker ontvangen. Het Verzetsmuseum is de afgelopen jaren hard gegroeid, van ruim 63.000 in 2013, naar 87.000 in 2014, tot 100.000 in 2015. Ook het aantal jongeren dat het museum in schoolverband bezocht kende in 2015 een record van 20.085 bezoekers.

Liesbeth van der Horst, directeur: “Het jaar startte heel goed en in de zomer dachten we dat we de 100.000 zeker zouden halen, maar in het najaar liepen de cijfers terug waardoor het er toch nog om ging spannen. Gelukkig hadden we een goede Kerstvakantie zodat we de magische 100.000-grens op de valreep toch nog net hebben gehaald.”

De sterke bezoekersgroei is te danken aan het succes van Verzetsmuseum Junior dat in oktober 2013 open ging in nieuwbouw achter het museum. Maar het museum profiteert ook van de toegenomen belangstelling voor de Tweede Wereldoorlog en het toenemende aantal toeristen in Amsterdam. Het Verzetsmuseum is zeer populair bij buitenlandse toeristen. Op Tripadvisor stond het museum in de top vijf van meest gewaardeerde musea in Amsterdam. Het museum werd genomineerd voor de European Museum of the Year Award en Verzetsmuseum Junior kreeg de Kidsproof Museumprijs, die voor het eerst werd gewonnen door een historisch museum.

Gepost op

Frieslandriegel

In Westerbroek zijn op zaterdag 19 december restanten uit de Tweede Wereldoorlog te bekijken. Het gaat om loopgraven en tankgrachten, die ontdekt zijn tijdens de aanleg van dierentunnel bij het Winschoterdiep, onder de Rijksweg West (N860). Deze passage zal op die dag ook officieel worden geopend, om 10 uur aan de Hesselinklaan. De rondleiding door de loopgraven begint om 12.00 uur.

Archeologisch onderzoek
Uit archeologisch onderzoek is gebleken dat de Duitsers aan het eind van de Tweede Wereldoorlog in Westerbroek een verdedigingslinie, genaamd de Frieslandriegel, hebben aangelegd. De oude loopgraven en tankgrachten zijn aangetroffen tijdens de werkzaamheden in het gebied. Aan de geschiedenis van de verdedigingslinie zal bij de inwijding van de passage volop aandacht worden besteed. Zo zal de opening verricht worden door iemand die destijds mee moest graven aan de verdedigingslinie. Ook gedeputeerde Henk Staghouwer en wethouder Oetra Gopal van Hoogezand-Sappemeer nemen deel aan de openingshandeling.

Aanleg natuurgebied
De dierenpassage is onderdeel van de aanleg van een natuurgebied in Westerbroek. Dit moet de omliggende natuurgebieden Zuidlaardermeer, Leekstermeer en Midden-Groningen met elkaar verbinden. De gebieden maken deel uit van het Natuurwerk Nederland.

Lees meer: http://www.groningerkrant.nl/2015/12/verdedigingslinie-uit-tweede-wereldoorlog-te-bekijken-in-westerbroek/#ixzz3u8NXjeYy
Under Creative Commons License: Attribution Non-Commercial No Derivatives
Follow us: @GroningerKrant1 on Twitter | GroningerKrant on Facebook

Gepost op

Themadag Vereniging Vrienden Airborne Museum

Op zaterdag 14 november organiseert de Vereniging Vrienden van het Airborne Museum weer een themadag in de Concertzaal aan de Rozenstraat in Oosterbeek-laag, (Tegenover de N.H. kerk.)
De aanvang is om 10.30 uur ( zaal open om 10.00 uur)
De themadag is voor iedereen toegankelijk. De kosten zijn € 5, Vrienden Airborne Museum gratis.
Programma:

Van 10.00 uur tot 13.30 uur: Een presentatie over de toekomstplannen van het Airborne Museum door mevrouw Sarah Thurlings-Heijse, directeur van het Airborne Museum, gevolgd door een presentatie over de PR van het Airborne Museum door mevrouw Natalie Rosenberg,
PR medewerkster van het Airborne Museum
Daarna diverse activiteiten waaronder boekendienst van boeken over de Operatie Market Garden door Okko Luursema; Nico Schuurman is aanwezig om zijn educatieve stripboek “Ede 1944 & Market Garden” te signeren (plus een originele tekening voor de liefhebber);
Jan Dirks uit Vlaardingen toont voorbeelden van voor het verzet gedropt materiaal;
Wybo Boersma geeft uitleg over nieuwe uitgaven in 2015 over de slag om Arnhem.
Om 12.30 uur is de mogelijkheid om deel te nemen aan een lunch Deze kost € 12,50 en moet voor 10 november opgegeven worden via e-mail: w.boersma@wxs.nl of tel: 0318-639633.

Van 13.30 uur tot 15.00 uur geeft Gert Jan Vuyk een lezing met als onderwerp:

“ Montgomery en 2e SS Panzerkorps”.

In zijn memoires wijdt Montgomery het verlies van Arnhem o.a. aan de aanwezigheid bij Arnhem van het 2 SS Pz Corps. In deze lezing wordt er in gegaan op twee vragen.
Was het alleen bij Arnhem dat de aanwezigheid van deze Duitse troepen bijdroegen aan het verlies?
Wie wisten op welk moment omtrent deze aanwezigheid en wat werd er met die kennis gedaan? Een belangrijke rol daarbij wordt gespeeld door Ultra berichten.

Na de lezing zal indien mogelijk een dvd vertoond met betrekking tot het onderwerp van de lezing of met betrekking van ULTRA. De themadag is om 16.00 uur afgelopen.

Zie ook de website: www.vriendenairbornemuseum.nl

Stripboek_300

Foto afkomstig van Platform Militaire Historie Ede

Gepost op

Eerste vrouwelijke militair Francien de Zeeuw overleden

Francien de Zeeuw, Nederlands eerste vrouwelijke militair, is op 93-jarige leeftijd in haar woonplaats Middenbeemster overleden. Ze stond bekend als eerste lid van de Marine Vrouwenafdeling (Marva) en om haar heldhaftige en risicovolle verzetsdaden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maandag 14 september werd De Zeeuw begraven.

Gepost op

Nanci Adler benoemd tot hoogleraar Herinnering, geschiedenis en recht

dr. Nanci Adler (1963) is per 15 juni  benoemd tot hoogleraar Herinnering, geschiedenis en recht in relatie tot regimewisselingen aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam (UvA). De leerstoel is ingesteld in samenwerking met het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust-, en Genocidestudies en de KNAW.

Nanci Adler gaat onderzoek doen naar de manier waarop de herinnering aan een periode van dictatuur, repressief geweld en andere mensenrechtenschendingen vorm krijgt, in het bijzonder in samenlevingen waarin een open debat over het verleden wordt onderdrukt. De recente geschiedenis leert dat de val van dictatoriale en gewelddadige regimes niet als vanzelfsprekend leidt tot het vaststellen van schuld en bestraffing van de daders, en evenmin tot erkenning van het lijden van slachtoffers en tot het herstel van hun rechten.

De redenen hiervoor kunnen uiteenlopen, maar in veel post-autoritaire samenlevingen zijn de verhalen die mensen over hun traumatische verleden vertellen onderworpen aan een ‘officiële’ herinneringspolitiek. Dat betekent dat alleen die slachtofferverhalen acceptabel worden geacht die de doelen van de nieuwe machthebbers dienen. De meeste slachtoffers worden geacht te zwijgen. Dit belemmert een zuiverende collectieve omgang met het verleden en daarmee ook verzoening.

Het onderzoek van Adler naar dit fenomeen wordt internationaal en comparatief georiënteerd. Het hangt als zodanig nauw samen met het interdisciplinaire en internationale onderzoeksgebied Transitional Justice. De leerstoel zal ertoe bijdragen dat het onderzoek naar de geschiedenis, theorie en praktijk van Transitional Justice een krachtige impuls krijgt.

Adler is sinds 2003 verbonden aan het NIOD, sinds 2014 als directeur onderzoek. Ook is ze hoofd van de afdeling Holocaust- and Genocide Studies. Ze is teamleider en medeoprichter van het door KNAW gesubsidieerde NIOD-onderzoeksprogramma Understanding the Age of Transitional Justice: Narratives in Historical Perspective. Binnen de opleiding Geschiedenis aan de UvA doceert Adler diverse onderwijsvakken in het kader van het Mastertraject Holocaust- and Genocide Studies. Adler is onder andere auteur van Keeping Faith with the Party: Communist Believers Return from the Gulag (2012), The Gulag Survivor: Beyond the Soviet System (2002), and Victims of Soviet Terror: The Story of the Memorial Movement (1993).

Gepost op

Wie de ogen sluit voor het verleden, is blind voor de toekomst!

Het thema van dit jaar;

Wie de ogen sluit voor het verleden, is blind voor de toekomst!

Vrijheid is nog steeds niet vanzelfsprekend. Het blijft belangrijk om de verhalen van de verschrikking van onderdrukking en bezetting blijvend te houden.

Hoe ons oorlogsverleden zich verhoudt tot de actualiteit van nu. De verhalen van deze generatie zijn steeds minder te horen. En daarom is het van belang  om dit te blijven doen. We kunnen onze ogen hier niet voor sluiten. Dus voor nu en in de toekomst blijven we deze verhalen vertellen.

En laten we met respect en tolerantie met elkaar omgaan in deze huidige  samenleving.

De herdenking in Valthermond op maandag 4 mei begint met een ontvangst van alle belangstellenden bij OBS De Aanloop aan de Wilhelminalaan. Om 19.20 uur start de stille tocht naar het monument aan de Vrijheidslaan.

In deze herdenkingsbijeenkomst zijn er woorden van de heer F. Souverein (wethouder Gemeente Borger-Odoorn), de heer H. Thon (predikant verbonden aan de PKN Valthe-Valthermond), Kim Boer, kinderen van de basisscholen  De Aanloop en de Rehoboth.

De muzikale medewerking zal worden verleend door SDG Juliana. Tevens gaan Esther Scheper en Jan Hendrik Niemeijer 2 toepasselijke liederen voor ons zingen!

Het Taptoe – signaal zal trompettiste Gonnie van Wijk verzorgen.

Iedereen is van harte welkom bij de herdenkingsbijeenkomst, de Stille Tocht en de kranslegging.

Na de kranslegging is er gelegenheid voor iedereen om bloemen te leggen bij het monument.

Programma 4 mei 2015;

19.15 uur Ontvangst alle belangstellenden bij OBS De Aanloop aan de Wilhelminalaan

19.20 uur Vertrek Stille tocht naar het monument aan de Vrijheidslaan
Wij hopen u allen te ontmoeten op 4 mei.

Namens het 4 mei Comité

Roelof en Helien Tuin

Gepost op

Het Grote Gebod. Gedenkboek van het verzet in LO en LKP tijdens de Tweede Wereldoorlog

Sinds dit weekend (12 april 2015) is website www.LO-LKP.nl online !


Deze site is een initiatief van Stichting Herinnering LO-LKP en bevat de digitale versie van de beide banden van


    Het Grote Gebod. Gedenkboek van het verzet in LO en LKP tijdens de Tweede Wereldoorlog


uitgegeven in 1951, 1979 en 1989,
inclusief het (in 1989 afzonderlijk uitgegeven) registerkatern, waarin schuilnamen en werkelijke namen met elkaar verbonden worden.


Bovendien bevat de site

de vijf jaargangen (1945-1949) van weekblad De Zwerver,
met daarin veel informatie over gebeurtenissen die plaatsvonden gedurende de bezettingstijd, opsporingberichten, in memoria enz. enz.

Hieraan is toegevoegd een aantal illegale mededelingen,
zowel van het Centraal Bureau van de LO (Landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers) alsook van de TOP (die alleen voor leidinggevenden waren bestemd).

Het geheel van deze documentenverzameling werd voorzien van geavanceerde zoekfuncties.
Hierdoor krijgt de bezoeker van de site toegang tot tal van gegevens die tot nu toe slechts bereikbaar waren voor degene die de moeite nam de duizenden bladzijden  van deze documenten in archieven handmatig door te bladeren, en daarbij bovendien vaak gehinderd werd door hiaten in de betreffende verzameling.

Op de site www.LO-LKP.nl  kunnen alle ooit verschenen uitgaven van weekblad De Zwerver (1945-1949) nu gewoon thuis, achter pc of met tablet op schoot, worden doorgelezen of doelgericht op naam of trefwoord worden doorzocht.

Al deze bestanden (of delen daarvan) kunnen desgewenst worden gedownload voor off-line gebruik.

Meer informatie over oorsprong, achtergrond en intentie van dit project is te vinden op website www.LO-LKP.nl.