Het verhaal stoelt op ware gebeurtenissen, voor zover mogelijk nog door hem zelf verteld, later aangevuld met informatie uit zijn brieven en getuigenissen van andere betrokkenen. Ook heb ik algemene documentatie geraadpleegd. Zoveel jaren na dato reken ik op het begrip van de lezer voor eventuele afwijkingen in genoemde plaatsen, data en namen. In sommige gevallen bleken de feiten niet voor 100 procent te achterhalen.
Bart werd gedreven door idealisme, vrijheidsdrang en streven naar gerechtigheid. Hopelijk helpt Saboteur Partizaan Stoottroeper de herinnering aan hem levendig te houden.
H.W. Korsten
ISBN 90-75311-818
Paperback, 257 p.,
16 x 24 cm
Prijs € 20,00. Verkrijgbaar in de boekhandel of rechtstreeks op www.gigaboek.nl.
Uitgeverij GigaBoek, Postbus 91, 1700 AB Heerhugowaard
telefoon 0226 344 111, fax 0226 345 444, e-mail: info@gigaboek.nl