Vanaf de Berlagebrug reden de veteranen naar de Dam. De politie van Amsterdam schat dat er een paar duizend mensen langs de route stonden. De veteranen in de legerjeeps, trucks, tanks en op oude motoren werden met applaus begroet. Hier en daar kregen zij tulpen overhandigd. ,,Thank you very much”, riepen sommige ouderen naar de Canadezen, die trots hun oorlogsmedailles lieten zien.

Handen werden geschud en soms werd er gestopt voor een praatje. Ook veel jonge mensen zaten in de legervoertuigen, die door de particuliere eigenaren voor de rit waren uitgeleend. Een Canadees doedelzakregiment ging voorop. Motoragenten die de stoet begeleidden, hadden minder sympathie van de toeschouwers. Zij kregen boegeroep en gejoel over zich heen toen ze de mensen maanden ruimte te maken voor de legervoertuigen.

In de middag ontving burgemeester Cohen de oud-militairen op het stadhuis. ,,We eren u, onze Canadese vrienden, dat u ons, onze ouders en onze grootouders hebt bevrijd”, zei Cohen. Ook de Canadese senator Art Eggleton, voormalig burgemeester van Toronto en minister van Defensie, sprak de veteranen toe. ,,We zijn overweldigd door de warmte die de inwoners van Amsterdam naar ons uitstralen.”

Bron: Brabants Dagblad