Het is voor het eerst in de geschiedenis dat de BVD aan het Rijksarchief documenten beschikbaar stelt. Het gaat om het archief van het Bureau Nationale Veiligheid (BNV), de voorloper van de huidige BVD. Het BNV werd in mei 1945 opgericht en kwam voort uit een aantal (verzets)organisaties. Hij kreeg als taak het opsporen van personen die behoorden tot Duitse spionage- en sabotageorganisaties als Abwehr, Gestapo en Sicherheitsdienst. Later, toen de Koude Oorlog begon, bracht de dienst ook communistische organisaties in beeld. Het BNV-archief, dat morgen aan het Rijksarchief wordt overgedragen, bevat behalve niet eerder vrijgegeven persoonsdossiers over Mussert en Lindemans ook tot dusver geheime informatie over het Englandspiel en Duitse spionageorganisaties uit de Tweede Wereldoorlog. Volgens een woordvoerder van het Rijksarchief zullen de nieuwe gegevens niet leiden tot het herschrijven van de geschiedenis. "Het meeste is al bekend, maar er zijn ook niet eerder gepubliceerde foto’s en documenten die een ander accent kunnen geven. Zo zitten in het dossier van Mussert een aantal persoonlijke brieven die een nader licht werpen op zijn laatste dagen", zegt de woordvoerder. Hoewel het BNV-archief vanaf morgen openbaar is, moeten belangstellenden die de dossiers willen inzien vantevoren een schriftelijke aanvraag indienen. Persoonsdossiers van mensen die nog leven, mogen alleen door henzelf of met hun toestemming worden bekeken.