19 augustus 1944 VON KLUGE PLEEGT ZELFMOORD

Eergisteren was hij als opperbevelhebber in het westen vervangen door
veldmaarschalk Walter Model, die Hitler hondstrouw is. Hij kon meteen opstappen.

Zijn vreemde ?verdwijning? op 15 augustus lijkt de aanleiding tot zijn otslag te
zijn. Hitler, die hem mogelijk al wantrouwde om zijn houding tijdens de putsch
van 20 juli, vreesde dat hij met de geallieerden contact had gezocht.

Een autopsie toont aan dat von Kluge (62) vergif heeft ingenomen. Hij laat een
brief na waarin hij Hitler smeekt om een einde aan de oorlog te maken.

19 augustus 1944 AMERIKANEN BEREIKEN DE SEINE

Het 15e korps van generaal Pattons leger heeft de Seine bereikt nabij
Mantes-Gassicourt, 50 km stroomafwaarts van Parijs. De rivier is onverdedigd.

In een paar weken tijd hebben Pattons tanks vrijwel heel West-Frankrijk tussen
Loire en Seine bevrijd. Door dit geweldige succes raakt de hele geallieerde
strategie in de war. Alhoewel ze nauwelijks voorbereid zijn heeft Montgomery
opdracht gegeven verder op te rukken: ?Dit is niet het ogenblik om te rusten en
onzelf geluk te wensen?.

In Parijs is het verzet openlijk op straat gekomen. Barrikaden worden opgericht
en proklamaties uitgehangen. De Duitse troepen reageren nauwelijks.


Bron: BRTN, Tim Trachet 1994

Leraren op cursus over holocaust

De cursus wordt gegeven door deskundigen uit Frankrijk, Hongarije, de Verenigde Staten en Isra?l. Het is de bedoeling dat de leraren de lesstof te zijner tijd doorgeven aan hun leerlingen.


De Roemeense regering ontkende in juni 2003 dat de holocaust ook zijn sporen in Roemeni? heeft getrokken, terwijl het land voor 1940 760.000 Joden telde en er nu hooguit 6000 Joden wonen. Geschat wordt dat er 420.000 Roemeense Joden in concentratiekampen zijn omgekomen.


De ontkenning leidde tot protesten van Isra?l en de Roemeense Joodse gemeenschap, waarna de regering in Boekarest uiteindelijk toegaf dat Roemeense leiders tijdens de Tweede Wereldoorlog, onder wie met name Ion Antonescu, hebben gecollaboreerd met de nazi?s en Joden naar vernietigingskampen hebben laten deporteren.


De Isra?lische ambassadeur in Roemeni?, Rodica Radian Gordon, zei dat in Roemeni? geen sprake is van systematisch antisemitisme. Het gaat volgens hem meer om onwetendheid. ?De remedie is onderwijs, onderwijs en nog eens onderwijs.?


Bron: Reformatorisch Dagablad

18 augustus 1944 BLOEDBAD IN COURCELLES

Gisteravond werden er al woningen van notabelen in brand gestoken en een vijftal
mensen gedood. Daaronder een ingenieur met zijn gezin en de moeder van iemand
die in Engeland was gevlucht.

Toen in het holst van de nacht rexistische milities uit Brussel arriveerden brak
de hel pas goed los. De rexisten sloten 21 onschuldigen in een kelder op en
knalden ze daarna EEN voor EEN neer. De pastoor-deken van Charleroi, die de
gijzelaars was komen bijstaan, kreeg vervolgens een salvo in het gelaat.

18 augustus 1944 ALGEMENE OPSTAND VAN MAQUIS

De achties van het Franse verzet bereiken een hoogtepunt. Vooral in het
dunbevolkte zuiden van Frankrijk slaat het Maquis (de ondergedoken strijders)
toe.

Vorige maand werd een opstand in de Alpenstreek de Vercors nog bloedig
onderdrukt, maar nu zijn de weinig talrijke Duitse troepen er in het nauw
gedreven. Intussen stromen geallieerde troepen vanuit het zuiden ter hulp. De
Duitse troepen beginnen zich trouwens uit Zuid-Frankrijk terug te trekken.

In honderden provinciestadjes wordt de macht in naam van generaal de Gaulle
overgenomen, het bestuur gezuiverd en de collaborateurs opgepakt (en vaak kort
daarop neergeknald).


Bron: BRTN, Tim Trachet 1994

Aalburg zoekt geld voor monument ?Baileybrug?

Er waren gegadigden om de Baileybrug te kopen, van glazen wanden te voorzien en in Rotterdam te gaan gebruiken als expositieruimte. Maar de transportkosten van 275.00 euro bleken te hoog.

Hoewel de brug Baileybrug werd genoemd, ging het in werkelijkheid om een ontwerp van Calender-Hamilton.

Bron: Brabants Dagblad

17 augustus 1944 BURGEMEESTER CHARLEROI VERMOORD

Nog geen twee jaar geleden was Eglebins voorganer, Jean Teughels, al vermoord.
De laatste tijd zijn de aanslagen op rexisten niet meer te tellen.

De plaatsvervangde chef van Rex, Victor Matthijs (Chef Leon Degrelle isn nog
steeds aan het Oostfront) heeft in allerijl zijn veiligheidstroepen (DSI en
Formation B) naar Courcelles geroepen. Intussen zijn de rexisten van Charleroi
daar zelf al met wraakacties begonnen.

17 augustus 1944 CITADEL ST-MALO CAPITULEERT

Het Duitse garnizoen van de Bretogne havenstad St-Malo heeft de strijd
opgegeven. De Duitse generaal von Aulock zei dat hij dit vroegere kapersnest tot
de laatste man zou verdedigen ?zelfs al moest ik die laatste man zijn?.

De generaal had zich verschanst in de reusachtige citadel, waavan de metersdikke
muren dagenlang zijn bestookt met de allerzwaarste bommen. Vandaag is von Aulock
samen met 400 overlevenden naar buiten gekomen, geschoren, in galauniform en nog
altijd even arrogant.

Hij is niet ontevreden. Hij heeft de Amerikanen bijna twee weken opgehouden. De
trotse stad is grotendeels verwoest en de felbegeerde haven onbruikbaar.


Bron: BRTN, Tim Trachet 1994

De Messerschmitt is de eerste operationele straaljager.

Het vliegtuig heeft een topsnelheid van 850 km per uur en kan razendsnel
hoogte winnen. De zware boordkanonnen kunnen een Amerikaanse Flying Fortress
B-24, een bommenwerper, door midden schieten. Het enige nadeel is dat de
primitieve straalmotoren plotseling kunnen uitvallen. De superieure straaljagers
hebben zonder extra brandstoftanks een vliegduur van slechts veertig ? vijftig
minuten. Hierdoor vallen ze vaak ten prooi aan de geallieerde jachtvliegtuigen,
die hen opwachten bij de weinige vliegvelden waar ze opstijgen en landen.

Het vliegtuig is zo nieuw dat zelfs het Duitse afweergeschut in Nederland het
niet herkent. In september 1944 wordt de eerste Messerschmitt boven Elden
neergeschoten. Een pater uit die plaats schrijft in zijn dagboek: ?Tijdens mijn
afwezigheid hadden de afweerlui het knappe staaltje uitgehaald om een Duits
vliegtuig neer te schieten. De jongelui van de Duitse arbeidsdienst die het
afweer bedienden, waren geweldig enthousiast. De vent die het vliegtuig raakte,
viel in zwijm van aandoening.?

Naoorlogs onderzoek bracht aan het licht dat in het neergeschoten toestel
onderofficier Herbert Schauder vloog. Sinds 20 juli 1944 opereerde hij met de
tot straalbommenwerpers omgebouwde Messerschmitts in Frankrijk. Eind augustus
1944 streek een handjevol jagers, opgejaagd door de snel oprukkende
geallieerden, op de vliegvelden Eindhoven en Volkel neer. Weldra was verhuizing
naar het Duitse Rheine noodzakelijk, vanwaaruit het onfortuinlijke toestel
opereerde, totdat het boven Elden werd neergehaald.

27 juni
Het Amerikaanse 7e legerkorps verovert eindelijk Cherbourg, Normandi?. Aan
Amerikaanse zijde zijn 22.000 slachtoffers gevallen. Er zijn 39.000
krijgsgevangen Duitsers. Na de bevrijding van Witebsk, Rusland, steekt het Rode
Leger de rivier de Dnjepr over.

28 juni
Generaal-overste Friedrich Dollmann wordt door Hitler verantwoordelijk gehouden
voor de val van Cherbourg en geliquideerd.

29 juni
Duitse tegenaanval op Caen, Normandi?. De veldmaarschalken Rommel en Von
Rundstedt reizen naar Berchtesgaden, Duitsland. Russische troepen bereiken
elkaar in Bobroesjk, Wit-Rusland.

30 juni
De Duitsers beschikken over het eerste operationele squadron van Messerschmitt,
de Me-262-straaljagervliegtuigen. De geallieerden landen op Vogelkop,
Nieuw-Guinea. Het Franse schiereiland Cotentin valt in geallieerde handen van
het Amerikaanse V-II-E-legerkorps.

1 juli
Meer dan 2500 inwoners van Londen zijn inmiddels gedood door de onbemande
V1-raketten. Graaf Claus von Stauffenberg wordt bevorderd tot kolonel. Eis
enhower bezoekt het front in Normandi?. Het Amerikaanse hoofdkwartier wordt
verplaatst naar Colombi?res Normandi?. Von Rundstedt dringt aan op het tekenen
van de vrede.

2 juli
Maarschalk Von Kluge verplaatst generaal Von Rundstedt. Het Britse 13e korps
verovert Foiano in Itali?, ten westen van Lago di Trasimeno, waarmee de Duitse
Albertlinie definitief doorbroken is.

3 juli
Namens negentien illegale organisaties wordt op een samenkomst in Amsterdam de
Grote Adviescommissie der Illegaliteit (GAC) opgericht. De GAC gaf na de oorlog
advies aan overheidsinstanties en de zuiveringscommissie inzake het
rechtsherstel van illegale werkers, de zuivering en de berechting.


Bron: Reformatorisch Dagablad