Op het landgoed, waarop onder meer het Koninklijk Tehuis voor Oud-Militairen en Museum Bronbeek staat, krijgt ook het Indisch Herinneringscentrum een plaats. Gezamenlijk ontwikkelen de ondertekenaars een toekomstvisie voor het behoud van het Indische karakter van de plek.

,,Het convenant stelt zich ten doel het Landgoed Bronbeek tot dé plaats te maken waar dat Indische verleden tot leven komt. Het Indisch Herinneringscentrum zal de Tweede Wereldoorlog in Azië, met daarbij de voor- en nageschiedenis, voor een breed publiek presenteren. Ook zal het centrum een ontmoetingsplek zijn voor Indische Nederlanders, waar zij herinneringen kunnen delen en herdenken”, aldus de betrokken partijen vrijdag. Er staan diverse initiatieven op stapel , zoals een strip over Nederlands-Indië, een gezamenlijke nieuwe publiektentoonstelling en een webportal over Nederlands-Indië.